Areál

územie vymedzené osídlením, opevnením, príp. určitou funkciou, resp. činnosťou (kultovou, výrobnou , liečebnou a pod.), zvyč. obkolesené ohradou, príp. s opevnením, na ktorom je komplex stavieb rôznorodej pamiatkovej hodnoty, pričom jednotlivé stavby mávajú rôznu dielčiu funkciu, ale spolu vytvárajú jeden funkčný celok (porovnaj súbor . Rozoznávame napr. meštiansky dom s areálom, kaštieľ s areálom, kúriu s areálom, palác s areálom, pamätník s areálom, +priemyselný areál +továrne, cirkevný areál a pod. Areálmi s vlastným osobitným názvom sú hrad, hradisko, pohrebisko, kultové miesto, dvorec, hospodársky dvor, hostinec, internátna škola, pevnosť, kasáreň, kúpele, +baňa, +huta a pod..

Kategória: Architektúra
Tag: hrad, kaštieľ, palác, škola

Vytvorené: 15. decembra 2010 23:12

Upravené: 15. decembra 2010 23:12

Autor: admin_obnova

Návrh na zmenu

Odpovede