podkúvačský struh

nástroj s rúčkou a jednobritou čepeľou, ktorej ostrie je orientované kolmo na os rúčky a smeruje od osoby, ktorá ho ovláda. Slúži na ú…

struh

nástroj s rúčkou alebo párovými rúčkami a jednobritou čepeľou, ktorej ostrie je orientované kolmo na os rúčky (rúčok) a smeruje od os…

Blažej

svieca, tri skrížené sviečky, S chlapčekom čo si pchá prsty do hrdla, Česačka, ako mučenícky nástroj. Blažej zahynul pri prenasledovaní…

ISPA

Seriál: Štrukturálne fondy (3 z 3)
Do roku 1999 podporovala EÚ snahy kandidátskych krajín o vstup do Únie prostredníctvom fondu PHARE. Na…