Viete, ako bude vyzerat veža Starého zámku po rekonštrukcii?

Starší článok, Autor: Rastislav Marko, Stiavnicky zivot 17/2004
Momentálne začína zaverečná fáza prác obnovy veže Starého zámku. O tom, prečo a ako obnova prebiehala sme sa porozprávali s Michalom Hrčkom.
Predstav našim čitateľov seba a svoju prácu.

Vediem si vlastnú firmu, ktorá okrem toho, že pracuje na komplexnej obnove pamiatkových stavieb prevádzkuje internetový denník o pamiatkach, zbierkach a starožitnostiach Obnova.sk /www.obnova.sk/. Okrem toho učím sa SPŠ S. Mikovíniho prax v odbore konzervátorstvo a reštaurátorstvo omietok a štukovej výzdoby. Momentálne pracujem na Starom zámku, kde prebieha obnova barokovej veže.

Ako je možné stať sa reštaurátorom?

Mňa možno len ťažko definovať ako reštaurátora, keďže zákon o komore reštaurátorov pozná pod pojmom reštaurátor len človeka s vysokoškolským vzdelaním na VŠVU v Bratislave alebo Akadémii výtvarných umení Prahe. Aj keď robím takmer tú istú prácu ako reštaurátor k tomu aby som sa mohol uchádzať o členstvo v komore a stať sa „komorovým“ reštaurátorom mi chýba ešte trochu praxe. Tunajší odborníci nás stredoškolských reštaurátorov označujú ako umeleckých remeselníkov. V súčasnosti sa pripravuje zmena tohto zákona. Z hľadiska vzdelania som skončil strednú reštaurátorskú školu a následne som doštudoval vysokoškolsky múzejnú konzerváciu.

Priblíž nám problém, ktorý viedol SBM k renovácii veže Starého zámku a stručne nám popíš práce, ktoré si vykonával.

Realizátorom a víťazom verejnej súťaže, ktorú vyhlásilo Slovenské banské múzeum sa stala stavebná firma Simkor s.r.o., ktorá si pre túto realizáciu najala dve firmy. Jednu na strešnú časť, druhú na fasádnu časť. Práce na strešnej časti sú dokončené, na fasáde pracuje moja firma. Problém bol najmä v tom, že na streche nikdy neprebehla generálna oprava, to znamená, že bola iba lokálne opravovaná, ale napriek tomu zatekala na niekoľkých miestach. S tým súviselo aj zatekanie do časti fasády. Vplyvom času, mrazu a vody sa niektoré omietky oddelili od podkladu a odpadli, iné zdegradovali (začali sa rozpadať). V podstate bol problém aj v tom, že veža je stavaná vo viacerých fázach. Na gotickom základe je postavená baroková veža. Keďže gotické líce bolo veľmi kompaktné a hladké, tak ľudia pri barokovej prestavbe chceli nejak doplniť výzdobu. Pri nahadzovaní omietky na gotické líce sa táto dobre nepreviazala so starým murivom a práve v týchto častiach sa od neho oddeľovala. My sme museli časti, ktoré neboli zvlášť hodnotné (neniesli informáciu o farbe, alebo štruktúre) čiastočne odstrániť. Iné časti, ktoré sme nechceli porušiť, sme injektovali a následne dopĺňali hrubozrnou omietkou. Nové výspravky omietky musia byť urobené tak, aby nekričali, a to rôznymi štrukturálnymi retušami. V krátkej dobe budú ukončené práce na omietkach a veža bude natretá.

Aká bude nová farebnosť veže?

Na veži prebiehal pamiatkový výskum, ktorý Mgr. Michal Šimkovic. Realizoval výskum na celej časti fasády, kde sa mu podarilo odhaliť iluzívne okná (nástenné maľby) a druhú vrstvu slnečných hodín, ktoré mohli návštevníci vidieť na južnej strane veže pri vstupe do zámku. Okrem iného nasondoval farebnosť. Rannobaroková farebnosť bola v kombinácii biela a sivá a mladšia farebnosť, ktorú môžeme vo fragmentálnom stave vidieť aj teraz bola tmavý oker až umbra a svetlý oker. Tmavý oker, ktorým bola celá veža natretá bol výrazne žiarivý a zemitý a ovplyvňoval tak zásadne farebný vzhľad veže. Dnešná veža sa farebne javí celkom príjemne, ale jej súčasná farebnosť je vlastne režná omietka, keďže časom sa náter zmyl a ostala len omietka.
Na základe nálezov sme (Krajský pamiatkový úrad, ja a realizátor pamiatkového výskumu) po dohode s riaditeľom SBM Dr. Labudom určili farebnosť biela – sivá. Túto farebnosť sme sa pokúsili ladiť tak, aby nezasiahla do celkového koloritu Štiavnice. Po farebných skúškach bude farba definitívne odsúhlasená a aplikovaná na fasádu. Dôležité je spomenúť, že metodik si neurčuje farebnosť sám, ale vychádza z nálezov. Táto farebnosť je vhodná aj z toho hľadiska, že umožní lepšiu prezentáciu nálezov – najmä slnečných hodín, ktoré sú žlto – čierne a iných.

Kedy si budú môcť návštevníci mesta a
Štiavničania vychutnať „novú“ vežu?

Všetky práce začali koncom júla, fasádne práce začali 3. augusta. Predpokladám, že do 20. septembra dokončíme náter. Zmluva na lešenie je podpísaná do 10. októbra. Tento termín je hraničný, ale ja verím, že sa podarí vežu dokončiť skôr.

Koľko rokov vydrží farebnosť omietky?

Ak bude zabezpečená strecha, náter vo svojej farebnosti vydrží 10 rokov a minimálne ďalších dvadsať – tridsať rokov sa bude len postupne zmývať, ale farebnosť bude dodržaná. Samotné omietky, pokiaľ nebude do nich zatekať by nemali byť problémom rovnako na dlhú dobu.

Existujú nejaké obmedzenia pri reštaurovaní?

Na základe skúseností sa treba rozhodnúť, ktorý typ materiálu je najlepší na tú – ktorú historickú fasádu a ktorý najlepšie spolupracuje s pôvodnou omietkou. Vieme, že tam nemôžme dať napríklad tvrdšiu omietku ako je pôvodný materiál, lebo tá by ho deštruovala. Používame vápennú maltu, ktorú modifikujeme nie chemickými látkami, ale rôznymi prídavkami hydraulických plnív (antuka – drvená tehla alebo rôzne piesky). Náter zlepšujeme použitím fermeže.

Po skončení prác budete môcť kompletnú textovú aj fotografickú dokumentáciu nájsť na www.firma.obnova.sk a niektoré články aj o Starom zámku môžete nájsť už aj teraz na www.obnova.sk

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Stav veže Kostola sv. Jakuba je viac než havarijný

LEVOČA 5. októbra 2001 (SITA) – Stav veže Kostola sv. Jakuba je viac ako havarijný,“ uviedol na dnešnej tlačovej besede vedúci Oblastného reštaurátorského ateliéru (ORA) v Levoči Ivan Tkáč. Prieskum veže, ktorý vykonali tohto roku pracovníci ORA potvrdil vysoký stupeň poškodenia celých kamenných blokov. Spolu s prieskumom urobili reštaurátori šablóny a sadrové odliatky najviac poškodených prvkov, ktorým hrozí vypadnutie zo steny. Súčasťou prieskumu bolo aj zameranie celej veže, ktoré doteraz neexistovalo.

Aké podujatia chystá Slovenské banské múzeum?

Odpoveď na otázku z titulku nie je krátka. Okrem tradične širokej ponuky kvalitných výstav pripravuje SBM v spolupráci s partnermi aj ďalšie zaujímavé podujatia. Všetko začne Festival kumštu, remesla a zábavy, ktorý sa bude v tomto roku konať netradične 7. – 8. mája a bude spojený s festivalom Envirofilm, ktorý sa počas uvedeného týždňa bude konať aj v Banskej Štiavnici.