Víťaz verejného obstarávania pre rekonštrukciu neogotického kaštieľa v Rusovciach je známy

Obrázok k článku

V prípade Národnej kultúrnej pamiatky – neogotického kaštieľa v Rusovciach sa už ukončila verejná súťaž na Projektovú dokumentáciu, architektonické služby a súvisiace služby pre jeho rekonštrukciu. Tlačový odbor Úradu vlády SR informoval agentúru SITA, že úspešným uchádzačom je v oboch častiach predmetu zákazky Združenie NKP Rusovce, ktoré tvoria spoločnosti Dopravoprojekt, a.s., Bratislava a Metroprojekt Praha, a.s. Konečná cena, ktorá vzišla z verejnej súťaže na projektovú dokumentáciu kaštieľa a priľahlého areálu ako aj čeľadníka vrátane historických záhrad a parku, je 851 826 eur bez DPH. Momentálne Úrad vlády SR pripravuje zmluvu s úspešným uchádzačom, 12. septembra začala plynúť zákonná lehota 30 dní na uzatvorenie zmluvy. Podľa podmienok zverejnených pri verejnom obstarávaní musí úspešný uchádzač dodať do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo projektovú dokumentáciu, informovali ďalej z tlačového odboru. Verejné obstarávanie bolo vyhlásené v máji minulého roka.

 

Kaštieľ v Rusovciach je v správe Úradu vlády SR a už roky chátra. Verejné obstarávanie musel úrad vyhlásiť po tom, čo na jar v roku 2014 od projektu odstúpil generálny projektant. Na celkovú rekonštrukciu kaštieľa, parku, čeľadníka vrátane interiérového vybavenia je potrebných približne 40 miliónov eur vrátane DPH. V štátnom rozpočte na to nie sú vyčlenené prostriedky. Je nevyhnutné získať na rekonštrukciu aj iné zdroje. Zo štátneho rozpočtu sú financie určené na nevyhnutné udržiavacie a záchranné práce kaštieľa, na projektovú časť a tiež na spolufinancovanie z fondov Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Úrad vlády SR vynaložil na údržbu kaštieľa minulý rok 23 340 eur. Peniaze išli na revíziu, obhliadky, celkovú údržbu areálu, statické zabezpečenie stropov kaštieľa oceľovými podpornými konštrukciami či zabezpečenie ochrany majetku.

 

Kaštieľ by po celkovej rekonštrukcii mal slúžiť na reprezentatívne účely. Pre verejnosť plánujú sprístupniť záhrady, park a čeľadník. Po rekonštrukcii by mal byť čeľadník k dispozícii rôznym občianskym združeniam pôsobiacim na území Rusoviec, miestnemu úradu a verejnosti v podobe múzea či komunitného centra. Na úrade vlády plánujú, že park bude po revitalizácii napojený na blízku cyklotrasu a bude sa spolu s novým amfiteátrom využívať na rôzne oddychové, kultúrne a spoločenské akcie.

 

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články