Mesto Banská Bystrica získalo z eurofondov viac ako dva milióny eur na rekonštrukciu kultúrneho stánku

Obrázok k článku

Banskobystričania majú dôvod na radosť. Vďaka finančným prostriedkom z eurofondov prejde významná národná pamiatka – Robotnícky dom v Banskej Bystrici rozsiahlou rekonštrukciou a modernizáciou v hodnote viac ako dva milióny eur. Mesto tak získa moderný a dlho očakávaný kultúrny stánok.
Vďaka sume 2 180 866 eur, ktoré mestu Banská Bystrica ako nenávratný finančný príspevok schválila Európska únia, tak Robotnícky dom prejde komplexnou rekonštrukciou a modernizáciou. Projekt je zameraný na dva objekty – na rekonštrukciu samotného Robotníckeho domu a úpravu okolitého areálu. Stavebné úpravy zabezpečia vznik nových moderných a bezbariérových priestorov, výmenu okien, zateplenie budovy či novú fasádu. Pribudnú i nové priestory pre záujmovo-umeleckú činnosť všetkých vekových kategórií. Robotnícky dom však čaká predovšetkým vybudovanie moderného javiska, osvetlenie a ozvučenie objektu, čo umožní usporadúvať aj náročnejšie kultúrne a spoločenské podujatia na vysokej úrovni. Banská Bystrica tak získa plnohodnotný priestor na organizovanie prestížnych koncertov a veľkých kultúrnych udalostí.
Realizácia projektu bude ukončená v októbri 2015. Mesto už v roku 2011 vypracovalo v rámci programu Ministerstva kultúry SR Obnovme si svoj dom projekt na rekonštrukciu Robotníckeho domu. Mestu boli za týmto účelom poskytnuté prostriedky v hodnote 50 000 eur, ktoré sa však samospráva rozhodla vrátiť. Dôvodom bola nízka suma, ktorá by nedokázala pokryť komplexnú rekonštrukciu. Podľa primátora sa tak rozhodnutie vedenia mesta v minulosti ukázalo ako správne.
Robotnícky dom patrí medzi významné národné kultúrne pamiatky na Slovensku. V rokoch 1923 – 1924 ho svojpomocne postavili robotníci z Banskej Bystrice ako svoj kultúrny stánok.

 

 

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…