Kostol, Turčiansky Peter

Logo pamiatky

   Rímskokatolícky kostol, ranogotický, postavený v rokoch 1309-1327 na mieste staršieho. Renesančne upravený v 17. storočí, zmodernizovaný v roku 1946/47. (1)

   Kostol je jednoloďová murovaná stavba so svätyňou s rovným záverom, s predstavanou vežou. Do kostola je hlavný vstup cez predsieň v západnej časti do lode. Svätyňa je zaklenutá krížovou rebrovou klenbou s hranolovitými vyžľabenými rebrami spájajúcimi sa do kruhového svorníka s 5-cípou hviezdou. Loď je zaklenutá dvoma poliami renesančnej krížovej klenby s vytiahnutými hrebienkami. (2)

   Krov nad loďou a svätyňou je tradičnej historickej krokvovej konštrukcie, prostý hambalkový s pätnými vzperami, bez pozdĺžneho viazania. Väzby majú rovnakú konštrukčnú schému. Krokvy sú čapované na konce väzných  trámov a vo vrchole sú spájané ostrihom. Spoj zaisťuje drevený kolík. Väzné trámy sú kampované na vonkajšie pomúrnice. Zachovaný krov, resp. niektoré časti nesú stopy po centrálnej (hrebeňovej) rámovej stojatej stolici, čo je typickým znakom pre nielen vidiecké stavby na našom území  v závere gotiky (koniec 14., resp. 15. a neskôr aj 16. a 17. stor.). Bol čiastočne preskladaný. Krov bol dendrochronologicky datovaný (červený smrek) 1474(d) a 1505(d). Najstarším datovaným prvkom je severná vnútorná pomúrnica – 1367(d) (jedľa), vonkajšia dnes funkčná pomúrnica je z červeného smreku, datovaná 1472/73(d).(2)

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.