Historické Múzeum A. Kmeťa by po vyše sto rokoch mali opraviť

Obrázok k článku

Po vyše sto rokoch čaká rekonštrukcia prvú budovu Slovenského národného múzea (SNM) postavenú špeciálne pre múzejné účely – Múzea Andreja Kmeťa v Martine. Ako pre agentúru SITA povedal vedúci Múzea A. Kmeťa v Martine Andrej Bendík, budovu martinského múzea postavili v rokoch 1907 – 1908 podľa návrhu architekta M. Milana Harminca na uschovanie zbierok, ktoré získali uvedomelí Slováci. Od jej otvorenia však nebola komplexne rekonštruovaná, čo sa podpísalo napríklad pod havarijný stav elektrických sietí, vodovodných a ďalších rozvodov. Zbierky múzea boli uložené v absolútne nevyhovujúcich priestoroch, pod strechou, kde teplota počas roka kolísala až v 60 stupňovom intervale. Zmeniť by to mala rekonštrukcia, ktorú podľa informácií z vestníka verejného obstarávania uskutoční bratislavská spoločnosť Hornex.
Historické sídlo Múzea Andreja Kmeťa na ulici A. Kmeťa v Martine vypratali a vyše pol milióna zbierkových predmetov, najmä prírodovedného charakteru ale napríklad aj výtvarných diel, premiestnili do druhej budovy SNM v Martine z 30. rokov 20. storočia – Etnografického múzea SNM na jeseň 2010. V tom čase sa očakával začiatok rekonštrukcie pamiatkovo chránenej budovy. Súťaž sa však musela zopakovať. Podľa aktuálnych údajov z vestníka verejného obstarávania je už s víťazom novej súťaže na rekonštrukciu budovy SNM – Múzea Andreja Kmeťa v Martine podpísaná zmluva. Ako dodal Bendík, na rekonštrukciu pritom čaká aj budova Etnografického múzea SNM v Martine.
Ako ďalej vyplýva z oznámenia o výsledku verejného obstarávania zverejneného vo vestníku verejného obstarávania 3. apríla, zákazka v hodnote 1 495 151,28 eur bez DPH je na 15 mesiacov, pričom sa nepredpokladá, že by v rámci zmluvy boli subdodávky. Zákazka sa bude financovať z prostriedkov Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR – Regionálneho operačného programu. Keďže SNM patrí medzi organizácie Ministerstva kultúry SR, verejným obstarávateľom je ministerstvo kultúry. Do užšej súťaže s kritériom najnižšej ceny prišli podľa vestníka tri ponuky. Začiatočná predpokladaná celková hodnota zákazky bola 1 526 262 eur bez DPH a celková konečná hodnota zákazky predstavuje 1 495 151,28 eur bez DPH.
Spoločnosť Hornex, a.s. ktorá súťaž vyhrala, má podľa zmluvy uzatvorenej 28. marca tohto roka zrekonštruovať depozitáre, ktoré sú v nevyhovujúcom technickom stave, ale aj hygienické zariadenia v objekte. Vymeniť by sa mali vnútorné rozvody inžinierskych sietí, okná a dvere a časti podláh. Opraviť sa tiež majú omietky, klampiarske a kamenárske konštrukcie. V rámci celkovej rekonštrukcie sa taktiež má upraviť areál budovy a jej oplotenie a v rámci prístavby by v historickej budove múzea mal pribudnúť výťah.
SNM v Martine patrí k najvýznamnejším kultúrnym inštitúciám na Slovensku. Ako sa ďalej uvádza na webstránke múzea, vznik, vývoj, činnosť a budovanie zbierok SNM v Martine sú úzko spojené s pôsobením osobností našich národných dejín konca 19. storočia – Andreja Kmeťa, Andreja Halašu, Jána Petrikovicha či Karola A. Medveckého. Najmä zásluhou Andreja Kmeťa vznikla v apríli 1893 Muzeálna slovenská spoločnosť, ktorej hlavným cieľom bolo vytvorenie národného múzea. Múzeum Andreja Kmeťa je súčasťou SNM v Martine od roku 2004. Múzeum skúma a dokumentuje prírodu severozápadného Slovenska, hlavne v regiónoch Turca, Oravy, Kysúc a Liptova. Spravujem vyše polmilióna zbierkových predmetov z oblasti prírodných vied a okolo desaťtisíc zbierkových predmetov dokumentujúcich históriu a kultúru Turca. V roku 1995 bola prvá budova Slovenského národného múzea vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Viac o múzeu a aj o jeho plánovanej rekonštrukcii možno nájsť na adrese: http://www.snm.sk/?muzeum-andreja-kmeta-o-muzeu.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Slovenské národné múzeum

Slovenské národné múzeum je najväčšou múzejnou inštitúciou v Slovenskej republike. Pôsobí viac ako sto rokov. Má vo svojom zbierkovom fonde viac ako 3,5 mil. zbierkových predmetov zo všetkých vedných odborov. Spravuje aj niekoľko desiatok objektov, mnohé sú zapísané v Registri kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky. Múzeum taktiež spravuje dve múzea ľudovej architektúry v prírode, päť hradov, ktoré patria k najnavštevovanejším na Slovensku. Spišský hrad je súčasťou pamiatkovej rezervácie na Spiši, zapísanej do Registra svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Pobočky SNM otvoria aj cez Veľkú noc

Špecializované múzea Slovenského národného múzea budú mať počas Veľkonočných sviatkov upravené otváracie hodiny. Počas všetkých štyroch voľných dní od 2. do 5. apríla bude pre návštevníkov otvorené Spišské múzeum v Levoči a Spišský hrad, Zámok Bojnice a hrad Červený Kameň. Na Veľký piatok 2. apríla bude otvorený hrad Červený Kameň a Spišský hrad od 9:00 do 16:00, Zámok Bojnice od 10:00 do 15:00, Spišské múzeum v Levoči – Mestská radnica, Dom majstra Pavla a expozícia Výtvarná kultúra na Spiši v čase od 9:00 do 17:00.