Cieľom nového šéfa SNM je upevnenie postavenia múzea

Upevniť postavenie Slovenského národného múzea (SNM) ako centrálnej múzejnej inštitúcie Slovenska aj významnej vedeckej, kultúrnej a verejnej inštitúcie je hlavným cieľom Koncepcie rozvoja Slovenského národného múzea (SNM) na obdobie rokov 2010 – 2016. Na Riaditeľskej rade SNM ju 18 riaditeľom múzeí patriacich pod SNM predstavil nový generálny riaditeľ SNM Rastislav Púdelka. Riaditeľská rada SNM sa zišla po prvý raz od zvolenia nového generálneho riaditeľa 29. marca. Agentúru SITA o tom informovala Markéta Plichtová z oddelenia prezentácie a marketingu SNM. Vedenie národného múzea chce do roku 2016 okrem iného obnoviť sídlo SNM v Bratislave, budovy múzea v Martine, hrady, ktoré má v správe a svoje reštaurátorské dielne.

Národné múzeum by si ďalej tiež chcelo “stanoviť výstavnú politiku tak, aby zodpovedala významu inštitúcie”. V zbierkotvornej činnosti sa chce sústrediť na získavanie predmetov dokumentujúcich vývoj slovenskej spoločnosti v 20. storočí. Zaviesť by sa malo elektronické spracovanie zbierok. Plánuje aj nové stále národné expozície Historického múzea, Etnografického múzea a Prírodovedného múzea SNM. V Koncepcii rozvoja SNM na obdobie rokov 2010 – 2016 je tiež zaradený rozvoj vzdelávacích programov pre deti a mládež v rámci projektu Škola v múzeu. Taktiež by sa mali definovať vedecké ciele SNM. Cieľom je i zlepšenie marketingovej a komunikačnej politiky s verejnosťou, v rámci ktorej sa má okrem iného skvalitniť internetový portál SNM. Cieľom koncepcie je aj “snažiť sa zaistiť zodpovedajúce financovanie múzea a zlepšiť platové podmienky pre zamestnancov ako nástroj pre motiváciu k spoluúčasti na rozvoji inštitúcie”.


V súvislosti s personálnymi zmenami vo vedení múzea prijala Riaditeľská rada SNM na zasadnutí stanovisko, v ktorom sa “hlási ku všetkému pozitívnemu, čo sa v SNM vykonalo za posledných 20 rokov. Zároveň sa stotožňuje a vysoko hodnotí ciele, ktoré si nové vedenie SNM vytýčilo pre reálny rozvoj vrcholnej národnej a kultúrnej inštitúcie v zložitých ekonomických podmienkach”, dodáva sa v komuniké z Riaditeľskej rady SNM.


SNM je vrcholná štátna zbierkotvorná, vedeckovýskumná a kultúrno-vzdelávacia inštitúcia v oblasti múzejnej činnosti na Slovensku. Na základe prieskumu a vedeckého výskumu zhromažďuje, dokumentuje, odborne spracováva, vedecky zhodnocuje, ochraňuje, sprístupňuje a vo verejnom záujme využíva zbierkové predmety ako doklady vývoja prírody a spoločnosti, slovenského národa a etnických spoločenstiev žijúcich na Slovensku. Plní úlohy súvisiace s tvorbou, evidenciou a ochranou zbierok ako súčasti národného kultúrneho dedičstva. V rámci kultúrno-vzdelávacej činnosti prezentuje zbierkové fondy cez stále expozície a výstavy doma i v zahraničí. Rieši vedecko-výskumné úlohy a výsledky sprístupňuje v publikáciách. Súčasťou SNM je aj špecializovaný verejný archív a vedecká knižnica. Pod jeho správu patria stovky objektov, vrátane národných kultúrnych pamiatok. SNM plní svoje úlohy prostredníctvom riaditeľstva a 18 špecializovaných múzeí. Riaditeľská rada SNM je hlavným interným poradným orgánom generálneho riaditeľa SNM. Viac podrobností možno nájsť na webstránke múzea – http://www.snm.sk.


Rastislav Púdelka je generálnym riaditeľom SNM od 1. februára. Predtým bol riaditeľom pobočky SNM – Múzea Slovenských národných rád v Myjave. Konkurz na šéfa národného múzea vyhral v konkurencii ďalších troch uchádzačov 18. januára. Predchádzajúceho generálneho riaditeľa SNM Petra Marákyho odvolal minister kultúry Marek Maďarič 24. augusta 2009.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Začiatky Slovenského národného múzea

Začiatky Slovenského národného múzea (SNM) sú spojené s úsilím slovenského národa o národnú emancipáciu a sebaurčenie. SNM nadväzuje na tradície Múzea Matice slovenskej a Múzea Národného domu v Martine, ktoré rozvíjala Muzeálna slovenská spoločnosť. Tieto úsilia vyvrcholili r.1908 otvorením prvej stálej expozície v Martine v budove postavenej z národnej zbierky. Múzeum si od začiatku budovalo zbierky archeologické, etnografické, historické, numizmatické, umeleckohistorické, výtvarné a prírodovedné.

Slovenské národné múzeum

Začiatky Slovenského národného múzea (SNM) sú spojené s úsilím slovenského národa o národnú emancipáciu a sebaurčenie. SNM nadväzuje na tradície Múzea Matice slovenskej a Múzea Národného domu v Martine, ktoré rozvíjala Muzeálna slovenská spoločnosť.

Novým generálnym riaditeľom SNM je Rastislav Púdelka

Výberová komisia dňa 18. januára 2010 po vypočutí kandidátov na funkciu generálneho riaditeľa Slovenského národného múzea odporučila ministrovi kultúry vymenovať do funkcie víťaza výberového konania Rastislava Púdelku, riaditeľa SNM – Múzea Slovenských národných rád v Myjave. Výberového konania sa zúčastnili štyria kandidáti, ktorí splnili stanovené podmienky potrebné na výkon tejto funkcie a boli pozvaní na vypočutie. Minister kultúry odporúčanie výberovej komisie akceptuje, nový generálny riaditeľ SNM by sa mal funkcie ujať od 1.2.2010.

Slovenské národné múzeum ponúka novú vstupenku

Návštevníci Slovenského národného múzea (SNM) v Bratislave môžu navštíviť na jednu vstupenku sedem múzeí, ktoré pod neho spadajú. Týka sa to Prírodovedného múzea, zrekonštruovanej budovy a expozície Múzea židovskej kultúry na Židovskej ulici, Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku v Devínskej Novej Vsi a štyroch budov múzeí na Žižkovej ulici – teda Archeologického múzea, Múzea kultúry karpatských Nemcov, Múzea kultúry Maďarov na Slovensku a Výstavného pavilónu Podhradie.

Bratislavské múzeá tretej generácie vyškolia múzejníkov

Slovenské národné múzeum začína projekt Bratislavské múzeá tretej generácie, ktorý je určený pre pracovníkov múzeí vo verejnej správe v Bratislavskom kraji. Kurátori, múzejní pedagógovia, pracovníci, ktorí sú v kontakte s návštevníkmi, ale aj ekonómovia, či riaditelia sa budú najbližšie dva roky školiť a rozvíjať svoje odborné skúsenosti. Agentúru SITA o tom informovala Markéta Plichtová zo Slovenského národného múzea (SNM).