Vodný mlyn v Krškanoch chcú vyhlásiť za národnú kultúrnu pamiatku

Obrázok k článku od zora.

Vodný mlyn v Krškanoch chcú vyhlásiť za národnú kultúrnu pamiatku. Pamiatkový úrad SR začal v tejto veci správne konanie. Pamiatkou by sa mal stať Mlyn vodný s areálom na ulici Pri mlyne v Nitre, časť Dolné Krškany, ktorý tvoria objekty vodného mlyna so strojovňou, technologické zariadenie v budove mlyna, vodný náhon so stavidlami a aleja. Štvorpodlažná budova pochádza z roku 1934, vybavená je pôvodnou technológiou, vyrábala sa v ňom múka. Mlyn je v súkromnom vlastníctve. Vyžaduje si rozsiahlu rekonštrukciu a v súčasnosti je na predaj v ponuke realitných kancelárií.

 

V Nitrianskom kraji pribudli tri národné kultúrne pamiatky – budova Červeného kríža v Nitre, fontána v areáli Fakultnej nemocnice v Nitre a Kalvária v Zlatých Moravciach. Ako informuje Krajský pamiatkový úrad v Nitre na oficiálnom webe, budovu pre Československý Červený kríž s detským domovom v Nitre projektoval na prelome 20. a 30. rokov 20. storočia František Lydie Gahura, ktorého možno označiť za jedného z najprogresívnejších československých architektov svojej doby. Budova je jeho jediným zachovaným projektom na území Slovenska.

 

Poslednou veľkou realizáciou kovotepca, zlatníka a sochára Elemíra Józsefa Mészárosa bola fontána v areáli Fakultnej nemocnice v Nitre, ktorej dominuje autobiografické sochárske dielo nazvané Túžba po vyzdravení, resp. Nádej na uzdravenie. Dominuje jej podobizeň na boku ležiaceho muža, bojujúceho s chorobou. Dielo pochádza z roku 1939, v ktorom autor zomrel ako 42-ročný.

 

Kalvária v Zlatých Moravciach so štrnástimi zastaveniami a trojicou krížov na vrchole vznikla pravdepodobne v roku 1898. Integrovaná do nej bola staršia Kaplnka svätej Anny z roku 1882. V roku 1910 pribudol do kaplnky neogotický oltár a do jednotlivých zastavení osadili drevené reliéfy Krížovej cesty, ktoré vyhotovil banskoštiavnický rezbár Jozef Krause.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Vodný mlyn Bohunice

Charakteristika :
Verejnosti bol sprístupnený v roku 1979. Mlynská usadlosť bývalého mlynára Pavla Turčana leží pri potoku Sikenica, asi 1 km od horného, severného konca dediny. K mlynskej budove s dvorom patrí aj neveľký kus záhrady.

Odpovede