Prvá obeť tohtoročnej zimy v Banskej Štiavnici

Obnova.sk Fotografia

Zima v Banskej Štiavnici je ako z rozprávky. Zasneženému mestu dominuje silueta starého zámku, ktorého vežu vidieť už zďaleka. Banícke domčeky na kopcoch svietia do noci teplým svetlom cez malé okienka. Všetko zlé akoby zmizlo pod závejmi snehu. Problémy sa však samé nevyriešia. Ostávajú a čakajú na svoju chvíľu. Každoročne si zima vyberá svoju daň aj na historických objektoch mesta, ktoré je zapísané na zozname svetového dedičstva UNESCO. Ani medzinárodné uznanie neochráni stavby a ľudí pred hroziacim nebezpečenstvom. Pod náporom ťažkej, niekedy viac ako metrovej vrstvy snehu, v Štiavnici padajú strechy. V druhú januárovú noc spadla strecha opusteného domu na zákrute Vodárenskej ulice.

Minulú zimu nevydržalo päť krovov v historickom centre Banskej Štiavnice a v blízkom okolí. Strecha zo sebou strháva stropy, často krát aj obvodové múry. Najobávanejší je takzvaný „zošróbovaný“ dom v centre Štiavnice, na ulici Andreja Kmeťa. Minulého roku sa prevalil krov južného krídla. Akoby zázrakom spadla všetka suť do dvora a nie do ulice. V opačnom prípade by došlo nielen k majetkovým škodám. Naďalej však hrozí nebezpečenstvo, že zime neodolajú ani odkryté múry, či strecha severného krídla.

Obnova.sk Fotografia

Aj tento rok začali strechy padať v noci. Ako to však bude ďalej, nevie nikto. Niektorí vlastníci domov nevykonávajú ani základnú údržbu, a nie to ešte nákladné opravy krovov. Sú aj takí, ktorí by zničenie svojej nehnuteľnosti uvítali. Získali by lukratívny pozemok, a nemuseli by investovať veľký obnos na nákladnú rekonštrukciu.

Lenže ochrana kultúrneho dedičstva je verejným záujmom. Aspoň na papieri. Príspevok na opravu historického objektu však nie je ľahké získať. Majitelia starých domov môžu požiadať o finančný príspevok Ministerstvo kultúry SR cez program Obnovme si svoj dom. Ale iba v tom prípade, ak je ich nehnuteľnosť vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Právny nárok na udelenie príspevku ani v tomto prípade neexistuje. O udelení dotácie rozhoduje komisia, ktorá zasadá raz do roka. Aj keď Vám peniaze schvália, ešte nie je ruka v rukáve, pretože sa častokrát stáva, že ministerstvo nedokáže grant včas zúradovať a pridelené peniaze jednoducho prepadnú. Napriek tomu však program Obnovme si svoj dom zostáva najštedrejším zdrojom finančnej podpory na obnovu hmotného kultúrneho dedičstva.

Finančnej pomoci sa vlastníci nedočkajú ani od vedenia mesta, ktoré si nevie poradiť ani so svojím majetkom. Samo najčastejšie rieši situáciu odpredajom majetku miesto toho, aby ho zhodnocovalo a tak získalo zdroj príjmov do budúcnosti.

Majiteľov nepotešia ani pamiatkári, ktorí nedisponujú žiadnymi finančnými prostriedkami, ba ani fondom na vykonávanie nevyhnutne potrebných opráv. Pamiatkový a stavebný úrad môže ukladať opatrenia a poskytnúť poradenstvo, ale tam ich kompetencie končia. Výkon uložených opatrení, pokiaľ ide o konkrétne práce, je takmer nemožný, pretože úrady nemajú na takéto práce položku vo svojom rozpočte.

A tak opäť, aj túto zimu, budú Štiavničania čakať, kým na jar opadne sneh. Potom môžu bilancovať: počet spadnutých striech, nenávratne zmiznuté staré krovy a možno aj murivá. Ostáva dúfať, že strechy budú aj naďalej padať v noci, či do opustených dvorov.

Obnova.sk Fotografia

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Ministerstvo kultúry rozdelí na obnovu pamiatok 250 miliónov

Až 84,4 % kultúrnych pamiatok na Slovensku vlastnia obce, cirkvi či fyzické osoby, zvyšok spravuje štát: BRATISLAVA 19. apríla (SITA) – Ministerstvo kultúry (MK) SR predpokladá, že tento rok požiadajú vlastníci nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré nespravuje štát, o približne 1,2 miliardy korún. Ako na dnešnej tlačovej besede povedal generálny riaditeľ Sekcie kultúrneho dedičstva MK SR Martin Kováč, ministerstvo dostalo v dvoch grantových kolách spolu 780 žiadostí, v ktorých spolu žiadajú približne 970 miliónov korún.

Historické objekty Štiavnice sú ohrozené

BANSKÁ ŠTIAVNICA – V mestskej pamiatkovej rezervácii Banská Štiavnica je približne 30 objektov, ktoré sú v ohrození. Pamiatkari označujú ich stav ako veľmi vážny. Vypracovali zoznam ohrozených objektov a predložia ho vedeniu mesta a ministerstvu kultúry. Ako nám potvrdili pracovníci štiavnického pracoviska Pamiatkového úradu Banská Bystrica, zoznam je jedným z východiskových materiálov pre správu o technickom stave lokality, ktorú štát predkladá Centru svetového dedičstva UNESCO v Paríži každé dva roky.