Spoznajte Svätý Anton

Vhodným doplnkom sú rôznorodé pozoruhodnosti, ako napríklad prírodno- stavebné (pieskovcové pivnice v Hrušove), historicko-stavebné (hrady Chabraď, Bzovík, mlyn Horný Badín), ľudová architektúra (ľudové domy v Horných Plachtinciach a Veľkých Túrovciach), miestne múzeá (Plášťovce, Suchaň, Čebovce, Lišov), množstvo sakrálnych a iných pamiatok (Senohrad, Výškovce nad Ipľom). Hojný výskyt minerálnych a termálnych prameňov (Slatina, Santovka, Dudince, Horné Túrovce) ponúkajú aj… …zdravotno-rehabilitačné pobyty.
Pobyt na hontianskom vidieku vhodne dopĺňajú kone pod sedlom alebo v záprahu, hlavne pre nenáročných a pre deti. Zaujímavým spestrením môže byť návšteva vinohradníckych lokalít (Vinica, Čebovce, Plachtince) spojená s degustáciou ušľachtilých odrôd hrozna a vín. Takisto v Hrušove a Plášťovciach možno ochutnať odrody hrozna dopestované bez chemického ošetrenia alebo vína.
Pobyty na roľníckych dvoroch sú zamerané na drobné poľnohospodárske práce, na opatrovanie domáceho zvieratstva, zber, konzervovanie ovocia, zeleniny a pod. Strava je obohatená o miestne tradičné špeciality, ovčie výrobky a bioprodukty z Dačovho Lomu, o vegetariánske výrobky z Vinice.
Možnosti ubytovania

Návštevníkom slúžia turistické ubytovne (Drieňovo, Suchaň) alebo vo viaclôžkových zariadeniach poľnohospodárskych podnikov (PD Tupá, PD Dačov Lom), v moderných aj v starších rodinných domoch takmer v každej obci, vo veľkých gazdovských domoch v obciach (napr. Preseľany – Šahy) alebo v osamotených lazníckych usadlostiach s kompletnou hygienickou vybavenoťou (Hrušov). Vo dvoroch je možnosť zaparkovať obytný príves alebo postaviť stan. Vo Vinici sa dá kempovať priamo v areáli kúpaliska.
Neodmysliteľnou zložkou návštevy Hontu je blízky kontakt s domácimi, ich pohostinnosť a dobrosrdečnosť.
Neobyčajne živé ľudové tradície, akými sú nosenie kroja ako bežného odevu v Hrušove a Plachtinciach, tradičné fašiangy, Veľká noc, Vianoce, ľudový spev a tanec. Remeslá tvoria typický kolorit tejto oblasti.
Obec planých hrušiek

Južné svahy Krupinskej planiny v trojuholníku miest Šahy, Krupina a Veľký Krtíš sú známe predovšetkým výrobou kvalitných vín, pestovaním gaštanov, zeleniny, termálnymi prameňmi, ale aj prírodnými krásami, pamiatkami a bohatými folklórnymi tradíciami. Severná časť regiónu má zvlnený podhorský charakter s lazníckym osídlením, ktorý je typický aj pre obec Hrušov. Roztrúsené gazdovstvá po lazoch na úpätí Krupinskej vrchoviny dodávajú krajine osobitý ráz. Charakteristický kolorit obce Hrušov dotvárajú pivnice vytesané v tufopiesku. Množstvo tichých zákutí poskytuje dobré rybárske a poľovnícke možnosti. Bohaté kultúrne dedičstvo sa dodnes zachovalo vo
folklórnych zvyklostiach, ktoré sa prezentujú najmä festivalom Hontianska paráda, ale aj tým, že ženy stredného a vyššieho veku dodnes nosia kroj ako bežný odev.
K najstaršiemu pôvodu mena obce sa viaže legenda o veľkom výskyte planých hrušiek.

Výlety v okolí
Hrušova
Turistická značená trasa (č. 2637 modré značenie) spája Hrušov s historicky zaujímavým miestom – Čabradským hradom. Dĺžka trasy je 13 km, t.j. 3 hodiny. Na trase sú tri autobusové zastávky. Je nenáročná na prevýšenie. Medzi hlavné pozoruhodnosti
trasy patria pieskovcové pivnice na jej začiatku (odpočívadlo), vyhliadka z rozhľadne na Prašnom vrchu (odpočívadlo), prehliadka zrúcanín Čabradského hradu a okolitej scenérie. Zaujímavosťou je aj to, že hrad je najnižšie položeným miestom celej trasy (305 m).
Pamiatky a rezervácie

Náučný chodník obce Hrušov spája najstaršie pamiatky ľudovej architektúry a miesta starých hospodárskych prác a remesiel. Charakterizuje život v dedine a na lazoch v minulosti, vývoj osídlenia lazov a približuje prácu uhliara, kováča, roľníka, vinohradníka i gazdinej v domácnosti. Chodník (zelená značka) – sa začína v dedine, kováčskou vyhňou z 19. storočia. Vedie neporušenou prírodou v okolí hrušovských lazoch a končí sa v dedine pri pieskovcových pivniciach (odpočívadlo). Vstup a vnútornú obhliadku jednotlivých objektov umožia pracovníci obecného úradu.
Možno vidieť kováčsku vyhňu – kováčske práce v obnovenej obecnej dielni, ľudový dedinský dom – obnovený kamenný dom s pivnicou, dobovo zariadený, kamenné pece – spôsob pečenia chleba v kamenných peciach, laznícke gazdovstvo v osade Lazy – roľnícky kamenný dom z roku 1878 zastrešený slamou, uhliarska míľa – práca uhliarov pri výrobe dreveného uhlia, laznícka drevenica – najstaršie zachované laznícke letné obydlie roľníka v osade Jablonec, vyhliadka na Prašnom vrchu – výhľad na rozľahlé laznícke osídlenie z rozhľadne, kalvária na kopci Stráňa
– charakteristika cirkevných pamiatok Kalvárie a rímskokatolíckeho kostola z roku 1762. Vyhliadka na dedinu, ktorá leží pod Kalváriou.
Hontianska paráda okrem folklórnych prejavov (tanec, spev, zvyky) predstavuje tradičné roľnícke práce a remeslá: ručná žatva, pečenie chleba, pálenie dreveného uhlia a opracovanie dreva. Súčasťou podujatia, tento rok 20. až 22. augusta, je aj stretnutie priaznivcov cykloturistiky.
Historicko- architektonické zaujímavosti

Dolná Strehová – kaštieľ I. Madácha – 45 km
Čelovce – kaštieľ, pohrebisko (7. st) – 35 km
Svätý Anton – kaštieľ – 58 km
Čabraď – zrúcaniny hradu – 13 km
Modrý Kameň – hrad, múzeum, kaplnka – 34 km
Krupina – strážna veža – 30 km
Suchaň – múzeum v ľudovom dome – 30 km
Bzovík – hrad – 29 km
Čelovce – pamiatková zóna – 15 km
Balog nad Ipľom – románsky kostol, drevená zvonica – 13 km Muľa – secesný kostol – 50 km Pôtor – neskorogotický kostol – 35 km Sklabina – dom Kalmána Mikszátha – 30 km Príbelce – náučný chodník – 25 km Čabraď – prírodná rezervácia – 13 km Modrý Kameň – lesostep – 35 km Čebovce – lesostep – 20 km Krehora – prírodná pamiatka – 20 km Kiarov – močiar – prírodná rezervácia – 40 km
Kosihovce – Kamenný vrch – prírodná pamiatka – 15 km
Holica – chránený areál – 25 km Hrušov – jarabina oskorušová (chránený strom) – 2 km
Kúpaliská

Vinica (7 km), Dudince (30 km), Dolná Strehová (45 km), Santovka (50 km), plaváreň – Veľký Krtíš (33 km).
Informácie

Obecný úrad Hrušov, 991 42 Hrušov tel 0854/ 910 122, 910 137, fax 0854/ 910 127
Najbližšia obec: Vinica (6 km) – lekár, lekáreň, polícia, nákupné stredisko, zmenáreň, služby motoristom: servis – Balog nad Ipľom (13 km), Veľký Krtíš (33 km).
(Spracované v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch)
Dediny a laznícke samoty južného Slovenska ponúkajú oddychové aj poznávacie pobyty v nerušenom, tichom, podhorskom prostredí bez priemyselných závodov či fabrík. Oblasť Hontu upúta hlavne prírodnými scenériami a zaujímavosťami, ako je okolie hradu Čabraď, arborétum Rykynčice, Trúbiaci kameň v Sucháni, okolie Litavy a mnohé ďalšie krásne zákutia. Rozsiahle listnaté lesy
Krupinskej planiny dávajú príležitosť pre poľovníctvo a pozorovanie divej zveri a na pešiu turistiku. Rieka Ipeľ s prítokmi, ale aj okolité rybníky ponúkajú zážitky z rybolovu – Tupá, Sazdice,


Publikované na: www.sme.sk

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Hontianska paráda

Hontianska paráda je folklórny festival. Od roku 1996 sa pravidelne koná v obci Hrušov. Jeden z najobľúbenejších a najnavštevovanejších festivalov vám priblíži starodávne roľnícke práce na hrušovských lazoch, zručnosť remeselníkov z celého Slovenska.

V Bielom Potoku sa snažia oživiť kamenárske tradície

V Oravskom Bielom Potoku sa snažia oživiť kamenárske tradície a dielne, ktoré sa v obci datujú už od 19. storočia. Obecný úrad a Oravské kultúrne stredisko už po piatykrát organizujú medzinárodný kamenársky plenér Návraty k bielopotockému kameňu, na ktorý tento rok pozvali dvanásť kamenárov z Česka, Poľska a Slovenska. Tí budú celý budúci týždeň pri obecnom úrade z pieskovcových blokov vytvárať umelecké plastiky a reliéfy. „Plenér poskytuje tvorcom možnosť konfrontovať svoju umeleckú prácu a ovládanie remeselnej zručnosti navzájom, na stretnutí sa výtvarne a remeselne zdokonaľujú a spoznávajú technické a výtvarné možnosti kameňa. Diela vytvorené na predchádzajúcich ročníkoch budú inštalované v lapidáriu na trávnatej ploche pri farskom kostole,“ povedal riaditeľ Oravského kultúrneho strediska Miroslav Žabenský.