B.BYSTRICA: Okrášľovací spolok podporil obnovu vzácnej pamiatky

Obrázok k článku

Stačí jedno euro a každý sa môže stať záchrancom vzácnej barokovej pamiatky. S touto iniciatívou prišli členovia Banskobystrického spolku okrášľovacieho a ochranného v Banskej Bystrici, ktorí chcú takýmto spôsobom prispieť k podpore verejnej zbierky na záchranu kaplnky sv. Jána Nepomuckého. Zbierku ešte v roku 2015 vyhlásila farnosť Katedrála sv. Františka Xaverského ako vlastník pamiatky. Pôvodne sa mala zbierka skončiť v januári tohto roka, cirkev ako vlastník pamiatky však požiadala o jej predĺženie až do 10. januára budúceho roka.

 

Predstaviteľ Banskobystrického spolku okrášľovacieho a ochranného Andrej Predajniansky hovorí, že impulzom pre podporu bolo pre nich nedávne víťazstvo malého kostolíka v Čeríne pri Banskej Bystrici v súťaži o obnovu vzácnych fresiek, ktorú vyhlásila Nadácia VÚB. Vďaka tomu získal ranogotický Kostol sv. Martina 70 tisíc eur na obnovu 700-ročných nástenných malieb. „O niečo podobné sa snaží aj farnosť Katedrála sv. Františka Xaverského, ktorá je vlastníkom kaplnky sv. Jána Nepomuckého v Banskej Bystrici. Ak by sa všetkých viac ako 44 tisíc hlasujúcich pre Čerín spojilo a poslali by pre kaplnku jedno euro na účet verejnej zbierky, vzácnu pamiatku by sa podarilo zachrániť,“ hovorí Predajniansky.

 

Ako informoval dekan farnosti Katedrála sv. Františka Xaverského Ján Krajčík, počas celého roka 2015 mohli darcovia prispievať do zbierky viacerými spôsobmi –  buď finančným vkladom na číslo účtu, ktorý pre tento účel farnosť zriadila, alebo kúpou sviece či magnetky. Po predĺžení zbierky tak môžu urobiť aj celý tento rok. “V jarných mesiacoch by sa už mala začať oprava strechy, ktorá bude financovaná prevažne z verejnej zbierky. Darcovia sú prostredníctvom verejnej zbierky ochotní prispieť aj na opravu vstupnej kovanej brány a ďalšie záchranné práce,“ konštatovalo sa v žiadosti o predĺženie verejnej zbierky. Ďalšou etapou bude výmena krovu a krytiny, čo bude opäť spolufinancované z verejnej zbierky a ministerstva kultúry. Farnosť sa však naďalej snaží získať prostriedky na záchranu kaplnky aj prostredníctvom grantového systému Obnov si svoj dom. Do konca januára tohto roka boli príjmy z verejnej zbierky približne 20 500 eur.

 

Kaplnku, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou, postavili v roku 1766 ako súčasť pútnického miesta Kalvária na vrchu Urpín. Sakrálna stavba má vysokú historickú hodnotu, v minulosti však doplácala na blízkosť frekventovanej stanice, kde ju opakovane poškodzovali vandali. Na jej stave sa však podpísali aj zlé technické riešenia pri výstavbe stanice v minulosti. Nachádza sa takmer dva metre pod úrovňou nástupišťa, čo spôsobilo zatekanie a vlhnutie múrov.

 

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Kaštiel vo Svätom Antone 250-rocný ?

Oľga Kuchtová

Kaštieľ so Svätom Antone leží v  kraji pod Sitnom, v  blízkosti starobylej Banskej Štiavnice, na úpätí lesnatých hôr. Má také silné fluidum, že neustále priťahuje návštevníkov aj napriek tomu, že lepšie časy zažil už dávno. Patril známemu šlachtickému rodu Koháryovcov, neskôr Coburgovcov, ktorých príbuzenstvo preniklo do všetkých panovníckych rodov v  Európe. Vyhlásením tejto pamiatky za štátny kultúrny majetok sa v  roku 1951 dostal do správy štátu. V  roku 1962 získal štatút múzea.