Termín rekonštrukcie Kasární Kulturpark Košice sa blíži

Kasárne KULTURPARK Košice - 2. cena (archinet.sk)

Tím neziskovej organizácie Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 už pozná termín sťahovania z Kasární na Kukučínovej ulici, kde dosiaľ sídlil. Kasárne-Kulturapark je jedeným z kľúčových investičných projektov. Vzhľadom k tomu, že sa blíži termín rekonštrukcie budov a areálu Kasární na Kukučínovej ulici v Košiciach, tím sa bude musieť z areálu vysťahovať.

„Termín sťahovania sme určili na koniec septembra, po tom, ako to schváli mestské zastupiteľstvo,“ povedal riaditeľ neziskovej organizácie Ján Sudzina. Program v Kasárňach/Kulturparku sa bude realizovať až do konca októbra.

Mesto sa rozhodlo pre poskytnutie voľných priestorov neziskovej organizácii v budove magistrátu na Triede SNP za symbolické nájomné jedno euro bez DPH mesačne. Ako dnes informovala hovorkyňa magistrátu Martina Viktorínová, tento návrh už bol prerokovaný na mestskej rade 5. septembra a v tomto znení bude posunutý na rokovanie mestského zastupiteľstva, ktoré sa bude konať v pondelok 19. septembra.

Jedným z kľúčových investičných zámerov projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 je premena bývalých kasárenských skladov na Kukučínovej ulici na kultúrne centrum mesta pre stretávanie, tvorbu, spájanie a prezentáciu rôznych žánrov moderného umenia. Komplex budov postavený koncom 19. storočia je zasadený do historického gaštanového parku. Park bude slúžiť Košičanom pre relax, voľnočasové aktivity detí a aj ako letné kino.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Projekt Pentapolitana podporí rozvoj kultúry

Pentapolitana je názov konceptu spolupráce regiónu východného Slovenska a pokračovaním spolupráce miest so spoločnou históriou a súčasnými výzvami. Ide o spoluprácu kultúrnych operátorov miest Bardejov, Levoča, Prešov, Sabinov, Košice, na ktorú má nadviazať spolupráca touroperátorov s cieľom rozvinúť cestovný ruch. Dohodli sa na tom komisie pre kultúru a zahraničné kontakty a komisie pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj mesta Prešov a zástupcovia neziskovej organizácie Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013. Ako informovala hovorkyňa EHMK Jana Krajkovičová, na pracovnom stretnutí definovali možné oblasti spolupráce a doplnili už existujúce úspešné zapájanie sa kľúčových aktérov kultúrneho života v Prešove do programu v Košiciach prostredníctvom grantovej schémy MK SR.

Odpovede

Comments are closed.