Provinčný dom v Spišskej Novej Vsi zrekonštruovali

Obrázok k článku

Po viac ako roku otvoria v Spišskej Novej Vsi Provinčný dom, ktorý je sídlom Múzea Spiša. Historická budova niekdajšej stredovekej radnice, ktorá je architektonicky najzaujímavejšou pamiatkou mesta, prešla rekonštrukciou za takmer 2,5 milióna eur. „Otvorenie tejto národnej kultúrnej pamiatky začneme našim populárnym cyklom diskusií s názvom Dvorné dialógy pod vedením Miroslava Števíka, historika Múzea Spiša. Pri tejto príležitosti sa uskutoční aj slávnostná prezentácia novej publikácie,“ informovala Eva Čarnogurská z Múzea Spiša. Budovu s múzeom otvoria vo štvrtok 22. septembra o 16:00.

 

Práve prvé podujatie, Dvorné dialógy, priblíži verejnosti obdobie, keď bol spomínaný objekt sídlom Provincie šestnástich spišských miest. Návštevníci si tiež budú môcť pozrieť novú výstavu s názvom Provinčný dom v Spišskej Novej Vsi – história, architektúra, múzeum. „Verejnosti priblíži nielen priebeh celej rekonštrukcie, ale taktiež významné postavenie Provinčného domu v dejinách Spiša. Súčasťou otvorenia bude voľná prehliadka po celom zrekonštruovanom objekte,“ predstavila program Čarnogurská.

 

Múzeum Spiša sídli v historickej stavbe v Spišskej Novej Vsi od roku 1954. Budova sa rekonštruovala z regionálneho operačného programu Európskych štrukturálnych fondov. „Projekt v celkovej výške 2 433 031,59 eura bol spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 percent, vo výške 10 percent zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a z finančných prostriedkov Košického samosprávneho kraja,“ informovala riaditeľka múzea Zuzana Krempaská. Časovo trvala komplexná obnova od júla 2015 do júna 2016.

 

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…