Strecha ihlanová

druh strechy v tvare vysokého ihlana nad štvorcovým pôdorysom. Typická pre veže.

Kategória: Architektúra
Tag: strecha

Vytvorené: 15. decembra 2010 23:12

Upravené: 15. decembra 2010 23:12

Autor: admin_obnova

Návrh na zmenu

Odpovede