Na záchranu Banskoštiavnickej Kalvárie pôjde 20 miliónov

V priebehu desiatich rokov pôjde na záchranu banskoštiavnickej Kalvárie 20 miliónov korún. Desaťročnú zmluvu o spolupráci a finančnej podpore projektu podpíšu vo štvrtok v Bratislave Nadácia VÚB a združenie Kalvársky fond. Agentúru SITA o tom informovala manažérka firmy Dynamic Relations 2000 Eva Sérová. Spresnila, že počas tohto obdobia nadácia poskytne fondu 20 miliónov, čo je historicky najväčší príspevok súkromnej firmy na konkrétny projekt v oblasti kultúry.

Baroková pamiatka banskoštiavnická Kalvária, ktorá patrí pod ochranu UNESCO je dlhodobo v dezolátnom stave, a v roku 2007 bola zaradená medzi 100 najohrozenejších pamiatok sveta organizácie World Monument Fund. Žiadna iná pamiatka na Slovensku nie je do tohto zoznamu zaradená. Celkové náklady na jej rekonštrukciu sa odhadujú na 100 miliónov korún. Bez príspevku Nadácie VÚB, ktorá sa stala generálnym partnerom Kalvárskeho fondu, by sa práce na záchrane Kalvárie nemohli rozbehnúť. “Vítame spoluprácu medzi občianskymi aktivistami, vlastníkmi Kalvárie a privátnym sektorom, ktorej cieľom je záchrana kultúrneho dedičstva,” uviedol predseda Slovenskej komisie pre UNESCO Ľudovít Molnár a dodal, že v tom vidia jednu z efektívnych foriem manažmentu vzácnych historických pamiatok.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Dejiny Pamiatkového ústavu 1853 – 1950

Krajinou, z ktorej vyšiel priamy podnet k prvým pamiatkárskym akciám u nás, bolo Bavorsko, a to cez pamiatkovú starostlivosť Rakúskej ríši, kde bola pamiatkovým orgánom C.k. centrálna komisia (Kaiserliche und konigliche Central – Commision zur Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale). Táto komisia bola zriadená cisárskym nariadením z 31.decembra 1850. V roku 1853 začala komisia svoju činnosť aj na Slovenskom území. Mala sedem členov konzervátorov a 5 členov korešpondentov, medzi nich patrili gróf Ján Keglevich, Arnold Stummer, Ipolyi Arnold, Ignác Fabry, Maximilian Siemanowsky a korešpondenti gróf Anton Balassa, A.Zipser. Napriek tomu, že C.k. centrálna komisia sa hlásila svojim názvom k architektonickým pamiatkam, jej zorné pole od začiatku obsahovalo temer celý dnešný register pamiatok.

Odpovede

  1. Na záchranu Banskoštiavnickej Kalvárie pôjde 20 miliónov

    Študujem výtvarnú výchovy tretí rok a na jeseň minulého roku sme so spolužiakmi absolvovali trojdennú exkurziu do Banskej Štiavnice. Z Kalváre som bola pravdupovediac zhrozená. Chce to silný žalúdok kompetentných, keď dopustia chátranie,,svetového dedičstva”.Dúfam,že tých 20mil.bude aspoň malou náplasťou na rany a jazvy, ktorými sa ,,hrdo pýši” svojim obdivovateľom…

Comments are closed.