Kaplnka sv. Michala v Nitre

Logo pamiatky

Kostolík (kaplnka) predstavuje malú barokovú stavbu z roku 1739, ktorú dal postaviť vtedajší mestský richtár Lukáš Brezovič z vďaky za ukončenie morovej epidémie.

Kostolík je malá cirkevná stavba s lunetovou klenbou a novším zariadením. V strede strešného štítu sa nachádza výklenok so sochou sv. Michala archanjela. Sieňový priestor vo vnútri je ukončený polkruhovým uzáverom. Po obvode kostola sú umiestnené reliéfy krížovej cesty od nitrianskeho sochára a kovotepca Jozefa Meszároša.
Budova je označená bronzovou tabuľou so stručným popisom kultúrnej pamiatky.

Kostolík sv. Michala patrí do rímskokatolíckej farnosti Dolné mesto.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.