kotovica

nepálená tehla; vyrába sa natláčaním, ubíjaním alebo lisovaním zmesi plastickej konzistencie do drevených foriem. Zmes pozostáva z hliny, do ktorej sa pridáva posekaná slama, plevy…

klinker

(holandská tehla) tehla vypaľovaná pri teplote 1100 °C, čím hlina dostáva vlastnosti blízke kamenine. Nasiakavosť takejto tehly je veľmi nízka, má hutný črep a pri…

tehla

(lat. tegula), stavivo vyrobené z keramického materiálu, z vypálenej alebo nevypálenej hliny (kotovica). Nepálená tehla je najstarším prefabrikovaným stavebným prvkom používaným od najstarších dôb. Jednoduché…

Prietrž tzv. Husitské hradby

Fortifikácia má tvar lichobežníka a v nárožiach sú vstavané kruhové bašty. Tie výrazne vystupujú pred líce hradieb a tvoria tak aktív…

Komárno pevnostný systém

Najvýznamnejší protiturecký fortifikačný systém zo 16. storočia, doplnený v 19. storočí o hviezdicové opevnenie celého mesta.

Nitra Kláštorný komplex piaristov

Kláštorný komplex piaristov je situovaný hlavnou fasádou na východ, tvorí dominantu Dolného mesta a dotvára urbanistickú siluetu mesta Ni…

Kaplnka sv. Michala v Nitre

Kostolík (kaplnka) predstavuje malú barokovú stavbu z roku 1739, ktorú dal postaviť vtedajší mestský richtár Lukáš Brezovič z vďaky za…

Levice hrad

Najvýznamnejšou pamiatkou mesta je hrad, postavený v druhej polovici 13. storočia na strmom skalnom výbežku, siahajúcom do rozsiahleho moča…

Hrad Červený Kameň

Zachovaná renesančno - baroková pevnosť s rozsiahlym areálom na kremencovom brale nad osadou Píla v Malých Kar…

Oravský hrad

Oravský hrad je dnes architektonickým súborom stavieb, ktoré vykazujú prvky typické pre rôzne obdobia, počínajúc románskym slohom, gotik…

Hrad a kaštiel, Liptovský Hrádok

Pôvodný hrad tvorí palác zasadený medzi dve veže.  Neskôr k nemu pristavali ďaľšie obytné krídlo. Dolný hrad bol prestavaný na r…

Pajštún hrad

K najstarším častiam hradu patrí veža a palác, ktoré boli v 15. storočí prestavané. V 16. storočí bol vybudovaný nový pevnostný syst…

Sklabiňa hrad a kaštieľ

Najstaršou časťou je horný hrad nepravidelného pôdorysu s vnútorným nádvorím, ktoré postupne zastavali obytnými a hospodárskymi b…

Košický hrad

Hradný areál prekvapuje svojou rozlohou. Hrad mal zaberať plochu 5,8 ha.

Sedliacka Dubová

Kostol sa nachádza na Orave nad obcou Sedliacka Dubová (Dubova Colonorum).

Katarínka, kláštor

Kláštor je súčasťou prírodnej rezervácie Katarína, a nachádza sa v chránenej krajinn…

Kamenica hrad

Na západnom vrchole skalného hrebienka sa nachádza torzo valcovej veže a nepatrné zvyšky obvodových hradieb.

Brekov hrad

Násilne zničený hrad, ktorý naďalej 320 rokov samovoľne chátral je teraz v stave ruiny a jej hmota je síce do značnej miery, ale zlom…

Blatnica hrad

Hradná zrúcanina sa dnes takmer úplne stráca v hustom ihličnatom lese, ktorý pokrýva celý hradný vrch. Hrad tvorí dvojvežové jadro…

Lednica hrad

Hrad ako podložie využíva členitý výbežok lednického bradla. Úzky a strmý hrebeň skaly zásadným spôsobom ovplyvnil členenie hra…

Uhrovec hrad

Najvyššiu časť vrcholu skaly zabralo trojuholníkové jadro neskororománskeho hradu, vymedzené zachovanou kamennou hradbou.

Vinné hrad

Hradný areál približne trojuholníkového pôdorysu pozostáva z jadra a vonkajšieho valového opevnenia. Komplex vnútorného hradu po ob…

Jasenov hrad

Zrúcanina hradu okupuje vrchol zalesneného návršia nad rovnomennou obcou.

Kapušany hrad

Kompaktne zachovaná hradná ruina je položená na okraji skalnatého hrebeňa nad obcou Kapušany.

Topoľčiansky hrad

Hranolová veža v hradnom jadre je zachovaná v celom rozsahu, vrátane romantických stupňovitých štítov a sedlovej strechy, opravenej z…

Slanec hrad

Hradnú zrúcaninu tvorí malé jadro hradu, situované na vrchole homole, doplnené vonkajším opevnením.

Plaveč hrad

Ešte v polovici 20. storočia stálo západné priečelie zámockej budovy v pôvodnej výške. Tri rady vysokých okenných otvorov zoslabov…

Tematín hrad

Areálu zrúcaniny dominuje torzo štvorpodlažnej hranolovej veže orientovanej južným nárožím ku prístupovej š…

Fiľakovský hrad

Hradný komplex pozostáva z hradného jadra a dvojice opevnených predhradí na južnej strane, ktoré dopĺňal ešte pás zaniknutého …

Turniansky hrad

Z hranolovej veže sa zachovalo pôdorysne uzavreté výrazné torzo vo výške cca 9 – 11 metrov.

Divín hrad

Zrúcanina položená na vrchole návršia nad centrom obce je trojdielna, skladá sa z jadra hradu a vonkajšieho opevnenia, vymedzujúceho p…

Považský hrad

Hrad sa v závere svojho stavebného vývoja skladal z najvyššie položeného hradného jadra a k nemu na juhozápadnej a severovýchodnej strane…

Oponický hrad

Torzo valcovej veže na juhovýchodnej strane vyvýšeniny, ktorú zaberalo hradné jadro, dosahuje dnes v najvyššom bode 4. metre výšky a…

Čabraď hrad

Hrad Čabraď sa nachádza v južnej časti Krupinskej planiny, asi 15 km južne od Krupiny. Rozsiahla zrúcanina stojí na ostrohovom výbež…

Hričov hrad

Hradný vrch tvorí strmý a neobyčajne členitý skalný chrbát, ktorý poskytol iba malé priestory pre rozvoj samotného hradu.

Lietava hrad

Impozantná zrúcanina sa rozkladá na okraji skalného útesu. Hrad pozostáva z jadra a troch predhradí.

Živánska veža

Zvyšky päťpodlažnej strážnej veže v údolí riečky Žitavy. Dodnes sa dochovala hmota severnej strany, ktorá dosahuje takmer pôvodnú vý…

Hrušov hrad

Z najstaršej zástavby hradu sa zachovala plášťová hradba oválneho jadra, nadstavaná pri mladších prestavbách.

Gýmeš hrad

Dodnes na najvyššom mieste skalného hrebeňa stojí veľká hranolová veža s nárožiami spevnenými opornými piliermi, zachovaná do v…

Zborov hrad

Z najstaršej časti hradu – hradného jadra, situovaného na vyvýšenine v strede areálu, sa zachoval mohutný a vysoký črep …

Beckov hrad

Rozsiahla zakonzervovaná zrúcanina hradu na vápencovom brale nad obcou Beckov.

Hlohovec zámok

Zámok v barokovo - klasicistickom slohu sa nachádza na mieste pôvodného hradu na návrší nad mestom.

Smolenický zámok

Romanticky pôsobiaci zámok s polygonálnou vežou. V jeho okolí je rozsiahly lesopark.

Holíč zámok

Barokový zámok s bastionovým opevnením. V roku 1970 bol zámok vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. V priestoroch zámku má svoju expo…

Plavecký hrad

Kompaktne zachovaná zrúcanina stojí na skalnatom návrší severovýchodne od obce Plavecké Podhradie.

Branč hrad

Horný hrad pravidelného obdĺžnikového pôdorysu pozostávajúci z dvoch protiľahlých palácov a obvodového opevnenia bol v celom rozsa…

Dobrá Voda hrad

Zrúcanina hradu stojí na vrchole skalnatého hrebeňa severne od obce. Hradný areál je štvordielny a skladá sa z jadra a troch predhrad…

Korlátsky hrad

Zrúcanina rozložená na skalnatých terasách vybiehajúcich z plochého karpatského hrebeňa sa …

Kaštieľ Budmerice

 Hlavná fasáda s ustupujúcim rizalitom je ukončená nad portálom s erbom vysokou vežou.