kalvária

(hebr. Golgota, lat. calvariae locus – miesto lebky) výtvarné plastické alebo maľované znázornenie ukrižovania Ježiša Nazaretského so skupinou postáv – Panny Márie, Márie Magdalény a…

Kalvária Svätá Anna, Zlaté Moravce

Zlatomoravecká kalvária, ľudovo zvaná Svätá Anna, sa rozprestiera na zalesnenom kopci severozápadne od mesta a je v poradí druhou kalváriou, nadväzujúcou na staršiu kalváriu na…