Čabrad1999

Presekávanie chodníka hustou vegetáciou v bastióne na hornom hrade v roku 1999

Čabrad2006

Stav toho istého miesta v bastióne v roku 2006

08

Pohľad na hradné jadro z II. vstupnej brány

09

Pohľad na hrad z juhovýchodu v roku 2007

Čabrad 2002

Pohľad na II. vstupnú bránu na jar roku 2002 na začiatku rekonštrukcie - vidno ešte provizórnu igelitovú…

Čabrad 2006

Stav strechy na II. vstupnej bráne po poškodení vandalmi v roku 2006

Čabrad 2009

Pohľad na II. vstupnú bránu po výmene krytiny a prestavbe strechy (stav k roku 2009)

Mudrochov mlyn, Dechtice

            Areál mlynskej usadlosti v súčasnosti pozostáva zo 4 objektov, z mlynskej budovy  s v…

Historický park Lednické Rovne

Nadšene ho opisuje vo svojej cestopisnej knihe MALERISCHE REISE AUF DEM WAAGFLUSSE IN UNGARN /Malebná cesta dolu Váhom v Uhorsku/ pán Alojz Med…

Kostol, Turčiansky Peter

   Rímskokatolícky kostol, ranogotický, postavený v rokoch 1309-1327 na mieste staršieho. Renesančne upravený v 17. storočí, zmo…

Vígľašský zámok

Vígľašský zámok, ktorý svojím riešením patrí medzi ojedinelé hradné architektúry druhej polovice 14. storočia, počas druhej svetovej…

Bytča Sobášny palác

Jedná sa o obdĺžnikovú jednoposchodovú stavbu, ktorá prekvapuje vnútornou dispozíciou. Vstupná hala je zaklenutá krížovými klenbami. H…

Chtelnica kaštieľ

Jadro kaštieľa tvorí ústredný dvojpodlažný pozdĺžny dvojtraktový objekt s renesačnými, ale predovšetk…

Nitra Kláštorný komplex piaristov

Kláštorný komplex piaristov je situovaný hlavnou fasádou na východ, tvorí dominantu Dolného mesta a dotvára urbanistickú siluetu mesta Ni…

Uhrovec hrad

Najvyššiu časť vrcholu skaly zabralo trojuholníkové jadro neskororománskeho hradu, vymedzené zachovanou kamennou hradbou.

Fiľakovský hrad

Hradný komplex pozostáva z hradného jadra a dvojice opevnených predhradí na južnej strane, ktoré dopĺňal ešte pás zaniknutého …

Strecha pultová

druh strechy konštrukciou totožnej s polovicou sedlovej strechy, t. j. s jednou šikmou strešnou rovinou, ktorej hrebeň je kotvený do múra. Pult…

Strecha sedlová

druh strechy s dvoma šikmými strešnými rovinami, spájajúcimi sa v hrebeni. Môže mať štíty, valbu, polvalbu, al. polkružie. Podľa pôdorys…

Strecha združená

druh strechy zloženej z viacerých sedlových al pultových striecha priradených k sebe. Sprav. nad rozmernou stavbou.

Strecha segmentová

druh strechy s priečnym rezom v tvare segmentového oblúka, sprav. nad pozdĺžnym pôdorysom.

Strecha stanová

druh strechy v tvare nízkeho ihlana nad štvorcovým al. pravidelným polygonálnym pôdorysom s námetkom, najč. zakončenie veží.

Strecha zvonovitá

druh strechy v tvare zvona nad okrúhlym pôdorysom, typická pre veže. Profil sa približuje tvaru polkruhového oblúka.

Strecha

druh konštrukcie uzatvárajúcej hornú časť stavby. Skladá sa z krovu a z plášťa vytvoreného krytinou. Strechu môže dopĺňať štít. Pod…

Trstina

Druh krytiny, používanej pri ľudových stavbách. Zväzovala sa do snopkov a priväzovala sa k latovaniu krovu.

Strecha cibuľovitá

druh strechy nad štvorcovým, polygonálnym al. kruhovým pôdorysom, v profile zložená z konkávnych a konvexných línií, vytvárajúcich guľov…

Strecha dlátková

druh valbovej strechy nad pozdĺžnym pôdorysom, s prevládajúcim výškovým rozmerom.. Typická pre veže.

Strecha ihlanová

druh strechy v tvare vysokého ihlana nad štvorcovým pôdorysom. Typická pre veže.

Strecha kútová

druh strechy s dvoma šikmými strešnými rovinami tvaru rôznoramenného trojuholníka, sprav. nad štvorcovým pôdorysom. Typická pre prístavby …

Strecha kužeľová

druh strechy v tvare vysokého kužeľa nad okrúhlym pôdorysom, typická pre veže.

Strecha manzardová

druh strechy so strešnými rovinami zalomenými nad strednou väznicou tak, že vrchná rovina má menší a spodná väčší sklon. Vytvára sa spr…

Strecha prilbovitá

druh strechy v tvare zahrotenej prilby nad okrúhlym pôdorysom, typická pre veže. Profil má tvar prevýšeného oblúka.

Okno strešné

druh okna členiaceho plochu strechy, so zhodným sklonom ako strecha.

Dom habánsky

druh ľudového domu, súčasť habánskeho dvora. Veľkorodinný habánsky dom má relatívne široký pôdorys, determinovaný 3 okennými osami na …

Exteriér

1. vonkajšia, pohľadová časť stavby ( strecha, fasády a k nim priliehajúce dispozičné súčasti, napr. terasa, vonkajšie schodisko); 2. voľ…

Strecha

ukončujúca časť stavby, ktorú tvorí krov a krytina; podľa sklonu a podľa celkového tvaru sa delí na základné druhy a ich kombinácie

Čabraď hrad

Hrad Čabraď sa nachádza v južnej časti Krupinskej planiny, asi 15 km južne od Krupiny. Rozsiahla zrúcanina stojí na ostrohovom výbež…

Šarišský hrad

Dominantu rozsiahlej ruiny tvorí masívne torzo obytnej veže uprostred vnútorného hradu, v ktorom sa zachovali zvyšky cisterny a náznaky…

Valbová strecha

alebo skrátene valba je typ strechy so štyrmi strešnými plochami spravidla nad obdĺžnikovým pôdorysom. Strešné plochy sa…