Kalvária Svätá Anna, Zlaté Moravce

Logo pamiatky

Zlatomoravecká kalvária, ľudovo zvaná Svätá Anna, sa rozprestiera na zalesnenom kopci severozápadne od mesta a je v poradí druhou kalváriou, nadväzujúcou na staršiu kalváriu na námestí.

Podľa tradície sa na hrebeni kopca kedysi nachádzala zázračná studnička, pri ktorej okolo roku 1850 postavili pútnickú kaplnku sv. Anny. Samotná kalvária bola pri kaplnke postavená v roku 1898 a to z iniciatívy obyvateľov mesta postihnutých rôznymi pohromami, ako aj vďaka štedrej podpore miestnych zemepánov, Migazziovcov.

Ústredný motív kalvárie v podobe troch drevených krížov s postavami Ukrižovaných je situovaný na vrchole kopca, tesne pri kaplnke sv. Anny. Ďalších 14 zastavení Krížovej cesty má charakter samostatných murovaných kaplniek, ktoré sú pravidelne rozmiestnené na svahu kopca a prepojené serpentínovitým chodníkom. K výzdobe kaplniek patrili aj hodnotné drevené reliéfy Krížovej cesty zhotovené v roku 1910, ktoré sú kvôli ochrane premiestnené. Ich autorom bol významný banskoštiavnický rezbár, Jozef Krause.

Kalvária dodnes tvorí vyhľadávané miesto každoročných pútí na sviatok sv. Anny  pre obyvateľov mesta i blízkeho okolia.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.