Rekonštrukcia zámku Bojnice by sa mala po rokoch znovu obnoviť

Bojnický zámok (fotogross.sk)

Komplexná rekonštrukcia Bojnického zámku by mala po rokoch prestávky znovu pokračovať. Pôvodne sa s ňou začalo koncom sedemdesiatych rokov minulého storočia, v deväťdesiatych rokoch však bola pre nedostatok finančných prostriedkov prerušená. Rekonštrukcia by mala pokračovať obnovou päťhrannej veže zámku, ktorú chce Slovenské národné múzeu (SNM) – Múzeum Bojnice financovať z nenávratného príspevku Európskeho fondu regionálneho rozvoja v predpokladanej výške 981500 eur. "Od prerušenia rekonštrukcie v deväťdesiatych rokoch prebieha obnova Národnej kultúrnej pamiatky Zámok Bojnice len formou väčšej údržby objektu, a to len z prostriedkov, ktoré sú akumulované z vlastných výnosov SNM Múzea Bojnice. Takýto postup obnovy tak významnej a navštevovanej pamiatky je veľmi pomalý a hlavne nedostatočný, čo môže a čiastočne už aj spôsobuje vážne prevádzkové problémy pri prevádzke múzea a môže viesť v blízkej budúcnosti až k uzavretiu pamiatky pre verejnosť," uviedol pre agentúru SITA vedúci oddelenia údržby a investícií SNM – Múzeum Bojnice Mikuláš Letavay.
   V prípade pripravovanej rekonštrukcie päťhrannej veže ide už o jej druhú etapu. V rokoch 2002 až 2004 tu vymenili krytinu, konzervovali krov i kamenné architektonické prvky fasády. Okrem toho obnovili časť fasády, opravili klampiarske prvky, zrekonštruovali kotolňu, hlavné rozvody a prívody inžinierskych konštrukcií. Druhá etapa, ktorá sa ma začať od apríla tohto roku a potrvá do júna 2013, je zameraná hlavne na interiér veže a jej muzeálnu funkciu. "Vsúčasnej dobe sa v priestoroch päťhrannej veže nachádza niekoľko priestorov, ktoré sú z hľadiska expozícií Slovenského národného múzea – Múzea Bojnice mimoriadne zaujímavé a po zrealizovaní obnovy tejto veže budú mať prvenstvo nielen v rámci Slovenského národného múzea, ale aj vrámci slovenského múzejníctva," tvrdí Letavay.
   Na druhom podlaží veže by mal vzniknúť depozit sochárskych zbierok. Na treťom zase nová expozícia Gotického umenia. "Táto expozícia bude budovaná v súlade a na úrovni moderných prezentačných koncepcií európskych múzeí, a to nielen zhľadiska použitia výstavných prvkov, ale aj zhľadiska zabezpečenia klimatických a bezpečnostných podmienok exponátov v expozícií. Táto expozícia bude tvoriť prvú etapu budovania nových expozícií, ktoré sa postupne budú obnovovať po celom zámku," objasnil Letavay. Od obnovy veže si SNM okrem iného sľubuje aj vyššiu návštevnosť zámku.
   Päťhranná veža je mohutná obranná veža, ktorá plnila významnú úlohu pri obrane hradu a pri ochrane prístupovej cesty.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Odpovede

Comments are closed.