Rekonštrukcia

je slovo latinského pôvodu. Pod pojmom rekonštrukcia rozumieme znovupostavenie stavebného objektu, alebo jeho časti. V krajnom prípade sa môže jednať až o úplné znovupostavenie spadnutej,…