kalvária

kalvária

(hebr. Golgota, lat. calvariae locus – miesto lebky) výtvarné plastické alebo maľované znázornenie ukrižovania Ježiša Nazaretského so skupinou postáv – Panny Márie, Márie Magdalény a sv. Jána Evanjelistu.
O počiatkoch výstavby kalvárií v exteriéri na Slovensku možno hovoriť od druhej polovice 17. a prvej polovice 18. storočia. Kalvária sa stala typom kresťanského posvätného miesta. Čoskoro sa objavili snahy o napodobenie celej historickej Via Dolorosa (Bolestnej cesty). Začali sa budovať krížové cesty, čím veriaci získavali možnosť nasledovať Krista na jeho ceste utrpenia. Z ideového hľadiska ústredným prvkom, ako aj obsahovým vyvrcholením každej krížovej cesty je kalvária.

Baroková kalvária, Jablonica, 1756 – 58

Literatúra:
ČIČO, J. – KALINOVÁ, M. – PAULUSOVÁ, S. a kol.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. Bratislava, 2002. 408 s. ISBN 80-968632-1-5

Kategória: Nehnuteľné kultúrne pamiatky
Tag: kalvária, krížová cesta

.

Vytvorené: 15. februára 2022 12:02

Upravené: 23. februára 2022 00:02

Autor: sasha

Návrh na zmenu

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Odpovede