Komárno pevnostný systém

Logo pamiatky

Najvýznamnejší protiturecký fortifikačný systém zo 16. storočia, doplnený v 19. storočí o hviezdicové opevnenie celého mesta. Opevnenie Komárna tvorí jedinečne zachovaný fortifikačný celok v stredoeurópskom kontexte. Neprekvapujú preto snahy o jeho zápis do zoznamu svetového dedičstva UNESCO.  Vážska a Palatínska línia sú dnes v prevažnej miere v súkromných rukách a ich využitie sa pohybuje od skladov, cez obchodné priestory až po reštaurácie. Výnimkou je Bašta VI., kde Podunajské múzeum v Komárne zriadilo lapidárium zamerané na prezentáciu rímskych kamenných pamiatok z okolia. Starú a Novú pevnosť je možné navštíviť iba po predchádzajúcom dohovore a sprevádzajú sa najmenej 10 členné skupiny návštevníkov.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.