Strecha dlátková

druh valbovej strechy nad pozdĺžnym pôdorysom, s prevládajúcim výškovým rozmerom.. Typická pre veže.

Kategória: Architektúra
Tag: strecha

Vytvorené: 15. decembra 2010 23:12

Upravené: 15. decembra 2010 23:12

Autor: admin_obnova

Návrh na zmenu

Odpovede