Šarišský hrad

Logo pamiatky

Dominantu rozsiahlej ruiny tvorí masívne torzo obytnej veže uprostred vnútorného hradu, v ktorom sa zachovali zvyšky cisterny a náznaky torz múrov vnútorných objektov. Z hradieb vnútorného hradu sú zachované dve oblé nárožia. Vonkajší hrad tvorí 13 veží, vežová brána, 4 komplexy podzemných objektov a terasovité zvyšky objektov severne od vnútorného hradu. Najviac staticky narušené sú veže č. 1, 2 a 3, čo sa prejavuje veľkými trhlinami. Na vežiach 4 a 8 je vypadnutá dvorová stena v oblasti dverí, murivo veží 5, 6, 11, 12, 13 nevykazuje závažné statické poruchy, veža 7 má hlboké kaverny v okolí strieľní. Na veži 9 bola v roku 2008 domurovaná dvorová stena v oblasti dverí a kaverna pod južnou strieľňou. Na veži 10 bola začiatkom 80-tych rokov domurovaná južná polovica muriva na úrovni troch strieľní nad sebou a zastrešená plochou betónovou strechou. V roku 2008 bola táto strecha vymenená za plochú drevenú pri zachovaní torzálnej architektúry objektu. Je to jediný uzamykateľný objekt v areáli hradu. Z hradieb je zachovaných asi 80%, z toho asi 10 % je staticky silne narušených rozsiahlymi kavernami.

Vlastníctvo:
Parcela č. 2726, LV č. 2266 – Mesto, Parcela č. 2727, LV 793 – Lesy SR, š.p.
Do roku 2005 bola zrúcanina majetkom štátu. Od roku 2006 vlastní objekt mesto Veľký Šariš.
O hrad sa v súčasnej dobe spoločne s mestom stará občianske združenie Rákociho cesta

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.