Verejnosť môže nominovať pamiatky, ktoré potrebujú pomoc

Obrázok k článku od zora.

1. marca 2019 bol otvorený nový ročník unikátnej iniciatívy Poklady Slovenska poukazujúcej na neutešený stav rôznych kultúrnych pamiatok v našej krajine. Nadácia VÚB má v pláne podporiť záchranu jednej pamiatky sumou až do výšky 50-tisíc eur. A verejnosť môže po prvýkrát zaregistrovať aj svoje tipy na historické objekty a umelecké artefakty vo svojom okolí, ktoré by si tento grant zaslúžili. O víťazovi rozhodne budúci mesiac verejné online hlasovanie, do ktorého postúpi 9 pamiatok. Tie vyberie spomedzi všetkých tipov nezávislá komisia odborníkov. Možnosť prihlasovať pamiatky trvá do 15. marca.

 

Už po jubilejný, desiaty raz bude môcť verejnosť rozhodnúť o tom, ktorá ohrozená kultúrna pamiatka na území Slovenska získa financie pre svoju obnovu či reštaurovanie. Program Nadácie VÚB, ktorý pomohol v minulosti zachrániť pred zubom času napríklad vitráže v Spišskej Kapitule, fresky v stredovekom kostolíku v obci Čerín, renesančnú zvonicu v podtatranskej obci Vrbov, dielo Majstra Pavla z Levoče, Leopoldovu bránu v Komárne či barokový organ v Španej Doline, prináša tentokrát výraznú zmenu.

 

„Rastúci záujem verejnosti o chátrajúce historické poklady ukryté v regiónoch Slovenska nás povzbudil k tomu, aby sme do procesu podpory zapojili miestnych obyvateľov ešte výraznejšie. Preto tento rok ľudí vťahujeme nielen do hlasovania o víťaza, ale dávame im možnosť konkrétne pamiatky aj rovno nominovať,“ hovorí predseda správnej rady Nadácie VÚB Alexander Resch. Ten zároveň dodáva, že cieľom iniciatívy Poklady Slovenska je nielen grantová podpora pre financovanie reštaurátorských prác na konkrétnej pamiatke, ale aj istý druh osvety a zvyšovanie verejného povedomia o bohatom kultúrnom dedičstve našej krajiny a potrebe jeho ochrany.

Aké pamiatky prihlasovať
Cieľová suma, ktorú Nadácia VÚB na podporu víťaznej pamiatky aktuálne vyčlenila je 50-tisíc eur, čo je takmer dvojnásobok oproti minulému ročníku programu. Grant v tejto výške môže byť použitý na obnovu niektorých menších historických stavieb alebo ich konkrétnych častí, ako aj na financovanie obnovy historických objektov a umeleckých artefaktov stredného typu. V prvej fáze programu môže preto verejnosť prihlasovať za účelom reštaurovania drobné stavby (napr. kaplnky), ucelené časti väčších stavieb (napr. časť hradu, paláca alebo chrámu, prípadne ich freskovú či inú výzdobu), vzácne obrazy, sochy, zbierky muzeálnych exponátov a podobne. Prihlasovanie pamiatok prebieha od 1. do 15. marca prostredníctvom formulára na stránke www.nadaciavub.sk/poklady.

 

Nezávislý výber odborníkov a verejné hlasovanie
Všetky nominované pamiatky bude posudzovať komisia zložená z odborníkov v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva a reštaurátorstva. Tá na základe analýzy ich súčasného stavu, významnosti a historického kontextu ako aj nárokov na nevyhnutné reštaurátorské práce a časové rámce odporučí deväť finalistov. Tieto pamiatky zaradí Nadácia VÚB do verejného hlasovania, ktoré bude prebiehať na webovej stránke súťažného programu Poklady Slovenka v druhej polovici apríla.

 

Príklady pamiatok,  ktoré je možné prihlasovať

Staré zvonice, kaplnky či iné drobné stavby
Pripravené financie môžu byť použité napríklad na obnovu niektorých menších historických stavieb. Taký bol aj príbeh renesančnej zvonice v obci Vrbov v okrese Kežmarok, ktorej minulosť siaha až do 16. storočia. Tá sa vďaka hlasom zanietených obyvateľov dočkala svojej obnovy v roku 2010. Stalo sa tak po období 40-ročného postupného chátrania.

Obrázok k článku od zora.Renesančná zvonica v obci Vrbov v okrese Kežmarok, stav pred a po reštaurovaní.

 

Historické portály alebo brány
Po celej krajine je množstvo majestátnych budov, ktoré volajú po oprave. A tým prvým, čo na nich doslova „kričí“ sú nádherné, no desaťročia rozpadajúce sa vstupné portály. V minulosti mala architektúra vstupu veľký psychologický účinok a spoluvytvárala prvý dojem o priestore a jeho vlastníkovi. Ak chcete podporiť obnovu konkrétneho portálu, či už na bývalých šľachtických sídlach, v ktorých sú dnes múzeá a galérie, starých radniciach alebo iných verejných a cirkevných budovách, prihláste ho do programu Poklady Slovenska. V roku 2014 získal touto cestou nový šat portál kláštora Minoritov v Levoči.

Obrázok k článku od zora.Portál kláštora Minoritov v Levoči, stav pred a po reštaurovaní.

 

Výzdoba interiéru, napríklad fresky

Radi vstupujete na miesta, ktoré dýchajú minulosťou? Vidíte v nich nejakú ucelenú časť, ktorej je treba vliať nový život? Dobrým príkladom môže byť projekt zreštaurovania vzácnej freskovej výzdoby v Kostole sv. Martina biskupa v obci Čerín neďaleko Banskej Bystrice. Nástenný skvost s Kristologickým cyklom od miestneho majstra zo 14. storočia dnes môžu opäť v plnej kráse obdivovať návštevníci z blízka aj ďaleka. Práve takéto neprehliadnuteľné súčasti pamiatok, ktoré po svojej obnove doslova zmenia tvár celého objektu, čakajú na to, aby ste o nich dali vedieť organizátorom súťaže. Okrem cirkevných stavieb to môžu byť aj ucelené časti hradov či iných palácov.

Obrázok k článku od zora.Fresková výzdoba v Kostole sv. Martina biskupa v obci Čerín neďaleko Banskej Bystrice, stav pred a po reštaurovaní.

 

Hodiny, na ktorých zastal čas

Vežové hodiny sú ďalším príkladom historických pamiatok, ktorých je naokolo veľa a z ktorých mnohé už dávno zastali a ticho čakajú, že začnú opäť odbíjať. Príbeh šťastného oživenia majú za sebou mechanické vežové hodiny na Habánskej zvonici v Sobotišti. Ľudia z tejto obce na Záhorí spojili sily a od roku 2011 sa ich domáca dominanta vypína opäť hrdo a s fungujúcim ciferníkom. 

Obrázok k článku od zora.Vežové hodiny na Habánskej zvonici v Sobotišti, stav pred a po reštaurovaní.

 

Sochy a iné umelecké diela či ich zbierky
Súsošie Kalvárie z Kostola nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi je jedno z viacerých skvostov, ktoré vytvoril azda najznámejší umelec pôsobiaci na našom území v období neskorej gotiky – Majster Pavol z Levoče. Z archívneho prameňa sa dá vyčítať, že Kalvária obsahovala pôvodne štyri sochy – ukrižovaného Ježiša Krista, Panny Márie, svätého Jána Evanjelistu a svätej Márie Magdalény. Celé súsošie však dlhé roky nebolo pohromade. Až vďaka projektu obnovy, ktorý prebiehal v roku 2018 na základe víťazstva v programe Nadácie VÚB, sa všetky sochy konečne stretli. Ak chcete pomôcť osudu ďalších chátrajúcich diel či zbierok umeleckých artefaktov, vďaka vašim tipom budú mať teraz šancu na zreštaurovanie.

Obrázok k článku od zora.Súsošie Kalvárie od Majstra Pavla z Levoče vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi, stav pred a po reštaurovaní.

 

Ako na to? 
Všetky možné pamiatky podobné týmto, či akékoľvek iné, ohrozené menšie historické stavby, ich konkrétne časti alebo samostatné historické objekty a umelecké diela tzv. stredného typu sa teraz dajú prihlásiť do programu Poklady Slovenska vyplnením jednoduchého formuláru na stránke www.nadaciavub.sk/poklady. Stačí tu nechať len základné údaje, ktoré o nich viete, a ostatné už dôkladne posúdia odborníci. Pamiatky môžete prihlásiť nielen ako ich obdivovatelia, ale aj v prípade, že pracujete v múzeách, galériách či občianskych združeniach a tieto diela spadajú priamo pod vašu správu. Čas na to trvá do 15. marca.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Odpovede