Výhrady k návrhu zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku

Návrh stavebného zákona by mal podľa Únie miest Slovenska priniesť aj vznik tzv. stavebnej polície

Únia miest Slovenska (ÚMS) má vážne výhrady k návrhu zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. Ako agentúru SITA informoval generálny sekretár Marián Minarovič, únia žiada, aby bol návrh prepracovaný za účasti odborníkov a zástupcov samosprávy. Poukazuje na fakt, že návrh je zaradený do programu Rady vlády pre verejnú správu a únia nemala možnosť zúčastniť sa na predchádzajúcom pripomienkovom konaní. “Po kvalifikovanej oponentúre Slovenskej komory architektov, legislatívcov a po vyjadrení väčšiny slovenských miest konštatujeme vážne nedostatky, tak z hľadiska odborného ako aj z hľadiska legislatívno-technického,” uvádza sa vo vyhlásení ÚMS.

Únia zásadne nesúhlasí so spôsobom, akým sa v návrhu zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku upravuje miestna príslušnosť stavebných úradov. Chce, aby sa rešpektovala súčasná sieť spoločných obecných úradov, ktoré obce a mestá vytvorili na zabezpečenie stavebného konania. Návrh stavebného zákona by podľa únie mal byť doplnený o ustanovenia, ktoré by dali do rúk mestám nástroj na boj s čiernymi stavbami a nesúrodou zástavbou – stavebnú políciu. Jej vznik žiadajú mestá stále naliehavejšie a problémy, ktoré by mala riešiť, sa týkajú celého Slovenska, upozorňuje ÚMS.

Únia tiež zásadne nesúhlasí s tým, ako sa navrhuje rozdrobiť pôsobnosť hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti stavebného konania. “Hlavné mesto SR Bratislava má svoje postavenie ústavne zakotvené a nie je možné jeho pôsobnosti rozdrobovať priamo v zákone,” tvrdí. Pripomína, že deľbu kompetencií medzi hlavným mestom a jeho mestskými časťami rieši Štatút hlavného mesta SR Bratislavy. ÚMS žiada, aby hlavné mesto malo v stavebnom konaní nedelené právomoci. ÚMS tiež zásadne nesúhlasí s tým, ako sa navrhuje rozdrobiť pôsobnosť mesta Košice v stavebnom konaní. “Postavenie mesta Košice je riešené osobitným zákonom a nesúhlasíme s tým, aby sa pôsobnosti mesta rozdrobovali,” dodáva.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Nový hotel v Banskej Štiavnici: Nech sa páči!

V prvom januárovom týždni roku 2006 investor – spoločnosť Delta Company, s.r.o. – sprístupnila verejnosti vo výklade jedného z banskoštiavnických obchodov model k architektonickej štúdii plánovanej novostavby 200-lôžkového päťhviezdičkového hotela v samom centre historického mesta. Na príslušnom stavebnom úrade, ktorým je Mesto Banská Štiavnica, už začalo územné konanie o umiestnení tejto stavby.