Strecha cibuľovitá

druh strechy nad štvorcovým, polygonálnym al. kruhovým pôdorysom, v profile zložená z konkávnych a konvexných línií, vytvárajúcich guľový plášť, nasadený na krátky úsek stanovej al. ihlanovej strechy. Môže byť zakončená lucernou, al. prechádzať do hrotu. Typická pre veže.

Kategória: Architektúra
Tag: strecha

Vytvorené: 15. decembra 2010 23:12

Upravené: 15. decembra 2010 23:12

Autor: admin_obnova

Návrh na zmenu

Odpovede