Revitalizácia Kalvárie v Bratislave

Cieľom projektu revitalizácia prírodného prostredia lokality Kalvária, ktorý iniciuje Mestská časť Bratislava – Staré Mesto, je zrekonštruovanie a zakonzervovanie zvyškov stavieb pôvodnej Krížovej cesty a obnovenie liturgickej funkcie Kalvárie. K devastácii územia došlo najmä v päťdesiatych rokoch 20. storočia a pri výstavbe Pražskej cesty, keď bola časť Krížovej cesty zničená. Nadšenci neskôr zachránili iba niektoré torzá plastík……Zachovala sa – hoci v troskách – kaplnka Ecce homo, ktorá sa zrekonštruuje do pôvodnej podoby. Revitalizáciou sa obnoví rekreačná, kultúrna a religiózna funkcia lokality ako výletného miesta Bratislavčanov, akým bolo koncom 19. storočia, keď tu Bratislavský okrášľovací spolok urobil vychádzkovú cestu a lavičky. V rámci projektu sa uskutočnia sanácie porastov, likvidácia divokých skládok, sadové úpravy a výsadby, ošetrenie starých stromov a dobudovanie Krížovej cesty.
(kra, Bratislava)


Publikované na: www.narodnaobroda.sk

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.