Nová strecha zachránila staručkú kaplnku v Hrušove

Viac ako 35 rokov chátrala kaplnka sv. Anny v Hrušove, ktorá tu stojí od 16. storočia. Kedysi to bolo vyhľadávané pútnické miesto, no nezáujem kompetentných a zub času sa podpísali pod jej zhoršený stav. Obec sa preto rozhodla zasiahnuť a podarilo sa jej získať prostriedky od Nadácie VÚB.Prostredníctvom programu Poklady môjho srdca získala Obec Hrušov na záchranu kaplnky sv. Anny 6 600 eur. ,,Z týchto prostriedkov sa nám podarilo opraviť strechu, ktorá bola najviac poškodená,“ povedala Katarína Zsebíková z Obecného úradu v Hrušove. Hoci kaplnka patrí rímskokatolíckej cirkvi, miestny dekan povolil, aby sa o túto vzácnu národnú kultúrnu pamiatku postarali miestni ľudia.

Stav kaplnky a jej okolie boli v katastrofálnom stave, prístupová cesta bola zatarasená náletovými drevinami a zarastená trávou a samotná kaplnka už dávno nepripomínala obľúbené a v minulosti vyhľadávané pútnické miesto. ,,Mnohí pamätníci si už ani nevedeli spomenúť na cestu ku kaplnke a boli veľmi dojatí a milo prekvapení, čo sa podarilo obci Hrušov. Vyčistili sme prístupové cesty od dediny, ale aj od lesa, lebo pútnici tu chodili z okolitých obcí cez les a upravili sme priestranstvo po rekonštrukcii v okolí kaplnky“, opisuje práce K. Zsebíková.

Toto miesto bolo zaradené aj do turistického náučného chodníka. Koncom leta minulého roka sa pri zrekonštruovanej kaplnke konala odpustová slávnosť, na ktorú prišlo viac ako 150 veriacich a návštevníkov Hrušova. Atmosféra slávnosti bola veľmi povznášajúca a ako povedala Katarína Zsebíková, “asi tu pôsobí genius loci a možno vďaka výnimočnosti tohto miesta tu bola kaplnka postavená“.

V tomto roku Nadácia VÚB rozdelí 100 000 eur na záchranu kultúrneho a prírodného dedičstva. O granty sa už teraz môžu uchádzať mimovládne organizácie alebo samospráva. Informácie o možnosti získať prostriedky na záchranu pokladu vo vašom regióne sú zverejnené na http://www.nadaciavub.sk. Žiadosť o grant treba zaslať do 31. marca.

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Slovensko úspešne čerpá prostriedky z Nórskeho finančného mechanizmu

Slovenská republika, zastúpená Úradom vlády SR ako Národným kontaktným bodom pre čerpanie zdrojov z Nórskeho finančného mechanizmu a Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, dokázala prostredníctvom uzatvorenia viac ako 100 zmlúv nakontrahovať viac ako 99 % z celkovej sumy Nórskeho finančného mechanizmu a Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, vyčlenených ako čistej alokácie pre roky 2004-2009. Projekty sa realizujú v deviatich prioritných oblastiach, ktoré siahajú od podpory zachovania kultúrneho dedičstva, cez rozvoj ľudských zdrojov, až po ochranu životného prostredia.

ZlatyErb.sk 2009 pozná svojich víťazov

Dňa 12. júna 2009 v rámci XIX. Snemu Únie miest Slovenska splnomocnenec vlády Slovenskej republiky p. Ing. Pavol Tarina slávnostne vyhlásil VII. ročník súťaže ZlatyErb.sk 2009. Ocenil všetky aktivity, projekty i odborné a legislatívne iniciatívy a námety Únie miest Slovenska, ktoré napomáhajú pri riešení problémov elektronickej verejnej správy na Slovensku. Tieto aktivity, spojené s projektom Datacentrum obcí a miest, aktivitami Združenia informatikov samospráv Slovenska a aktívna spoluúčasť a propagácia súťaží na eGovernment riešení v rámci medzinárodného kongresu ITAPA alebo V4DIS v Hradci Králové, sú tiež dôležitou a významnou súčasťou spoločného záujmu maximálne podporiť rozvoj informačných systémov a s nimi súvisiace moderné elektronické služby verejnej správy v našich mestách, obciach a regiónoch pre občanov, podnikateľov alebo iné inštitúcie verejnej správy.

Leles: Požehnanie kaplnky sv. Michala v kláštore premonštrátov

21. 07. 2004 – Dňa 20. júla sa v kláštore premonštrátov v Lelesi konalo požehnanie obnovenej kaplnky sv. Michala. Svätú omšu celebroval a obrad požehnania vykonal opát premonštrátskeho kláštora v Prahe na Strahove Michal Pojezdný. Koncelebrovali premonštrátski opáti zo Želiva, z Nové Říše, z Csorny (Maďarsko), administrátor premonštrátov z Gödöllö (Maďarsko), ďalej titulárny opát Dr. Herdics z Trstíc a mnohí kňazi z blízkeho i ďalekého okolia. Prítomní boli aj pozvaní hostia, ktorí pomáhali pri reštaurovaní kaplnky.

Prehlásenie Charty priemyslu turizmu

Jednému zo strategicky najdôležitejších odvetví Slovenska do budúcnosti, odvetviu cestovného ruchu Slovenska (turizmu), sa od 1.1.1993 nevenuje na Slovensku adekvátna pozornosť zo strany kompetentných, vrátane vlád SR a politických strán. Negovanie potenciálu možných prínosov rozvinutého turizmu pre krajinu je uskutočňované i v rokoch prebiehajúcej hospodárskej krízy, teda aj napriek akútnej potrebe hľadania riešení problémov v prvom rade v oblasti potenciálnych možností zamestnanosti, a v ďalších oblastiach.