Kalvária na Pažici

Titulny obrazok blogu uzivatela: harp

Celkový, dávno zabudnutý, symbolický rámec kalvárie typu Jeruzalem na Pažici pri
Spišskej Kapitule sme objavili v roku 2001. Stalo sa tak na základe prác Slovenskej agentúry životného prostredia v Banskej Bystrici v rámci spracovávania úlohy Krajinný ráz regiónov Slovenskej republiky. Jednou z overovacích lokalít bola Hornádska kotlina, kde sa kalvária nachádza. O nej bola spracovaná samostatná štúdia Identifikácia krajinného rázu – lokalita Spišský Hrad a okolie autorov Petra Jančuru, Ivety Bohálovej a kolektívu,
na ktorej sa podieľala aj Katarína Trizuliaková. Nález umožnil geografický a integrovaný
krajinársky prístup, ktorý spája čas (históriu) a priestor (vlastnosti miesta) do súvislostí
a kontextu. Skautské akcie zase umožnili autorovi vytvoriť zázemie a tráviť veľa času v
Spišskej Kapitule. Okolnosti nálezu sú zaujímavé tým, že ich podmienila identifikácia viacerých, skoro zaniknutých, málo znateľných indícií a predpokladov.

Viac v priloženom dokumente.

doc. Ing. Peter Jančura, PhD., TU Zvolen
Mgr. Iveta Bohálová, Slovenská agentúra životného prostredia

Zdroj: http://www.sazp.sk

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Strecha katedrály je deravá

SPIŠSKÁ KAPITULA – Do katedrálneho Chrámu sv. Martina v Spišskej kapitule zateká. Vzácny architektonický skvost, ktorý je zapísaný do zoznamu kultúrnych a prírodných pamiatok UNESCO, preto urýchlene začali zachraňovať pamiatkari.