Košický samosprávny kraj začal s rekonštrukciou historickej budovy Gymnázia Šrobárova za viac ako 1,1 milióna eur

Košický samosprávny kraj (KSK) sa tento mesiac pustil do rekonštrukcie Gymnázia Šrobárova za viac ako 1,1 milióna eur. Prvá etapa rekonštrukcie budovy gymnázia by mala byť ukončená v roku 2023. Informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.

„Rekonštrukcia secesnej budovy Šrobárky je v župnom rozpočte pre školstvo na rok 2021 najväčšou položkou medzi plánovanými kapitálovými výdavkami. Na opravu tejto národnej kultúrnej pamiatky sme vyčlenili viac ako 1,1milióna eur a jej oprava prichádza v hodine dvanástej. Som rád, že toto je ďalšia vzácna budova v kraji, ktorej vraciame dôstojnosť. Prvá etapa rekonštrukcie gymnázia by mala byť ukončená v roku 2023,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Budova Šrobárky bola postavená v rokoch 1892 až 1894 ako jedna z prvých stavieb so secesnými prvkami v Košiciach. Doteraz patrí medzi najkrajšie v krajskom meste a dotvára kolorit jeho historického centra. Gymnázium charakterizuje typické červené režné murivo, ktoré zdobí fasádu v úrovni prvého podlažia. Aj preto budovu často nazývajú červená škola.

„O rekonštrukcii nášho gymnázia sa hovorí už mnoho rokov, ale nikdy sa na ňu nenašli finančné prostriedky. Sme nesmierne vďační, že teraz áno, pretože táto budova to nevyhnutne potrebuje. Stav fasády budovy ako aj okien výrazne poznačil zub času. Na budove školy je pôvodná fasáda a niektoré okná a dvere majú už 130 rokov. Mnohé okná sú natoľko poškodené, že silnejší vietor, ich otvorí a predstavujú problém aj v súvislosti s vykurovaním. V najhoršom stave je vstupný portál a vzácne atikové štíty, ktoré sa doslova rozpadávajú. S realizátorom stavby sme sa dohodli na takom harmonograme prác, aby po obnove prezenčného vzdelávania neobmedzovala rekonštrukcia vyučovací proces,“ povedala riaditeľka gymnázia Zlatica Frankovičová.

Počas najbližších dvoch rokov plánuje župa zreštaurovať uličné a dvorové fasády gymnázia, vrátane vzácnych atikových štítov nad korunnou rímsou a drevených výplní. Reštaurovať sa budú aj dva vstupné portály. Na budove kompletne vymenia 271 okien a tiež vstupné dvere. Pre nadmerné zavlhnutie nie je možné obnoviť celú budovu naraz. „Krajský pamiatkový úrad rozhodol, že na riešenie zavlhnutia a sanácie budovy je potrebné vypracovať samostatnú projektovú dokumentáciu pre 2. etapu rekonštrukcie. Za ten čas je nevyhnutné obnoviť hornú časť budovy, aby sa jej stav ďalej nezhoršoval,“ dodal Trnka.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Do múru podkrovia múzea uložili odkaz budúcim generáciám

Časovú schránku s odkazmi pre budúce generácie uložil vo štvrtok 24. septembra 2009 predseda Košického samosprávneho kraja Zdenko Trebuľa a riaditeľ Východoslovenského múzea Róbert Pollak k jednému z nosných múrov podkrovia budovy Východoslovenského múzea, ktorá prechádza rozsiahlou rekonštrukciou. V schránke je uložený náčrt pôdorysu pôvodnej budovy múzea, kópia pôvodnej zakladacej listiny z konca 19. storočia a novej zakladacej listiny.

Odpovede