Dva kraje pripravujú projekt Spišského Jeruzalema

Sivá Brada, kaplnka

Memorandum o spolupráci pri príprave a realizácii projektu Spišský Jeruzalem podpísali 20. decembra 2010 na Biskupskom úrade v Spišskej Kapitule predsedovia Košického a Prešovského samosprávneho kraja Zdenko Trebuľa a Peter Chudík. Ako informovala hovorkyňa Košického samosprávneho kraja Zuzana Bobríková, projekt je súčasťou programu Terra Incognita, ktorý pripravuje Košický samosprávny kraj ako súčasť Európskeho hlavného mesta kultúry Košice 2013. Na podpise memoranda sa zúčastnili aj spišský diecézny biskup Mons. František Tondra.

Cieľom memoranda je oživenie historických miest na Gotickej ceste v programe Terra Incognita a obnova významnej súčasti spoločného kultúrneho dedičstva, religióznej krajiny na Pažici a jej okolí. Unikátna krajina stredného Spiša, ktorá zahŕňa Spišský hrad, Žehru, Spišské Podhradie, Spišskú Kapitulu, Pažicu, Sivú Bradu a tiež blízke obce Hodkovce, Jablonov a ďalšie, je málo známou symbolickou krajinou. Podľa archeológov a historikov tvoria kaplnky a ďalšie stavby v tejto lokalite symbolický Jeruzalem, takmer v mierke jedna k jednej. Veriacim mali umožniť v časoch, keď pre vojnu s Turkami boli púte do Svätej zeme problematické, čo najvernejšie prežiť krížovú cestu. Podobná symbolická krajina sa nikde na Slovensku nenachádza, najbližšia je poľská Kalvária Zebrzydowska. Spišský Jeruzalem tak môže prispieť aj k rozvoju ekumenizmu, k zachovaniu kultúrneho dedičstva a zatraktívneniu územia.

„Je dôležité, aby sme na tomto projekte pracovali spoločne, pretože nám to dovolí čo najefektívnejšie čerpanie finančných zdrojov z dostupných programov Európskej únie a iných finančných mechanizmov. Chceme využiť regionálnu zaujímavosť na rozvoj spoločného kultúrneho dedičstva, vybudovať trvalé kultúrne aktivity a pomôcť tak tunajšiemu turizmu, ktorý je na Spiši významným odvetvím hospodárstva, a zlepšiť aj kvalitu života tunajších ľudí,“ povedal pri podpise memoranda predseda Košického samosprávneho kraja Trebuľa. V spolupráci s mestskými a miestnymi samosprávami chcú kraje smerovať všetky spoločné aktivity v oblasti cestovného ruchu v regióne Spiša k vytvoreniu spoločného turistického klastra, vrátane vypracovania spoločnej marketingovej stratégie na úrovni oboch krajov a podpory tvorby miestnych produktov cestovného ruchu.

Košický a Prešovský samosprávny kraj budú spolupracovať na projekte Spišský Jeruzalem v lokalite, ktorá sa nachádza v blízkosti svetového kultúrneho dedičstva UNESCO Spišský hrad a okolie, je na Spišsko-gemerskej vetve historickej Gotickej cesty a je súčasťou územia európskeho významu Travertíny pri Spišskom Podhradí. Vyberú optimálny urbanisticko-architektonický návrh, ktorého predmetom bude revitalizácia religióznej krajiny, obnova barokových kaplniek a návrh drobnej architektúry.  

„Obidva kraje budú iniciovať spoluprácu vlastníkov objektov, obcí, združení, neziskových organizácií a ďalších subjektov a podporia v tejto snahe aj miestne inštitúcie a organizácie vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Výsledkom projektu by mal byť aj návrh cyklotrás v religióznej krajine Pažica tak, aby bolo možné ich napojenie na spišsko-gemerskú vetvu historickej Gotickej cesty (Spišské Vlachy – Spišské Podhradie – Levoča) a svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO Spišský hrad,“ povedala Bobríková. 

Aktéri chcú dosiahnuť aj to, aby bol Spišský Jeruzalem zahrnutý do trasy pápežského vlaku Jána Pavla II. Totus Tuus (Kraków – Žilina – Košice). Začiatok plánovaných podujatí bude smerovaný k roku 2013, aby tak prispeli do projektu Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Projekt Pentapolitana podporí rozvoj kultúry

Pentapolitana je názov konceptu spolupráce regiónu východného Slovenska a pokračovaním spolupráce miest so spoločnou históriou a súčasnými výzvami. Ide o spoluprácu kultúrnych operátorov miest Bardejov, Levoča, Prešov, Sabinov, Košice, na ktorú má nadviazať spolupráca touroperátorov s cieľom rozvinúť cestovný ruch. Dohodli sa na tom komisie pre kultúru a zahraničné kontakty a komisie pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj mesta Prešov a zástupcovia neziskovej organizácie Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013. Ako informovala hovorkyňa EHMK Jana Krajkovičová, na pracovnom stretnutí definovali možné oblasti spolupráce a doplnili už existujúce úspešné zapájanie sa kľúčových aktérov kultúrneho života v Prešove do programu v Košiciach prostredníctvom grantovej schémy MK SR.

Lokality UNESCO na Slovensku – Spišský hrad

Jedinečnému urbanisticko-krajinárskemu komplexu stredného Spiša dominuje ruina Spišského hradu. Hrad patrí k najväčším fortifikačným stredovekým komplexom v strednej Európe. Jeho protipól tvorilo už v románskom období sídlo cirkevnej správy – Spišská Kapitula, ktorá je charakterizovaná impozantným dvojvežím katedrály sv. Martina. Tieto centrá moci a správy Spiša prepája svojou zástavbou podhradská osada, neskôr mestečko s typickými renesančno-barokovými meštianskymi domami, dnešné Spišské Podhradie.

Odpovede

 1. Na projekt Spišský Jeruzalem

  Na projekt Spišský Jeruzalem združia prostriedky

  KOŠICE 18. júla (SITA) – Unikátny projekt Košického samosprávneho kraja (KSK) Spišský Jeruzalem prechádza do ďalšej fázy, v rámci ktorej vytvoria urbanisticko – architektonickú štúdiu religióznej krajiny. Ako informovala hovorkyňa kraja Soňa Jakešová, so zámerom združiť finančné prostriedky na tento účel uzavrú KSK spolu s Prešovským samosprávnym krajom zmluvu o združení právnických osôb. Kraje by mali v tejto fáze združiť 30 000 eur na dokončenie technického projektu. „Založením združenia sa budú zaoberať regionálni poslanci oboch partnerských krajov na augustových rokovaniach zastupiteľstiev. Cieľom projektu Košického samosprávneho kraja je oživiť tieto tradície a pripraviť celé územie na zápis do zoznamu Národných kultúrnych pamiatok,“ informovala Jakešová.

  Spišský Jeruzalem je súčasťou programu Košického samosprávneho kraja s názvom Terra Incognita, ktorým sa kraj zapája svojimi aktivitami do projektu Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) Košice 2013. Ide v ňom o oživenie a trvalý rozvoj Gotickej cesty, s konečným cieľom podpory rozvoja cestovného ruchu.

  Projekt sa uskutoční v lokalite Pažica, ktorá je výnimočná svojou polohou. Nachádza sa v blízkosti svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO Spišský hrad a okolie a na Spišsko-Gemerskej vetve historickej Gotickej cesty – Spišské Vlachy – Spišské Podhradie – Levoča. Zároveň nadväzuje na trasu pápežského vlaku Jána Pavla II. Totus Tuus (Kraków – Žilina – Spišské Vlachy – Košice). Je tiež súčasťou územia európskeho významu Travertíny pri Spišskom Podhradí. Má aj významný religiózny význam – Spišská Kapitula je sídlom biskupstva.

  Pri zrode projektu stál fakt, že v Spišskej Kapitule bola pri prieskume krajiny objavili unikátnu koncepciu krajiny, ktorá spočívala v náznaku reálnych rozmerov starovekého Jeruzalema, a to v reálnej mierke. S rozmiestnením objektov v Jeruzaleme korešponduje poloha religióznych objektov na Spiši, čo je považované za zámer tvorcov. Ide o kaplnky sv. Rozálie, sv. Františka Xaverského, pútnickú kaplnku sv. Kríža na Sivej Brade, ktorá zjavne pripomína Golgotu, i samotný dóm sv. Martina. Evidentne symbolizujú najdôležitejšie miesta Kristových zastavení a jeho pôsobenia. Jedna z lokalít na Spiši, inšpirovaná Getsemanskými záhradami, už zanikla. Jej existenciu však potvrdil archívny prieskum. Nachádza sa v južnom cípe katastra Jablonova v podobe záhrady pri rybníku. Pažica je obklopená Božími mukami, ktoré svojou polohou symbolizujú bašty historického Jeruzalema, s využitím optického pôsobenia travertínu, ktorý miestami vytvára textúru kamenných múrov – hradieb. Neskôr tento zámer (okolo 19. stor.) zvýraznila výsadba borovice čiernej, ktorá pripomína céder. Teplá klíma Pažice evokuje prírodu Palestíny a Izraela. Podľa historických záznamov a miestopisných názvov možno usudzovať, že sa na Spiši voľakedy konali denné a nočné mystériá a púte.

Comments are closed.