Rozhodnutie pamiatkarov o s?ahovaní organa je platné

Organ sa z bratislavského Dómu sv. Martina môže s?ahova?, až ke? sa splnia všetky podmienky pamiatkarov, ktoré sú sú?as?ou rozhodnutia o jeho s?ahovaní
Rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu (KPÚ) v Bratislave o s?ahovaní historického organa z Dómu svätého Martina je právoplatné. Potvrdil to Pamiatkový úrad (PÚ) SR, ktorý nezistil, že by bratislavský KPÚ v rozhodovaní o s?ahovaní neogotického organa pochybil. Ako pre agentúru SITA povedal riadite? KPÚ v Bratislave Peter Jurkovi?, organ sa z bratislavského dómu môže pres?ahova?, až ke? sa splnia všetky podmienky, ktoré sú sú?as?ou rozhodnutia. Jednou z najdôležitejších podmienok pamiatkarov je zreštaurovanie nástroja. Tiež, že sa musí s?ahova? priamo do priestorov, kde bude umiestnený definitívne. Pod?a vyjadrení cirkvi by mal ís? do Kostola Panny Márie Sedembolestnej v Žiline. Organ sa pres?ahuje, až ke? budú všetky podmienky splnené a preverené odborníkmi.

Historický organ na chóre Dómu sv. Martina z roku 1880 by mal nahradi? približne o dva roky nový. Nový organ bude klasický píš?alový mechanický nástroj postavený na báze tradi?ného organárstva. Doplní ho po?íta?ová technika, ktorá organistovi umožní do pamäte uklada? a po?as hry využíva? tisíce zvukových kombinácií. Nový organ stavia firma Geralda Woehla z nemeckého Marburgu, ktorá vyhrala konkurz. Táto firma postavila napríklad známy Bachov organ v Thomaskirche v Lipsku, kde je Bach pochovaný. Organ pre bratislavský dóm bude typom tzv. univerzálneho organa so špecifickým prihliadnutím práve na interpretáciu diel Johanna Sebastiana Bacha a francúzskej organovej hudby 19. a 20. storo?ia. Pod?a koncertného organistu a hudobníka Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy Stanislava Šurina sa na Slovensku v sú?asnosti nenachádza organ, na ktorom by táto hudba znela ideálne. Výstavbu nového organa zastrešuje za Rímskokatolícku cirkev arcibiskup Bratislavsko-trnavskej diecézy Ján Sokol. Cirkev projekt zaplatí zo svojich zdrojov a darov sponzorov. Cena organa je 993-tisíc eur bez DPH.

Na s?ahovanie organa sú v odbornej verejnosti rôzne názory a téme bol venovaný aj januárový poslanecký prieskum ?lenov Výboru NR SR pre kultúru a médiá. Výbor po prieskume, ktorý sa konal 26. januára, požiadal ministra kultúry, aby preskúmal postup pamiatkového úradu. Ministerstvo kultúry SR je presved?ené, že neogotický organ, ktorý bol vyhlásený za kultúrnu pamiatku, by mal zosta? na pôvodnom mieste ako sú?as? kompletne zachovaného neogotického interiéru Dómu sv. Martina v Bratislave. Oslovilo generálnu riadite?ku PÚ SR Katarínu Kosovú, aby prešetrila rozhodnutia KPÚ v Bratislave. Pod?a nej nedošlo k pochybeniu.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Nový organ v Katedrále sv. Martina

V týchto dňoch v bratislavskej Katedrále sv. Martina vstúpilo do záverečnej fázy budovanie nového organa. Odborníci z Nemecka začnú o niekoľko dní s intonovaním a ladením nástroja. Dokončenie týchto prác, závislých aj od stálej vonkajšej teploty, sa predpokladá začiatkom leta tohto roka, keď by mal byť organ slávnostne uvedený do prevádzky. Dátum inaugurácie bude včas oznámený.