Fiľakovská samospráva prispela na záchranu fresiek vo františkánskom kostole

Obrázok k článku

Fiľakovský františkánsky kostol prechádza zmenami. Po takmer trištvrte roku montujú štyri ciferníky vežových hodín, ktoré prešli kompletnou rekonštrukciou. Reštaurujú sa aj fresky v lodi kostola. Ako agentúru SITA informoval primátor Fiľakova Attila Agócs, na tento účel prispela františkánom aj samospráva.

 

Vo františkánskom kostole v centre Fiľakova začali s treťou fázou reštaurovania fresiek v interiéri. Na ich obnove reštaurátori s prestávkami pracujú už tretí rok. Po obnovenom presbytériu a chóre začali s reštaurovaním strednej časti kostola. Fresky boli silne znečistené sadzami a zanesené prachom. Okrem ich vyčistenia bolo potrebné opraviť praskliny i obnoviť farby poškodené zamokaním klenieb. Na záchranu fresiek z roku 1917 prispela aj samospráva, ktorá kostolu na jeho obnovu venovala z dotačného fondu desaťtisíc eur. „Rozhodli sme sa františkánov podporiť takýmto pre nás väčším balíkom peňazí. Boli určené buď na spolufinancovanie projektu Interreg alebo na samotné reštaurovanie fresiek,“ povedal primátor s tým, že toto rozhodnutie odsúhlasilo mestské zastupiteľstvo.

 

Podľa Agócsových slov pred niekoľkými mesiacmi podali františkáni v spolupráci s farnosťami v Bratislave a maďarských mestách Szentkút a Szécsény projekt cezhraničnej spolupráce Interreg na rozsiahlejšiu obnovu kostola. Odpoveď však dodnes nedostali, preto sa rozhodli do prác pustiť sami a obnoviť aspoň jeho časť. Použili na to prostriedky od samosprávy a dary od veriacich. Práce v interiéri by chceli dokončiť do začiatku septembra. Bohoslužby napriek prácam sú v normálnom režime.

 

Hodiny na kostolnej veži pre ich rekonštrukciu odmontovali miestni františkáni, ktorí sú majiteľmi kostola, ešte koncom minulej jesene. Hodiny pochádzajú približne z roku 1760. V tomto roku prešla kompletnou rekonštrukciou ich mechanika a vyrobili sa nové ciferníky s ručičkami.

 

Mesto podľa primátora v tejto veci pôsobilo ako mediátor. „Sprostredkovali sme rokovania medzi františkánmi, pamiatkarmi a obyvateľmi, ktorí odmontovanie hodín vnímali dosť citlivo. Napokon sa nám podarilo dohodnúť aj stretnutie s miestnou spoločnosťou Thorma, ktorá sa podujala vyrobiť smaltované ciferníky pre kostol sponzorsky,“ uviedol Agócs s tým, že pôvodne mali byť plechy iba natreté farbou. „Smaltovňa má však v meste vyše storočnú tradíciu, tento materiál je spätý s mestom a predchádzajúce ciferníky boli tiež smaltové,“ dodal.

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Obnova chrámu sv. Jakuba v Levoči

Obnova gotického chrámu sv. Jakuba v Levoči bola v minulom roku najväčšou investičnou akciou Oblastného reštaurátorského ateliéru v Levoči. V minulom roku ukončili reštaurátori obnovu sakristie a začali pracovať na exteriéri a interiéri svätyne kostola. V roku 2010 vykonali reštaurátori na chráme sv. Jakuba práce v hodnote takmer milión eur. Obnova svätyne chrámu sv. Jakuba potrvá podľa vedúceho Oblastného reštaurátorského ateliéru Ivana Tkáča do roku 2012. Náklady na obnovu tejto časti kostola odhaduje Tkáč na 1,2 milióna eur. Po dokončení obnovy svätyne zostane reštaurátorom obnoviť už len južnú stranu a časť veže kostola. Ešte do Veľkej noci by sa mali do interiéru kostola vrátiť aj zreštaurované náhrobné epitafy z krstnej kaplnky.