V Pisztoryho paláci by mohlo byť kultúrne centrum

Pisztoryho palác na Štefánikovej ulici v bratislavskom Starom Meste, ktorý je známy ako bývalé Leninovo múzeum, by sa mohol stať kultúrnym centrom. Návrhom využitia priestorov v paláci by sa mali zaoberať miestni poslanci na novembrovom rokovaní. Podľa materiálu sa uvažuje o troch etapách rekonštrukcie. Budova by mohla slúžiť pre civilné sobáše, slávnostné podujatia, masla by tu byť hudobná kaviareň, priestory pre divadlo a pohybové centrum.

Budova Pisztoryho paláca slúžila posledných päťdesiat rokov ako výstavný priestor s tematickou kinosálou. Návrh na využitie Pisztoryho paláca nadväzuje na dlhoročnú prevádzku a rozširuje výstavnú činnosť o ďalšie aktivity. Podľa koncepcie využitia tejto kultúrnej pamiatky uľahčia minimálne stavebné úpravy v prípade potreby nekomplikovaný návrat do pôvodného stavu. Podľa materiálu, ktorým by sa mali staromestskí poslanci zaoberať v utorok 3. novembra, palác by sa mal rekonštruovať v troch etapách. V prvej etape uvažujú o oprave elektrických rozvodov, chcú zabrániť zatekaniu na niekoľkých miestach, opraviť a natrieť okná, vyrovnať steny po odstránení fotokaziet a znížených stropov, tiež chcú renovovať sociálne zariadenia v suteréne a vymaľovať zvýšené prízemie. Uvažujú aj o otvorení pohybového centra a prenájme priestorov v ľavom trakte budovy. Súčasťou centra by bola baletná sála a prezliekarne, študovne, ako aj miestnosť pre pohybové kurzy. Kurzy s profesionálnym vedením by boli určené pre všetky vekové kategórie. V druhej etape chcú vytvoriť sociálne zariadenia na prvom poschodí a vybúrať vchod do druhej miestnosti priamo z foyeru, čím sa vytvorí možnosť uzavrieť prvú miestnosť – tá by bola vhodná pre sobášiacich a organizátorov rôznych podujatí, koncertov či výstav. Aby sa minimalizovali náklady na činnosť, počíta sa so spoluprácou s Občianskymi združeniami zameranými na pohybové, divadelné a hudobné aktivity. Počas tejto etapy uvažujú aj o vybudovaní skladového zázemia pre zvukového a prevádzkového technika v mieste medzi hudobnou kaviarňou a reprezentatívnymi sálami, ako aj s vybudovaním výťahu k fasáde z dvora s vyústením do predsália, čím sa rozšíria možnosti pre návštevníkov seniorského veku. V tretej etape plánujú zrekonštruovať kinosálu na divadelnú sálu, kde by sa však mohli premietať aj filmy. Priestor by dostali menšinové žánre, napríklad bábkové divadlo pre dospelých, večery poézie, kombinované programy a podobne.


Projekt revitalizácie paláca vychádza z koncepcie kultúrnej politiky mestskej časti schválenej miestnym zastupiteľstvom, rovnako aj prijatými uzneseniami z rokov 2007 a 2008. Predpokladané náklady na komplexnú opravu vtedy miestni poslanci vyčíslili na približne 4 979 087,8 € (150 miliónov korún). Vlani rozhodli o tom, že si nechajú vypracovať zámer obnovy paláca, vyčlenili na to 9 958 € (300-tisíc korún).


Pisztoryho palác vznikol na pozemku bývalých záhrad približne v polovici 19. storočia. Názov dostal podľa lekárnika Pisztoryho, ktorý na pozemku zriadil záhrady. Neskôr tu vyrástol bytový dom, v ktorom svojho času sídlilo aj veľvyslanectvo Nemeckej ríše. Od roku 1954 až do roku 1989 tu bolo múzeum Vladimíra Iľjiča Lenina. Od 90. rokov až do začiatku 21. storočia využívali dom pre svoje potreby aj zahraniční Slováci. Palác je od 90. rokov 20. storočia vlastníctvom hlavného mesta Bratislava a do správy ho má zverený mestská časť Staré Mesto.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Odpovede

 1. V Pisztoryho paláci by mohlo byť kultúrne centrum

  Projekt revitalizácie Pisztoryho paláca vzali na vedomie

  BRATISLAVA 3. novembra (SITA) – Projekt revitalizácie Pisztoryho paláca na Štefánikovej ulici v bratislavskom Starom Meste zobrali miestni poslanci na dnešnom rokovaní na vedomie. Viacerí materiálu vyčítali neúplnosť, chýbal im v ňom rozpočet podľa navrhnutých etáp rekonštrukcie, preto sa ním budú ešte zaoberať. Niektorí upozornili, že prínos prenájmu sa neobjavuje v bilancii. Poslanci sa zhodli na tom, že palác treba revitalizovať a tiež by mali povedať, ako bude palác ďalej využívaný. Poslanci zároveň žiadajú prednostu miestneho úradu, aby doplnil projekt rekonštrukcie paláca o predbežný rozpočet podľa etáp a predložil ho na decembrové zastupiteľstvo.

  „Pri schvaľovaní rozpočtu na tento rok sme v nezáväznej časti vyčlenili na ďalší a budúci rok 10 miliónov korún na palác. Záväznou čiastkou sa stane až na decembrovom rokovaní,“ povedal starosta mestskej časti Andrej Petrek. Niektorí poslanci si myslia, že ďalšie peniaze bude treba investovať aj na prevádzku budovy, preto treba povedať presné čísla – koľko pôjde na opravu či zariadenie ,a koľko na prevádzku.

  „Má to myšlienku, je to multifunkčné. Je to projekt budúceho využitia, respektíve prevádzky. Mali by sme povedať, ako chceme budovu využívať,“ povedal poslanec Radoslav Števčík. Podľa Svena Šovčíka by bolo dobré, keby projekt naštartovali, aby sa v paláci už koncom roka 2010 mohli spustiť nejaké aktivity. „V tom spočíva tento materiál. Opraví sa strecha, urobí sa sociálne zázemie a obnoví sa elektroinštalácia, ktorá nie je v súlade s normami. Nevieme, koľko to bude trvať, ale niekde musíme začať,“ uviedol. Niektorí poslanci upozornili aj na technické nedostatky. „Ak tu majú byť aj pohybové aktivity, musí tu byť aj vetrací systém. A ten sa na Štefánikovu ulicu, ktorá je veľmi frekventovaná, nedá urobiť,“ myslí si Kamil Procházka. Bohdana Machajová doplnila, že Pisztoryho palác by si zaslúžil dôstojnejšie uplatnenie ako takéto aktivity, tiež si nemyslí, že za 10 miliónov korún je možné zrekonštruovať „takýto gigantický priestor“.

  Budova Pisztoryho paláca slúžila posledných päťdesiat rokov ako výstavný priestor s tematickou kinosálou. Podľa materiálu by mohlo byť v Pisztoryho paláci, ktorý je známy ako bývalé Leninovo múzeum, kultúrne centrum. Podľa materiálu sa uvažuje o troch etapách rekonštrukcie. Budova by mohla slúžiť pre civilné sobáše, slávnostné podujatia, mala by tu byť hudobná kaviareň, priestory pre divadlo a pohybové centrum.

  Pisztoryho palác vznikol na pozemku bývalých záhrad približne v polovici 19. storočia. Názov dostal podľa lekárnika Pisztoryho, ktorý na pozemku zriadil záhrady. Neskôr tu vyrástol bytový dom, v ktorom svojho času sídlilo aj veľvyslanectvo Nemeckej ríše. Od roku 1954 až do roku 1989 tu bolo múzeum Vladimíra Iľjiča Lenina. Od 90. rokov až do začiatku 21. storočia využívali dom pre svoje potreby aj zahraniční Slováci. Palác je od 90. rokov 20. storočia vlastníctvom hlavného mesta Bratislava a do správy ho má zverený mestská časť Staré Mesto.

 2. Re: V Pisztoryho paláci by mohlo byť kultúrne centrum
  Na revitalizáciu Pisztoryho paláca dajú 963 000 €

  BRATISLAVA 8. decembra (SITA) – Na revitalizáciu Pisztoryho paláca na Štefánikovej ulici v bratislavskom Starom Meste vyčlení miestna samospráva 963 000 €. Vyplýva to z návrhu predbežného rozpočtu rekonštrukčných prác, ktorý na dnešnom rokovaní schválili miestni poslanci. Podľa starostu mestskej časti Andreja Petreka je táto čiastka nepostačujúca, no pokryje najnevyhnutnejšie práce, aby mohol objekt opäť „ožiť“, teda aby mohol byť prevádzkovaný aspoň v úspornom režime. „Pre žiaden objekt nie je dobré, aby sa opustil. Je ako človek, keď ho opustíte, rýchlo odíde. Objekt nie je vetraný, to mu vôbec neprikladá na kondícii,“ myslí si Petrek. Návrh revitalizácie paláca mali staromestskí poslanci na stole už v novembri, vyčítali mu však neúplnosť, chýbal im v ňom rozpočet podľa navrhnutých etáp rekonštrukcie. Ten im dnes predložili a poslanci ho schválili.

  Starosta Petrek zároveň poznamenal, že peniaze určené na revitalizáciu Pisztoryho paláca nie sú vyčlenené v rozpočte na budúci rok. Zdôvodnil to tým, že rozpočet schvaľovali skôr, ako sa zaoberali týmto návrhom. Poslanec Radoslav Števčík argumentoval, že mali návrh o paláci predložiť skôr, aby ho mohli zaradiť do rozpočtu, ktorý schválili na dnešnom rokovaní. Materiál sa preto opäť dostane na rokovanie vo februári, kedy by mali poslanci schvaľovať zmenu rozpočtu pre tento projekt.

  Budova Pisztoryho paláca slúžila posledných päťdesiat rokov ako výstavný priestor s tematickou kinosálou. Podľa materiálu by mohlo byť v Pisztoryho paláci, ktorý je známy ako bývalé Leninovo múzeum, kultúrne centrum. Podľa materiálu sa uvažuje o troch etapách rekonštrukcie. V prvej etape uvažujú o oprave elektrických rozvodov, chcú zabrániť zatekaniu na niekoľkých miestach, chcú tiež renovovať sociálne zariadenia. Náklady odhadli na 463-tisíc €. V druhej etape počítajú s obnovou okien a dverí, tiež opravou podhľadov. Počíta sa aj s rekonštrukciou kúrenie a kotolne, náklady by mali byť 166-tisíc €. V tretej etape za 332-tisíc € plánujú zrekonštruovať kinosálu na divadelnú sálu, počíta sa aj so vzduchotechnikou a výťahom.

Comments are closed.