Kalvária Svätá Anna, Zlaté Moravce

Zlatomoravecká kalvária, ľudovo zvaná Svätá Anna, sa rozprestiera na zalesnenom kopci severozápadne od mesta a je v poradí druhou kalváriou, nadväzujúcou na staršiu kalváriu na…