Vodný mlyn v Krškanoch chcú vyhlásiť za národnú kultúrnu pamiatku

Obrázok k článku od zora.

Vodný mlyn v Krškanoch chcú vyhlásiť za národnú kultúrnu pamiatku. Pamiatkový úrad SR začal v tejto veci správne konanie. Pamiatkou by sa mal stať Mlyn vodný s areálom na ulici Pri mlyne v Nitre, časť Dolné Krškany, ktorý tvoria objekty vodného mlyna so strojovňou, technologické zariadenie v budove mlyna, vodný náhon so stavidlami a aleja. Štvorpodlažná budova pochádza z roku 1934, vybavená je pôvodnou technológiou, vyrábala sa v ňom múka. Mlyn je v súkromnom vlastníctve. Vyžaduje si rozsiahlu rekonštrukciu a v súčasnosti je na predaj v ponuke realitných kancelárií.

 

V Nitrianskom kraji pribudli tri národné kultúrne pamiatky – budova Červeného kríža v Nitre, fontána v areáli Fakultnej nemocnice v Nitre a Kalvária v Zlatých Moravciach. Ako informuje Krajský pamiatkový úrad v Nitre na oficiálnom webe, budovu pre Československý Červený kríž s detským domovom v Nitre projektoval na prelome 20. a 30. rokov 20. storočia František Lydie Gahura, ktorého možno označiť za jedného z najprogresívnejších československých architektov svojej doby. Budova je jeho jediným zachovaným projektom na území Slovenska.

 

Poslednou veľkou realizáciou kovotepca, zlatníka a sochára Elemíra Józsefa Mészárosa bola fontána v areáli Fakultnej nemocnice v Nitre, ktorej dominuje autobiografické sochárske dielo nazvané Túžba po vyzdravení, resp. Nádej na uzdravenie. Dominuje jej podobizeň na boku ležiaceho muža, bojujúceho s chorobou. Dielo pochádza z roku 1939, v ktorom autor zomrel ako 42-ročný.

 

Kalvária v Zlatých Moravciach so štrnástimi zastaveniami a trojicou krížov na vrchole vznikla pravdepodobne v roku 1898. Integrovaná do nej bola staršia Kaplnka svätej Anny z roku 1882. V roku 1910 pribudol do kaplnky neogotický oltár a do jednotlivých zastavení osadili drevené reliéfy Krížovej cesty, ktoré vyhotovil banskoštiavnický rezbár Jozef Krause.

[mailpoet_form id="1"]

Súvisiace články

Vodný mlyn Bohunice

Charakteristika :
Verejnosti bol sprístupnený v roku 1979. Mlynská usadlosť bývalého mlynára Pavla Turčana leží pri potoku Sikenica, asi 1 km od horného, severného konca dediny. K mlynskej budove s dvorom patrí aj neveľký kus záhrady.

Odpovede