Hrad Ľubovňa čakajú ďalšie rekonštrukčné práce za 850-tisíc eur

Hrad Ľubovňa čaká ďalšia rekonštrukcia, pôjde na ňu viac ako 850-tisíc eur. Cieľom je odstrániť havarijný stav a zachrániť severovýchodnú hradbu i tretie nádvorie. Počíta sa aj s rekonštrukciou vojenských kasární zo 17. storočia a hradnej studne. Múzeum získalo na tento projekt nenávratný príspevok takmer 800-tisíc eur od Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Prešovský samosprávny kraj schválil na tento zámer spolufinancovanie vo výške viac ako 51-tisíc eur. Predpokladaný termín začatia rekonštrukčných prác je koniec tohto roka. Ako agentúru SITA informoval riaditeľ Ľubovnianskeho múzea Dalibor Mikulík, práce budú rozdelené do troch rokov. Skončiť by sa mali najneskôr v decembri 2024.

Časť severovýchodnej hradby spadla v minulosti počas rekonštrukčných prác na renesančnom paláci. „Čiastočným pádom tejto hradby sa odkryli aj časti pôvodných vojenských kasární zo 17. storočia, kde sme za posledné tri roky robili mimoriadne významný archeologický výskum. Našli sme tam napríklad turecké fajky, hracie kocky, ostatky po peciach,“ priblížil Mikulík.

Ako informovala Lea Heilová z oddelenia propagácie a komunikácie Úradu PSK, plánovaná rekonštrukcia počíta s pamiatkovým výskumom, sanáciou terénu, pilotážou, odvodnením, konzerváciou kultúrnych nálezových vrstiev a dostavbou hradného múru použitím pôvodného materiálu. V zrekonštruovaných priestoroch hradu by mala následne vzniknúť interaktívna zážitková archeologická expozícia. Formou moderných technológií bude návštevníkom prezentovať autentický život vo vojenských kasárňach. Na treťom nádvorí vznikne po rekonštrukcii sokoliarsky dvor, na ktorom bude umiestnená stála scéna sokoliarov. Predvádzať tam budú ukážky sokoliarskeho remesla a realizovať AVES terapiu, teda prácu s hendikepovanými návštevníkmi. Vzniknú tam aj tvorivé dielne zamerané nielen na sokoliarstvo, ale aj na ostatné hradné remeslá. Predvedie sa tam alchymista, kováč, bylinkár a podobne.

Projektovým partnerom múzea bude Základná škola s materskou školou Maximiliána Hella zo Štiavnických Baní. Ide o prvú základnú školu na svete, ktorá vyučuje sokoliarstvo ako predmet.

Hrad Ľubovňa nechal na prelome 13. a 14. storočia postaviť uhorský kráľ Ondrej III., prvá písomná zmienka o ňom pochádza z roku 1311. Posledným vlastníkom hradu bola rodina Zamoyskich, v jej rukách bol od roku 1882 do roku 1945. V roku 1966 bolo na hrade zásluhou zberateľa a rezbára Andreja Čepiššáka zriadené múzeum. Komplexnou rekonštrukciou za 1,8 milióna eur prechádzal v posledných dvoch rokoch tamojší palác Ľubomírskych z roku 1642. Pre návštevníkov ho chcú otvoriť koncom apríla.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Renesančné trulice III

1.1.2. INTARZIA S RASTLINNYMI MOTIVMI
Z obdobia renesancie sa na Slovensku zachovala počtom pomerne rozsiahla skupina intarzovaných truhlíc jednotnej výtvarnej koncepcie pravdepodobne domáceho pôvodu. Jednotlivé práce spája veľa spoločných znakov týkajúcich sa okrem uplatnenia rovnakej techniky výzdoby i dekoratívnych elementov, aj ich celkového usporiadania v architektonickom členení podobnom vo všetkých truhlicach tejto skupiny.

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Kaštiel vo Svätom Antone 250-rocný ?

Oľga Kuchtová

Kaštieľ so Svätom Antone leží v  kraji pod Sitnom, v  blízkosti starobylej Banskej Štiavnice, na úpätí lesnatých hôr. Má také silné fluidum, že neustále priťahuje návštevníkov aj napriek tomu, že lepšie časy zažil už dávno. Patril známemu šlachtickému rodu Koháryovcov, neskôr Coburgovcov, ktorých príbuzenstvo preniklo do všetkých panovníckych rodov v  Európe. Vyhlásením tejto pamiatky za štátny kultúrny majetok sa v  roku 1951 dostal do správy štátu. V  roku 1962 získal štatút múzea.

Odpovede