Možno žiadať o peniaze na obnovu pamiatok

Obrázok k článku

S cieľom ochrániť národné kultúrne pamiatky vyhlásilo Ministerstvo kultúry (MK) SR výzvu na predkladanie žiadostí z dotačného programu Obnovme si svoj dom. Žiadať možno o podporu na komplexnú rekonštrukciu pamiatok zapísaných v Zozname národných kultúrnych pamiatok (NKP) s prioritou ochrany a obnovy, ktorý vznikol v spolupráci s Pamiatkovým úradom SR. Spomínaný zoznam obsahuje najvýznamnejšie nehnuteľné NKP, ktoré vyžadujú vzhľadom na ich význam a stav prednostne obnovu.  Na jeden projekt môže MK SR prideliť maximálne 950-tisíc eur, pričom majiteľ či správca pamiatky sa musí na financovaní jej obnovy podieľať minimálne piatimi percentami z celkového rozpočtu projektu. Agentúru SITA o tom informoval referát styku s médiami ministerstva kultúry. 

O podporu z dotačného programu Obnovme si svoj dom môžu žiadať obce, vyššie územné celky a rozpočtové alebo príspevkové organizácie v ich zriaďovateľskej pôsobnosti, taktiež registrované cirkvi alebo náboženské spoločnosti, vysoké školy, Matica slovenská, občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie a aj fyzické osoby. Žiadosti prijíma ministerstvo kultúry do 18. apríla.

Ako ďalej informovalo ministerstvo kultúry, program Obnovme si svoj dom je súčasťou dotačného systému MK SR. Jeho cieľom je podpora ochrany, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva, pričom najviac využívaný je podprogram Obnova kultúrnych pamiatok. Pre tento rok má MK SR na dotácie 16 miliónov eur, čo je v porovnaní s rokom 2016 o 5,98 milióna eur viac. Väčšia časť, vyše 12 miliónov eur, je určená program na záchranu nášho kultúrneho dedičstva Obnovme si svoj dom.

MK SR má tri dotačné programy – program Obnovme si svoj dom / Národný cintorín v Martine určený na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva; program Kultúra znevýhodnených skupín zameraný na kultúrne aktivity zdravotne postihnutých alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva a program Kultúrne poukazy určený pre základné a stredné školy. Aktuálna výzva sa týka programu Obnovme si svoj dom, konkrétne posledného z jeho šiestich podprogramov pod názvom Modernizácia a komplexná rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy. Výzvu na zvyšné programy ministerstvo vyhlásilo ešte vlani a projekty prijímalo do 19. decembra.

Ako koncom roka 2016 uviedol pre SITA minister kultúry Marek Maďarič, ministerstvo kultúry chce zlepšiť distribúciu dotácií na záchranu kultúrneho dedičstva Slovenska tak, aby podpora mala logiku a peniaze išli v prvom rade na dokončenie obnovy významných pamiatok. Zároveň pracuje na stratégii obnovy pamiatkového fondu, ktorú verejnosti MK SR plánuje predstaviť tento rok. Obnova pamiatkových objektov je nielen dlhodobým cieľom MK SR, ale aj súčasťou programového vyhlásenia vlády.

 

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Ministerstvo kultúry rozdelí na obnovu pamiatok 250 miliónov

Až 84,4 % kultúrnych pamiatok na Slovensku vlastnia obce, cirkvi či fyzické osoby, zvyšok spravuje štát: BRATISLAVA 19. apríla (SITA) – Ministerstvo kultúry (MK) SR predpokladá, že tento rok požiadajú vlastníci nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré nespravuje štát, o približne 1,2 miliardy korún. Ako na dnešnej tlačovej besede povedal generálny riaditeľ Sekcie kultúrneho dedičstva MK SR Martin Kováč, ministerstvo dostalo v dvoch grantových kolách spolu 780 žiadostí, v ktorých spolu žiadajú približne 970 miliónov korún.

Najviac pamiatok v hladových dolinách

Ministerstvo kultúry vyčlenilo z programu Pro Slovakia 25 miliónov korún. Určené sú na obnovu asi desaťtisíc národných kultúrnych pamiatok v neštátnom vlastníctve. Tieto financie však nestačia. „Pripravujeme program na podporu a obnovu národných kultúrnych pamiatok pod názvom Obnovme si svoj dom.”