Václav Havel celý život bojoval za slobodu a ľudské práva

Václav Havel (prague-life.com)

Václav Havel bol celý život bojovníkom za slobodu a ľudské práva, jeho myšlienky a postoje otvárali Česku dvere do sveta. Bývalý český, ale aj česko-slovenský prezident patril k štátnikom, ktorí pri rozhodovaní uprednostňovali hodnoty slobody, pravdy a nenásilia. Medzi jeho najcitovanejšie výroky patrí veta, že pravda a láska musia zvíťaziť nad lžou a nenávisťou. Do svetových dejín sa zapísal ako muž, ktorý veľkou mierou prispel k pádu komunistického režimu v bývalom Československu v roku 1989. Doma sa nie vždy stretával s pochopením, svet v ňom však videl významnú stredoeurópsku morálnu autoritu. Václav Havel zomrel v nedeľu 18. decembra 2011 v ranných hodinách vo svojom letnom sídle v Hrádečku pri Trutnove vo veku 75 rokov. Starosť o jeho zdravotný stav prejavil počas osobného stretnutia s ním pred niekoľkými dňami aj tibetský duchovný vodca dalajláma, ktorý patril medzi jeho priateľov. Havla požiadal o to, aby žil ešte desať rokov.

Václav Havel bol za prezidenta zvolený celkovo štyrikrát, z toho dvakrát bol aj prezidentom Slovákov. Počas jeho druhého funkčného obdobia v úrade prezidenta Českej a Slovenskej Federatívnej republiky narastali rozpory medzi českou a slovenskou politickou reprezentáciou v názoroch na budúce štátoprávne usporiadanie. Havel chcel spoločný štát oboch národov zachovať a keď pochopil, že sa to nepodarí, odstúpil v júli 1992 z funkcie. Spoločný štát sa o pol roka rozdelil na dva samostatné a Havel v niekoľkých verejných vystúpeniach naznačil, že to pociťuje ako neúspech. Mrzelo ho, že o rozdelení federácie nerozhodlo referendum. “Keďže nebolo referendum, rozdelenie získalo zvláštnu pachuť. Ale čas ukázal, že to malo svoje dobré stránky, dnes sme už na tú pachuť zabudli a vychádzame spolu lepšie ako kedykoľvek predtým – a navyše nás od iných úloh nezdržuje neustále zaoberanie sa vlastným vzťahom,” povedal slovenským médiám desať rokov po rozdelení spoločného štátu. Česi si ho ešte dvakrát zvolili za svojho prezidenta. Vo februári 2003 mu vypršal prezidentský mandát a z politiky odišiel. K tomuto rozhodnutiu prispel aj fakt, že od roku 1996 mal po operácii nádoru na pľúcach zdravotné problémy.

Václav Havel bol niekoľkokrát nominovaný na Nobelovu cenu mieru, nikdy ju však nezískal. Aj po odchode z funkcie sa verejne zastával politických väzňov v rôznych krajinách sveta. Tibetský vodca dalajláma počas decembrovej návštevy Prahy o Havlovi povedal: “Havel je pre mňa nielen osobný priateľ, ale ctím si ho tiež ako priateľa či vodcu slobodného sveta, ktorý vždy stojí na strane ľudí, ktorí sa stretávajú s problémami či sú utlačovaní.”

Keď vo februári 2003 odchádzal Havel z prezidentskej funkcie, rozlúčil sa s občanmi týmito slovami: “Dnes by som sa rád zo srdca poďakoval vám všetkým, ktorí ste mi dôverovali, sympatizovali so mnou alebo ma tak či onak podporovali. Bez vašej chápavej náklonnosti by som svoju funkciu nemohol zastávať snáď ani pár sekúnd. Vašu podporu si vážim o to viac, že som sa nesnažil získať ju za každú cenu. Mnohokrát som dokonca zastával menšinové stanovisko a vydobyl som si tým skôr odpor než uznanie. Niekedy som v takých prípadoch možno pochybil. Rád by som vás ale ubezpečil o jedinom: Vždy som sa snažil riadiť diktátom tej inštancie, na ktorej som skladal svoj sľub, totiž diktátom svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Všetkým, ktorých som tak či onak sklamal, ktorí nesúhlasili s mojimi činmi, alebo ktorým som bol len protivný, sa úprimne ospravedlňujem a verím, že mi odpustia.”

ÚMRTIE: Životopis Václava Havla

V piatok 23. decembra sa v Prahe uskutočnil pohreb bývalého československého a českého prezidenta Václava Havla.

Václav Havel sa narodil 5. októbra 1936 v Prahe. Spisovateľ a dramatik, jeden z prvých hovorcov Charty 77, bol vedúcou osobnosťou politických zmien v novembri 1989, posledným prezidentom Československa a prvým prezidentom Českej republiky. Vyrastal v známej pražskej podnikateľsko-intelektuálskej rodine spojenej s českým kultúrnym a politickým dianím dvadsiatych až štyridsiatych rokov. Tento fakt sa stal dôvodom, prečo mu komunistická moc po ukončení povinnej školskej dochádzky v roku 1951 nedovolila ďalej študovať. V prvej polovici päťdesiatych rokov preto mladý Václav Havel začal študovať štvorročný učebný odbor chemický laborant a zároveň večerne vyštudoval gymnázium, ktoré ukončil v roku 1954. Z kádrových dôvodov nebol neskôr prijatý na žiadnu z vysokých škôl humanitného zamerania, preto sa rozhodol študovať na škole technického smeru. Ekonomickú fakultu Českého vysokého učení technického ale po dvoch rokoch opustil. Po návrate z dvojročnej vojenskej základnej služby pracoval ako javiskový technik, najprv v Divadle ABC a od roku 1960 v Divadle Na zábradlí. V rokoch 1962 až 1966 študoval diaľkovo dramaturgiu na Divadelnej fakulte Akadémie múzických umení a štúdium zakončil komentárom k hre Eduard, ktorý sa neskôr stal základom hry Ztížená možnost soustředění.

V roku 1956 sa zoznámil s Olgou Šplíchalovou a i keď obaja pochádzali z odlišného rodinného prostredia, čoskoro sa veľmi zblížili. Po osemročnej známosti sa v roku 1964 vzali a od toho času sprevádzala Olga Havlová svojho manžela najťažšími životnými skúškami. Václav Havel o nej neskôr často hovoril ako o svojej nenahraditeľné životnej opore.

Od svojich dvadsiatich rokov publikoval Václav Havel štúdie a články v rôznych literárnych a divadelných periodikách. V Divadle Na zábradlí uviedli jeho prvé divadelné texty, medzi ktorými mala zásadné miesto hra Zahradní slavnost (1963). Toto predstavenie sa stalo výraznou súčasťou obrodnej tendencie v československej spoločnosti šesťdesiatych rokov. V roku 1968 sa Václav Havel angažoval nielen ako autor ďalších divadelných hier Vyrozumění (1965), Ztížená možnost soustředění (1968), ale tiež ako predseda Klubu nezávislých spisovateľov a člen Klubu angažovaných nestraníkov. Od roku 1965 pôsobil v nemarxistickom mesačníku Tvář.

Po potlačení Pražskej jari vpádom vojsk Varšavskej zmluvy vystupoval Václav Havel proti politickej represii, príznačnej pre roky komunistickej normalizácie. V roku 1975 napísal otvorený list prezidentovi Gustávovi Husákovi, v ktorom upozornil na nahromadené rozpory v československej spoločnosti. Vyvrcholením jeho činnosti však bolo v januári 1977 publikovanie Charty 77, textu, ktorý prepožičal názov i charakter hnutiu protestujúcej časti československých občanov. Václav Havel bol jedným zo zakladateľov tejto iniciatívy a jedným z jej prvých troch hovorcov. V apríli 1979 sa stal spoluzakladateľom Výboru na obranu nespravodlivo stíhaných. Za svoje občianske postoje bol trikrát uväznený a vo väzení strávil takmer päť rokov.

V druhej polovici osemdesiatych rokov, v čase nadväzovania dialógu medzi Sovietskym zväzom a západnými demokraciami, bol aj v československej spoločnosti zrejmý nárast otvorenej nespokojnosti s vedením štátu. Občania boli stále menej ochotní prijímať represívnu politiku komunistického režimu, a zatiaľ čo Chartu 77 podpísalo pôvodne len niekoľko stoviek ľudí, k petícii Několik vět, ktorej spoluautorom bol aj Václav Havel, sa v roku 1989 prihlásili desaťtisíce

Začiatkom spoločenských zmien sa stala pokojná manifestácia študentov 17. novembra 1989, na výročie dňa uzatvorenia českých vysokých škôl nacistami, ktorú komunistický režim tvrdo potlačil policajným zásahom na Národnej triede v Prahe. Do čela následného občianskeho vystúpenia sa postavili študenti a umelci. Na stretnutí v Činohernom klube 19. novembra vzniklo Občianske fórum, na ktorého pôde sa zjednotili jednotlivci aj skupiny, ktorí sa usilovali o zásadné politické zmeny v Československu. Václav Havel sa od začiatku stal jeho vedúcim predstaviteľom. Spoločenský pohyb potom vyvrcholil 29. decembra 1989, kedy bol Václav Havel ako kandidát Občianskeho fóra zvolený Federálnym zhromaždením za československého prezidenta. Vo svojej inauguračnej reči prisľúbil priviesť krajinu k slobodným voľbám, čo v lete 1990 splnil. Druhýkrát zvolilo Václava Havla do funkcie prezidenta Federálne zhromaždenie 5. júla 1990.

Václav Havel si svojimi postojmi v rokoch totality získal postavenie uznávanej morálnej autority. Hĺbkou názorov na problémy súdobej civilizácie a premyslenosťou ich formulácií sa stal aj v novej ústavnej funkcii rešpektovanou osobnosťou, medzi politikmi ojedinelou.

Počas druhého funkčného obdobia v úrade prezidenta Českej a Slovenskej federatívnej republiky však narastali rozpory medzi českou a slovenskou politickou reprezentáciou v názoroch na budúce štátoprávne usporiadanie. Václav Havel bol jednoznačným zástancom spoločného federatívneho štátu Čechov a Slovákov a v tomto smere uplatňoval i svoj politický vplyv. Po júnových parlamentných voľbách v roku 1992 sa ale rozhodujúce politické sily v spoločnosti už nedokázali zhodnúť na funkčnej podobe federácie a rozpory českých a slovenských politikov sa stali hlavným dôvodom, že pri voľbe prezidenta 3. júla 1992 už Václav Havel dostatok poslaneckých hlasov nezískal. Podľa zákona ešte dočasne zostával prezidentom i po tejto neúspešnej voľbe. Z funkcie prezidenta Českej a Slovenskej federatívnej republiky odstúpil 20. júla 1992 s odôvodnením, že nemôže naďalej plniť záväzky vyplývajúce zo sľubu vernosti federatívnej republike spôsobom, ktorý by bol v súlade s jeho založením, presvedčením a svedomím.

Po opustení úradu odišiel Václav Havel na niekoľko mesiacov z verejného života. V polovici novembra 1992, v čase politického smerovania k samostatnému slovenskému štátu, potvrdil, že sa chce uchádzať o funkciu prezidenta Českej republiky. Oficiálny návrh jeho kandidatúry podali 18. januára 1993 štyri poslanecké kluby vládnej koalície. Dňa 26. januára 1993 zvolila česká poslanecká snemovňa Václava Havla za prvého prezidenta samostatnej Českej republiky.

Olga Havlová sa po boku hlavy štátu venovala predovšetkým charitatívnej činnosti. Inšpirovaná prácou vo Výbore na obranu nespravodlivo stíhaných založila v roku 1990 Výbor dobrej vôle, ktorého činnosť sa zamerala na pomoc telesne a mentálne postihnutým. V januári 1996 však po ťažkej chorobe zomrela.

Koniec roka 1996 priniesol Václavovi Havlovi ešte jednu ťažkú životnú skúšku – nádorové ochorenie pľúc. Počiatočné štádium nálezu a radikálny lekársky zákrok však rozhodli o úspešnom liečení. Oporou v zložitej životnej situácii sa mu stala jeho priateľka, herečka Dagmar Veškrnová, s ktorou sa český prezident oženil krátko po prepustení z nemocnice v januári 1997. V ťažkej vnútropolitickej situácii ho 20. januára 1998 opätovne obe komory Parlamentu Českej republiky zvolili za prezidenta republiky. Prezidentský mandát vypršal Václavovi Havlovi 2. februára 2003.

Za svoje literárne a dramatické dielo, za zmýšľanie a celoživotné úsilie o dodržiavanie ľudských práv dostal Václav Havel rad štátnych vyznamenaní, medzinárodných cien a čestných doktorátov.

Václav Havel podľahol v nedeľu 18. decembra v ranných hodinách svojim dlhotrvajúcim zdravotným problémom. Zomrel v rodinnom kruhu v letnom sídle Hrádeček pri Trutnove.

Zdroj: oficiálne internetové stránky prezidenta ČR www.hrad.cz 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Výročie začiatku nežnej revolúcie

Deň boja za slobodu a demokraciu zaznamenávajú dnes na celom Slovensku. 17. november roku 1989 je v kalendári historických udalostí zaznamenaný ako začiatok nežnej revolúcie v Československu. Bol to začiatok pádu komunistického režimu. V tento deň zorganizovali pražskí študenti spomienkovú slávnosť k 50. výročiu 17. novembra 1939. Brutálny policajný zákrok proti účastníkom na Národnej triede v Prahe vyvolal rozhorčenie verejnosti a protestné akcie. Do štrajku po vysokých školách v Československu vstúpili aj herci divadiel, od 20. do 26. novembra sa konali denne stotisícové manifestácie v celej ČSSR. Vzniklo Občianske fórum (OF) a Verejnosť proti násiliu (VPN). 24. novembra odstúpil Miloš Jakeš z funkcie generálneho tajomníka ÚV KSČ a 27. novembra sa uskutočnil generálny štrajk na podporu demokratických požiadaviek. 29. novembra Federálne zhromaždenie zrušilo ústavný článok o vedúcej úlohe KSČ v spoločnosti, 3. decembra bola vymenovaná nová vláda s komunistickou väčšinou (16:5), ktorú verejnosť odmietla. 10. decembra prezident Gustáv Husák vymenoval novú vládu ”národného porozumenia” (desať komunistických ministrov, jedenásť nekomunistických) na čele s Mariánom Čalfom, v ten istý deň prezident odstúpil. 29. decembra 1989 bol za prezidenta ČSSR zvolený Václav Havel.

Pred 15 rokmi zanikla ČSFR – 1. časť

Bratislava 29. decembra (TASR) – Slovenská republika si pripomína pätnáste výročie svojho vzniku, keď došlo k rozdeleniu Českej a Slovenskej federatívnej republiky (ČSFR). Obnova.sk a TASR v tejto súvislosti vydáva chronológiu rozdelenia ČSFR, ktorá má tri časti. Prvá časť sa končí voľbami v roku 1990, druhá voľbami v roku 1992 a tretia zánikom federácie 31. decembra 1992.

1. september – Deň Ústavy Slovenskej republiky

Na Slovensku je Deň Ústavy SR štátny sviatok. Prvého septembra 1992 na 5. schôdzi Slovenskej národnej rady (SNR) prijali Ústavu Slovenskej republiky, najvyšší zákon suverénneho nezávislého štátu. Tretieho septembra 1992 ju na Bratislavskom hrade podpísal predseda SNR Ivan Gašparovič a predseda vlády Vladimír Mečiar.

Odpovede

 1. Uskalienka, dakujem konecne

  Uskalienka, dakujem konecne za tuto aktualnu temu nasho mikrosveta, ze sa dotkla aj tohto inak apolitickeho portalu.

   

  Svoju vdaka a uctu za dosiahnute dielo slobody pre nase narody som mu uz vzdal vo svojom prispevku “pod Gymesom”, naozaj to bolo velky clovek novodobych dejin a mal dostojnu rozlucku. Ubehlo 22 rokov… tak rychlo.

   

  Ale ako som aj naznacil, su niektore fakty… ze nie vsetko sa zda take zazracne a nahodne, ci spontanne.. lebo ako nie je nahodna Arabska Jar 2011, tak podla faktov na internete..nebola nahodna ani Zamatova revolucia.. bolo uz skratka ovzdusie novych zmien, a politickej snahy o zmenu pomerov, rozhodne nie v moci takeho maleho statu, ako bola CSSR, ci ludi v nej.. Jednoducho, priamymi aktermi, divakmi zakulisia politickej zmeny sme neboli, a preto to chcem uzavriet slovami – pravda, taa… je.. kdesi uprostred. Som presvedceny, verim, ze sa ju dozvieme uplne a jasne, ked tento svet raz opustime. Ako sa ju verim pan Havel uz dozveda, uz vie.

   

  Pokojne prezitie Vianoc vsetkym zelam.

 2. vdaka peterg za koment i

  vdaka peterg za koment i vins…

  az dnes, hups vcera – v den statneho smutku vo mne dozrela uprimna pohnutka pre dostojnu rozlucku s Panom Havlom… co to som o nom vedela, aj si nieco pamatala, aj co to precitala… podla mna Pan Havel bol min. v jednom uhle pohladu stastnym clovekom, dozil sa vysledku svojho snazenia a veruze nepresiel lahkou cestou… zostal verny svojim idealom aaa dockal sa… vdaka!!

  v urcitom vyzname je vzorom aj pre nas pamiatkarov, ako aj mnozstvo inych osobnosti, ti ktori verili a aj napriek trnistej ceste napredovali vo veciach spravnych…

  pytate sa ze aky?? :)

  aby sme verili a nadej mali, rukavy pri tom sukali… a raz pride den, ked hyzdenie pamiatok sa skonci…

  vela lasky a pohody nielen v cas vianocny zela

  uskalienka

 3. Aj Ja dakujem uskalienke a

  Aj Ja dakujem uskalienke a myslim si ze Havel bol viac nieco ine ako politik, preto mal tak blizko k ludom a ja k nemu. Nech si zle jazyky hovoria co chcu, bol to za poslednych 100 rokov nas najlepsi prezident.

   

  Aj zlym jazykom prajem Stastne a vesele (mam vas rad) a pripajam tento vyborny clanok ktory bol publikovany v SME.

  http://hvorecky.sk/2011/12/18/jedno-slovenske-klamstvo-o-havlovi/

 4. Ja mám Havla živého,

  Ja mám Havla živého, napríklad tu

  Přesto si myslím, že na pozadí všech předchozích úvah o post-totalitních poměrech a o postavení a vnitřní konstituci rozvíjejících se pokusů bránit v těchto poměrech člověka a jeho identitu byly na místě otázky, které jsem položil. Jako nic víc a nic míň než impuls k věcné reflexi vlastní zkušenosti a k zamyšlení, zda některé prvky této zkušenosti

  – aniž si to sami uvědomujeme – nepoukazují skutečně kamsi dál, za její hranice, a zda tedy přímo zde, v našem každodenním životě, nejsou zakódovány určité výzvy, tiše očekávající okamžik, kdy budou přečteny a pochopeny.

  Je totiž vůbec otázka, zda „světlejší budoucnost“ je opravdu a vždy jen záležitostí nějakého vzdálené­ho „tam“. Co když je to naopak něco, co je už dávno zde, – a jenom naše slepota a slabost nám brání to kolem sebe a v sobě vidět a rozvíjet?

  http://vaclavhavel.cz/showtrans.php?cat=eseje&val=2_eseje.html&typ=HTML

   

 5. Ano priatelia, dakujem za

  Ano priatelia, dakujem za vase pozitivne reakcie navazujuce na moje, a zostanme tymto na tejto stranke pri obraze, aky sme vzdy poznali, a ktory nas prevadzal cestou do novej ery slobody a roky v nej, ked bol pan Havel politicky cinny.  Sam uz teraz vie a vidi, aka je pravda sveta, a sam sa aj teraz uz zodpoveda.. Kazdy sa budeme, nech sme aj sebelepsimi, vratane pisatela.

   

  Pokojne a bohate Vianoce vam zelam.

 6. Patrím v tomto prípade medzi

  Patrím v tomto prípade medzi zlé jazyky… Jasné , nebol to ten klasický nenažraný prospechár, idúc za kariérou hlava, nehlava, defraudatnt  a prvoplánový klamár, ale… položte si súkromnú otázku, kto vás viac sklame (?) očividný pdvraťák o ktorom ste si to aj mysleli – a teda máte predstavu čo od neho očakávať , alebo chlapík ,ktorému ste všetko uverili, jeho priateľskosť, dobrotu v srdci, šírenie “dobrolásky” a potom – potlesk nad bopmbardovaním Srbska, nadšenie nad bombardovaním Iráku… stihol byť ešte potešený aj bombardovaním Líbie … Prečítajte si aj iný názor okrem toho ospevovaného glorifikovania, ktoré bolo pri jeho pochovávaní také strašné, že si nezadá v inom kultúrnom kontexte ani s tým Kórejským.  http://dolezite.sk/Havel_Lidstvo_je_rakovina_zredukujme_ho_243.html

 7. Ja ti neviem. Clanok zacina

  Ja ti neviem. Clanok zacina takto: “Taková slova bývalý prezident sice nikdy neřekl, ale zřejmě si to myslí”

   

 8.   treba to prečítať celé…A

    treba to prečítať celé…A je to len príklad. Mohol by som dať viac odkazov, ale sú priamočiarejšie a mohli by byť označkované akousi mierou osobnej zášte, či negativizmu. Tento článok je myslím  celkom objektívnys veľkou mierou prehľadu .

 9. Pre mňa to bol v prvom rade

  Pre mňa to bol v prvom rade jeden z mála politikov schopných vyprodukovať myšlienku, ktorá mala hlavu a pätu a presahovala hranice štátov. Dnes to dokáže ešte Klaus, zo slovenských politikov, čo si narýchlo pamätám tak

  Štefánik, Milan Hodža a bodka.

  “maskovacia” informácia o rímskom klube, pre netušiacich ako som trebárs ja”

  http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADmsk%C3%BD_klub

  Ešte som zabudol napísať, že vety vytrhnuté z kontextu sú na prvý pohľad naozaj hrozivé, ale práve preto sa mi zdajú o to viac podozrivé.

  Ak by som bol paranoik, nikdy by som netelefonoval, neplatil bankovou kartou, lebo som sledovaný.

  Vo svete nie je nič čierne ani biele, stačí myslieť a pochybovať. Otázka je nakoľko je mŕtvy Havel zodpovedný za jeho dnešnú hysterickú glorifikáciu.

   

   

 10. Máš pravdu.Bol to

  Máš pravdu.Bol to inteligentný človek schopný vyjadrovať sa. O to viac si však treba všímať čo skutočne povedal a reálne urobil. Hodnotíme tu poitika- osobu verejnú. Nie drammatika. Nie  kamoša, ktorý má na zodpovednosti akurát tak kombajn na ktorom pracuje…  Aj Napoleón bol pravdepodobne schopný a inteligentný a o Hitlerovy netreba pochybovať…

  Na tomto fóre sú aj historici , alebo študenti histórie. Myslím , že profesionálny prístup by mal byť čo najobjektívnejší .Nie tá mediálna histéria, ktorá by mala byť už apriory podozrivá…a to veľmi .

   

  Ok. Jeden z tých  “žlčovitých” článkov…:bigsmile:

   

   

 11. Nie ja nie som inkvizítor,

  Nie ja nie som inkvizítor, akoby sa niekomu mohlo zdať. Je absolútne v poriadku, že si sem napísal, nikdy by som nenapísal, že si zlý jazyk, ani že si autor žlčovitého článku.

  Napoleon aj Hitler vytiahli skutočné zbrane, Havel iba slová, aj keď slovo je silnejšie ako zbraň (nie vždy).

  Inak čítal som o ňom (nie zrovna najlichotivejšie) aj lepšie články.

  Tak aspoň zopár Havlových výrokov, nezdajú sa mi byť podozrivé a nenašiel som v nich ani inotaje, (samozrejme, že to ešte nič neznamená) a vďaka aj za vcelku kultivované odpovede a súhlasím, nech ho zhodnotia objektívne kompetentní, ale toho sa ja už asi nedožijem.

  (zdroj lidovky.cz)

  • Nejlepší cestou k vlastnímu neštěstí je zakrývat si oči před neštěstím jiných.
  • Člověk by se měl chovat tak, jak si myslí, že by se měli chovat všichni.
  • Člověk prostě není Bůh a hra na něj se mu krutě mstí.
  • Ženy mají v sobě něco, co by se mělo objevit v politice. Citlivost ke konkrétní situaci, ke konkrétnímu člověku.
  • Mír neohrožují zbraně jako takové, ale lidé, kteří je konstruují, instalují a jsou ochotni je použít.
  • Svět je ztracen jen do té míry, do jaké je sám ztracen.
  • Tajemství budoucnosti kultury je obrazem samé záhady lidského ducha.
  • Život je radostná spoluúčast na zázraku bytí.
  • Fráze organizuje život, fráze vyvlastňuje lidem jejich identitu, fráze se stává vládcem, obhájcem, soudcem, zákonem.
  • Soukromý život bez dějinného horizontu je čirá fikce, atrapa a v posledku vlastně lež.
  • Politika skutečně obsahuje bezpočet různých pokušení, a když ji člověk podlehne, mohou ho trochu deformovat.
  • Lhostejnost k druhým a lhostejnost k osudu celku je přesně tím, co otevírá dveře zlu.
  • Falšovatelé historie svobodu národa nezachraňují, ale ohrožují.
  • Naděje je stav ducha, který dávý smysl našemu životu.

   

   

 12. Pitbul, tak si to vytiahol

  Pitbul, tak si to vytiahol von… mozno prave tak, ako by to pes tohto mena urobil… mas dobre zvolny nick :) Ja osobne a este raz, smekam za specialitou tohto muza v nasich zemepisnych aj svetovych sirkach, vaznost a dostojnost rozlucky je opravnena. Kazdopadne si tak cosi pre seba pocas sledovania v mysli uz tocil.. A jednym dychom som si co to este v piatkovy vecer na dolezite.sk ci euportal.cz nacal, nie vsetko, naraz sa to neda.. Je to kontrast. Bol to majster slova, aj cinov.. kym sa nedostal do svetovej politiky ako prezident. A tam sa zrejme zacal lamat chleba.. lebo ked vas potlapkavaju po pleciach US politici a “priatelia”, treba prejavovat iste nazory  a podporovat iste tendencie. To je tak. Taky odnikial Mikulas Dz. si velmi rychlo zvykol, a stale neodvykol :)) A to je to, co sa oznacuje za velky rozdiel medzi Havlom disidentom, a Havlom prezidentom. Aby sa niekto dostal do Rimskeho klubu ledva rok od revolucie, to nie je len tak.. a tak dale, a tak dal.. nehovoriac o historii jeho rodiny.. vazby..suvislosti. Svet nefunguje na nahode, priatelia, proste nefunguje.

   

  Kazdopadne tiez dakujem Vlcikovi za vyber velkych myslienok, za ktore mu mame byt preco vdacni, ktore maju a musia rezonovat v nasich srdciach a mysliach, inak uplne rezignujeme na hladanie lasky a pravdy v spolocnosti.  My musime byt dalsimi pokracovatelmi, uz len svojimi zivotmi, nieto este posobenim v politike.

 13. Práve preto PeterG “atak

  Práve preto PeterG “atak ďalej a tak dal…” to nie je náhoda čo sa s predprevratovým človiečikom , alkoholikom, osvetlovačom a po večeroch píšucim priemerným dramatikom Havlom zrazu stalo. Nebolo to zrazu a nebolo to náhodou a určite to nebolo pre to” že je tak ľudský a trúsi nádherné myšlienky“…Ten pán patril dávno pred prevratom k “vyvoleným” – mohol si dovoliť byť dobroláskom. 

  Ano , jeho múdre výroky sa čítajú dobre. A nedá sa ich nemať rád. Ktokoľvek na svete nech je odkiaľkolvek to podpíše. Akurát nemal byť politikom. Pokiaľ trúsiš takéto múdra ako umelec a fiulozof- je to paráda. Ak ich máš presadzovať – je to tragédia. U nás sa myslím takýmto rečiam nadáva v politike “populizmus“…

 14. Chlapci, (peterg, pitbul) ste

  Chlapci, (peterg, pitbul) ste typický príklad ľudí, ktorí sa nechajú ohlupovať médiami a chýba Vám slobodné, kritické myslenie, aké má napríklad Asomtam.

  Havel bol všeličo možné, ale určite nie populista.

  Napriek tomu, že bol alkoholik, priemerný dramatik a neviemčoešte videl dokonca aj ďalej ako bol koniec misy svojich reštitúcií, a vedel ich sformulovať do zmysluplných myšlienok a vízií, ktoré presahovali hranice aj “historických zemí” (Česko), Československo, preto bol “vyvolený” a prijali ho do rímskeho klubu, ktorý určite nie je démonické zoskupenie ľudí snažiacich sa ovládnuť svet, ale ľudí ktorí vidia aj ďalej ako je svoj nos, resp. politikov ktorí ako tak presiahli hranice okresu. . Nakoniec aj komunisti mali svojich “veštcov” – prognostikov napr. Klaus, Zeman….. dokonca existuje aj také niečo ako je futurológia.

  Skôr ako rôzne spolky, či už židovské alebo nežidovské snažiace sa ovládnuť svet, skúste si prečítať toto

  http://veda.sme.sk/c/6127649/nas-svet-patri-147-bankam.html

  to isté inde

  “Naša analýza sa opiera o realitu. Skutočnosť je natoľko zložitá, že sa už musíme zbaviť dogiem, či už v podobe sprisahaneckých teórií, alebo bezbrehej viery vo voľný trh,” uviedol jeden z autorov štúdie James GLATTFELDER.

  http://aktualne.centrum.sk/ekonomika/svet-a-ekonomika/clanek.phtml?id=1246578

  Inak všimnite si to čo je napísané hneď nad týmto myslím tým, čo povedal James GLATTFELDER a vetu z publikácie pre rímsky klub

  KING, Alexander, SCHNEIDER, Bertrand. The First Global Revolution rok 1970

  „Jakkoliv rouhavě to může znít, demokracie už nestačí na řešení úkolů, které jsou před námi. Složitost a technická povaha dnešních problémů znamená, že volení zástupci leckdy nedokážou včas přijmout potřebná kompetentní rozhodnutí (s.70)

  oficiálna stránka rímskeho klubu

  http://www.clubofrome.org/?p=324

  ak je tam niečo “podozrivé” dajte vedieť, lebo ja som tam nič také nenašiel.

  Ale sila médií a sociálnych sietí vie byť naozaj mocná, viď Egypt, Rusko dnes…………

  Bol to normálny človek so svojimi lepšími aj horšími stránkami, kto ste lepší hoďte kameňom.

   

   

   

   

 15. Možno už len dovetok

  Možno už len dovetok komunizmus (správne socializmus) padol na hubu ekonomicky, kapitalizmus, či demokracia padá na hubu už pár desiatok rokov lebo je duchovne, či morálne vyprázdnená.

  Ale toto je portál o kultúre nie politike, aj v spojení kultúrna politika je kultúra len v názve.

 16.  poslednú vetu o kameni

  :) poslednú vetu o kameni podpíšem.Aj o normálnom človeku. Všetci sme buď chlastali, alebo chlastáme a obviňovaťz toho Havla je “nekorektné”.Večšina znás pri tom aj vedie prognosticko -futurologické reči plné “dobrolásky”-hlavne my z kultúry.

   

  Vôbec by som do Václava nerýpal, keby nebolo toľko toho nezdravého glorifikovanie okolo neho pred prevratom a sj po ňom.O tej fraške pri jeho mumifikovaní už ani nehovorím…

   

  To sa naozaj nikto z vás triezvo mysliacich nepozastavil ani na chvýľku nad tým ,ako je to možné že z bežného chlapíka /teda až na malý detajl obrovského majetku po rodine…/ , ktorý naozaj ničím nevynikal nad priemer a akých s veľkou matematickou pravdepodobnosťou muselo byť desiatky vo väčších postsocialistických krajinách , ako Rumunsko, Bulharsko atď. nebolo počuť o nikom inom , len o Havlovy ? Slovíčko vyvolený môžeme nahradiť civilnejším -vybraný – niekým- podporovaný, platený – neskutočne protežovaný – inak to nemá logiku.Komu z disidentov  na svete okrem snáď Mandelu (podobne “vyrobeného”) sa chodili kvôli zvýšeniu “imidžu” kľaňať celebrity západného sveta od Rolling Stones , až po Anglickú kráľovskú rodinu?…

   

  Vlastne tu nejde ani o Havla. Skôr o pootvorenie opony tých za ním. Bol len nástroj  a pravdepodobne chlapík s ktorým by som si kľudne štrngol. Vadí mi to nanebovstupovanie  a posväcovanie a to je zas len o tých vzadu.A preto mi aj vadí , keď vidím ako to ľudia okolo žerú aj s navijakom. A nielen davy ,ale aj “inteleguáni” a to je smutné.

 17.  
  Mne  vadí, keď niektorí

   

  Mne  vadí, keď niektorí intelektuáli i “obyčajní” ľudia sú apriori kritickí ku každému človeku,ktorý len trochu vytŕča z davu. Neviem, čo je čudné na tom, keď sa stane významným politikom človek, čo väčšiu časť svojho života žije ako obyčajný smrteľník a ako neobyčajný disident. O tom, že Havel nebol len “jednoduchý” človek svedčia jeho myšlienky, napríklad aj tie, ktoré zverejnil vĺčik – tĺčik..neviem, koľkí z nás by sme vedeli sformulovať niečo nadčasové, nad čím sa dá zamýšľať zas a znova a vždy tam nachádzať niečo podstatné… A čo je zlé na tom, keď sa niekto snaží takéto myšlienky presadzovať v politike? Keď má dar niečo nadčasové sformulovať a nebojí sa to i verejne prezentovať aj keď si môže byť istý, že množstvo z nás s ním nebude súhlasiť a bude s ním polemizovať? Koľkí to dokážeme napríklad v práci? Ísť proti väčšine alebo proti nadriadeným aj keď vieme, že nás budú skôr zatracovať a kritizovať ako podporovať a že zostaneme s našimi ideami osamotení? A to sme stále len v rámci malej sociálnej skupiny…
  Kto sa odváži kriticky vysloviť napríklad na lokálnej úrovni? Nastavovať zrkadlo radným, aj keď vieme,
  že nám to môže spôsobiť problémy? A to samozrejme nehovorím o problémoch, aké by sme
  mali za socializmu…
  Koľkí z nás takto spoločensky zodpovedne žijú a činia? A koľkí z nás len nadávajú po kútoch a závidia tým, ktorí to dokážu?
  Vždy ma chytí smútok, ale niekedy aj zlosť, keď relativizujeme osobné obete ľudí v bývalom Československu,
  či už disidentov alebo členov protikomunistického hnutia… Všetci sme odrazu hrdinami, aj keď sa pri retrospektívnom pohľade skôr vidíme na gauči v teple vlastnej obývačky bezpečne ukrytí v mase mlčiacej vačšiny ako v base, či degradovaní na inej pracovnej pozícii…
  Neviem, či by som len tak z plezíru išla do basy napriek tomu, že by som si tam mohla bafkať cigary??? Nehovoriac o tom, že by som netušila, či sa raz prebafkám k slobode alebo budem celý život žiť obmedzovaná. Myslím, že len fanatici a ľudia nadpriemerní dokázali takto žiť a bolo i je ich málinko, nie milióny. Milióny si “hoveli” v klídku medzi štyrmi stenami a nadávali na komunistov…
   
  Treba sa pozerať kriticky na minulosť a jej osobnosti, ale zase netreba všetko alibisticky 
  relativizovať, lebo nám v tejto našej národnej a spoločenskej biede naozaj neostane nič, čo stojí zato sa k tomu hlásiť…
 18. Prečítaj si to celé ešte raz

  Prečítaj si to celé ešte raz , babuľka… Možno nájdeš viac rovnako nadšených na nejakých verejných “vox papuli” fórach. Tam sa môžete do sýtosti nadchýňať výnimočnosťou Vaška Havlú.

   

  Sme súčastníci tejto osobnosti a máme tú neuveriteľnú vymoženosť vidieť ho reálne , ako reálnu osobu a nie ako to už história robý postupné zbožšťovanie plné vymyslených fám. Aj Ján Hus , či Luther , boli “len ” obyčajný chlapíci , ktorý si chvýľu stáli za svojím názorom a to čo sa dialo potom… bola už krútňava dejín .

  Vašek nič prevratného neurobil, ani nepovedal. Tie citáty ,ktoré tu odzneli sú staré , ako ľudstvo samo. Len kresťanstvo sa nimi a im podobnými oháňa už tisícročia a pri tom je to jedna z najvražednejších organizácií na svete s miliónmi nevinných obetí…

   

  Vašek nič z nich nepresadil do reálnej politiky. Ani nám nespravil rebvolúciu ” ako odznieva  v TV , keď sa pýtajú ľudí na to “ako že to Vaška  milujú” -nič nevyhral, nič nezmenil k lepšiemu , nič také mimoriadne, alebo inak povedané-nie viac ako iní v disente neurobil. Len bol vždy nastrčený niekým a za niečie peniaze do čela  vychválený.Navrhoval by som Nadšencom “sebadobrolásky” poriadne si preštudovať historicky nedávne faktá a udalosti. Netreba potom nič vymýšľať a sporiť sa . Faktá hovoria za seba.

   

  No vlastne zmenil. V nadšení z Dalajlámu Čína zrušila niekoľkomiliónový kontrakt s Tatrovkou  na nákladiaky a to viedlo k hromadnému prepúšťaniua kolapsu fabriky. Postaral sa o zrútenie hlavne Slovenského zbrojného priemyslu v rámci “dobrolásky” čo veľmi potešilo fabriky jeho kamošov za morom, popúšťal nadšene vrahov do ulíc Československa – veď dobro zvíťazí nie ? Podivuhodne zlomil Benešove dekréty a sebe a kamošom povracal miliardové majetky, ale inak je to svetec a čo slovo to perla. Pri rume a pívečku…:p

   

  Už sa v tom nemienim ďalej hrabať. Už by to bolo nedôstojné a v tieto dni aj nevhodné. Dobroláskači aj tak budú doma stavať malé pomníčky Vaškovy a ostatný nech si o tom niečo pozháňajú. Šťastný nový rok prajem.:)

 19. Vlcik,
  dakujem ti ako si ma

  Vlcik,

  dakujem ti ako si ma “odstrelil” tym, ze si ma vobec nepochopil, a ako velmi podcenil uvodom prispevku cislo 17. :)

  VDAKA INTERNETU MAM KRITICKE MYSLENIE, VDAKA NEMU SOM SA ODOSOBNIL OD MIESTNYCH CI SVETOVYCH MAINSTREAMOVYCH MEDII, A VDAKA NEMU VIEM – AKO TO JE SO SVETOM ZLE, ZE BUDE ESTE HORSIE.

   

  Zi si v presvedceni akom chces, ja som len nemal potrebu to tu tak rezat faktami ako pitbul, lebo keby som chcel, tak by ste ma museli asi vyhodit – za tie fakty a tazkost citania :). Nemam tu potrebu. Tiez by som vedel pekne vytmavit pitbulovi ten hruby utok na krestanstvo, ked tu podla vsetkeho nijak nerespektuje jeho ciste a skutocne hodnoty, vidi to len a len cez posobenie cirkvi a jej negativnych prejavov behom historie – ale ved fesak sa jedneho dna MOZNO spamata, zelal by som mu to. A ked nie, tak nie.. Umrie s penou v ustach. :) Slusny som, cas vianocny v pokoji prezivam :)

   

  Ja sa na teba zas tesim na hrade a pri temach historickych.. tieto aktualne svetove uz spolu nepreberajme. Dik za pochop.

  1. peterg

   [quote=peterg]

   Vlcik,

   dakujem ti ako si ma “odstrelil” tym, ze si ma vobec nepochopil, a ako velmi podcenil uvodom prispevku cislo 17. :)

   VDAKA INTERNETU MAM KRITICKE MYSLENIE, VDAKA NEMU SOM SA ODOSOBNIL OD MIESTNYCH CI SVETOVYCH MAINSTREAMOVYCH MEDII, A VDAKA NEMU VIEM – AKO TO JE SO SVETOM ZLE, ZE BUDE ESTE HORSIE.

    

   Zi si v presvedceni akom chces, ja som len nemal potrebu to tu tak rezat faktami ako pitbul, lebo keby som chcel, tak by ste ma museli asi vyhodit – za tie fakty a tazkost citania :). Nemam tu potrebu.

   [/quote]

   Peťo, nie ja som Ťa odstrelil, Ty strieľaš sám do seba, ale píš, čo chceš iba  nekomentuj a nespomínaj tu nikde politiku, ani politikov, zmaž prosímŤa tie kvázipolitické grcy v Gýmeši a ja Ti sľubujem, že si Ťa nebudem všímať, ak sa Ti zadarí, budem Ťa chváliť.

   Ešte poznámka, kritické myslenie sa nezískava čítaním internetu, kľudne čítaj aj mainstream, iba selektuj, čo je dôveryhodné, čo sa píše, kto to píše a kam to píše. Oproti Tebe mám tú výhodu, že som starší, žil v komunizme, to jest viem čítať aj medzi riadkami, politike sa venujem od 14 rokov.

   Ešte niečo pre Teba, je to osobné, nehovoril som to skoro nikomu, lebo nevyzniem ako hrdina.

   Na vojne som vyfasova 10 dní basy za to, že som jednému šašovi s malými hviezdičkami zložil telefón so slovami, že nie som tam od toho aby na mňa kde kto ziapal, 14 dní som dostal za to, že som šiel na štábe hore schodami a nepozdravil ďalšieho šaša predpisovo, ale dobrý deň, ďalších 10 dní za podobnú blbosť.

   Raz na politickom školení mužstva, nám politruk dal voľnú tému, že každý nech napíše, čo chce. Napísal som niečo v tom duchu, že nám prednáša také blbosti, frázy bez obsahu, že tým hovadinám nemôže ani sám veriť.

   Bol z toho prúser jak mraky, bolo to piatok už k večeru, ten magor zvolal celý dôstojnícky zbor, takže sa všetci čo boli doma museli vrátiť späť. Samozrejme si ma predvolali, politruk zo mňa urobil div nie agenta západu, to som ako tak ustál, ale to hovädo trvalo na tom, že to je na politického prokurátora, basu….

   A to som bol už posraný, pre takú blbosť, sa mi do basy nechcelo, urobil som sebakritiku…. Našťastie veliteĺ útvaru bol šplhúň chcel vzorný útvar a toto by bola mimoriadna udalosť do pondelka ako tak vychladol aj politruk,

   lebo asi musel, nejak mi to prešlo, dokonca bez basy a mal som ešte výhodu, že keď prišla nejaká kontrola okamžite ma zašili do kotolne a nemusel som chodiť na politické školenia.  Nikdy som nebol ani hrdina, ani disident, iba možno trochu iný.

   Chcel som tým iba povedať, že ten sráč, čo napísal ten pamflet, čo sem pitbul zavesil vie hovno o živote, jeho ambíciou je iba kydať jednostranne špinu, chýba mu elementárna objektivita, trebárs to čo som zažil ja, to bolo nič, v porovnaní s tým čo zažili Havel a podobní. Myslíš si, že sa do basy tešili, boli mladí, boli to zabité roky, vtedy by som to nedokázal, dnes už aj vďaka Havlovi áno a už neuhnem.

   A pravda a láska zvíťazí nad lžou a nenávisťou, aj keď iba občas a na chvíľu.

    

 20. Niekedy sa snažíme tak

  Niekedy sa snažíme tak odosobňovať, že sa pomaly hanbíme k niečomu hlásiť…To som myslela svojim príspevkom…Ja nevidím dôvod, prečo sa nehlásiť napríklad aj k Havlovi…nie ako k svätcovi, to je smiešne, ale aj keď to znie ako fráza, určite ako k nositeľovi pre mňa dôležitých ideí (nie všetkých en bloc panebože), kritikovi súčasnej spoločnosti a ako k jednému z významných činiteľov novembra 89…kritické zhodnotenie jeho dejinnej úlohy bude stáť pred súčasnou i ďalšími generáciami historikov a aj oni budú polemizovať navzájom…ale určite nebudú riešiť, či chľastal viac, či menej alebo bol priemerný dramatik…to je vo svetle vyššie spomenutých skutočností úplne nepodstatné…

  čo dodať k pitbulovi? v nadšení z dalajlámu…zbúral zbrojný priemysel, ktorý bol už pekných pár rokov v rozklade… mimochodom, keď bol Dalajláma u nás, tak sme sa ho kvôli Číne báli privítať…! My radšej necháme mlátiť aktivistov čínskymi bodyguardami… nuž to je tiež postoj, ale určite nie národa, na ktorého postoje by som bola hrdá…Tiež myslím pitbul, že je veľký rozdiel medzi “nič neurobil” a “nič viac ako iní disidenti neurobil”. 

  A reštitúcie hodnotíš negatívne len preto, lebo medzi reštituentov patril Havel? Och Bože…

 21. Zuzana  Peter, nie som ja

  Zuzana  Peter, nie som ja taký zúrivec s penou …:).Som -aspoň myslím -kluďas , pohodár. Len už tu žijem na tejto gulozemy nejaký piatok a už mám po krk poloprávd a mlžení, a zavádzania. Mám pocit že v tom ovládaní médiamy a ich niekoľkými majiteľmi je viac než treba mať  vlastný názor .Hľadať si  fakty   a nepodliehať davovej mediálnej psychóze…

   

  1. pitbul1 napísal/a:
   Zuzana

   [quote=pitbul1]

   Zuzana  Peter, nie som ja taký zúrivec s penou …:).Som -aspoň myslím -kluďas , pohodár. Len už tu žijem na tejto gulozemy nejaký piatok a už mám po krk poloprávd a mlžení, a zavádzania. Mám pocit že v tom ovládaní médiamy a ich niekoľkými majiteľmi je viac než treba mať  vlastný názor .Hľadať si  fakty   a nepodliehať davovej mediálnej psychóze…[/quote]

   Also noch einmal

   Chlapci, (peterg, pitbul) ste typický príklad ľudí, ktorí sa nechajú ohlupovať médiami a chýba Vám slobodné, kritické myslenie, aké má napríklad Asomtam.

   Pitbul napísal :

   Tento článok je myslím  celkom objektívny s veľkou mierou prehľadu .

   Napriek môjmu varovaniu, že nie všetko musí byť tak, ako sa tam píše, si trikrát zopakoval, aby sme si to prečítali ešte raz.

   Tento článok je typický príklad manipulácie, mix poloprávd, vyslovených lží, ale pre objektivitu treba povedať, že občas sa tam vyskytne aj pravda.

   Nemám čas na všetko, tak iba zopár viet, ktoré autor vytrhol z kontextu.

    

   “Při hledání nového nepřítele, který nás sjednotí, nás napadlo, že se k tomuto účelu dá využít znečištění, hrozba globálního oteplování, nedostatek vody, hladomor a podobně (… ) Skutečným nepřítelem je však lidstvo jako takové“ (King, Alexander; Schneider, Bertrand. The First Global Revolution, ISBN: 0679738258, s. 75).

   str.75, čo tam v skutočnosti je

   In searching for a common enemy against whom we can unite, we came up with the idea with the idea pollution, the threat of global warming, water shortages, famine and the like, would fit the bill. In their totality and their interactions these phenomena do constitue a common threat which must be confronted by everyone together . But in designating these dangers as the enemy, we fall into the trap which we have already warned readers about, namely mistaking symptoms for causes. All these dangers are caused by human intervetion in natural processes, and it is only trough changed attitudes and behaviour that they can overcome. The real enemy then is humanity itself.

    

   V ještě slavnější první zprávě (First Global Revolution) se pak mluví o tom, jak podobné myšlenky globalistů uvést v praxi. Rozhodně ne v prostředí demokracie. “Jakkoliv rouhavě to může znít, demokracie už nestačí na řešení úkolů, které jsou před námi. Složitost a technická povaha dnešních problémů znamená, že volení zástupci leckdy nedokážou včas přijmout potřebná kompetentní rozhodnutí.” (King, Alexander; Schneider, Bertrand. The First Global Revolution ISBN: 0679738258; s. 70).

    

   skutočnosť

   Democracy is not a panacea. It cannot organize everything and it is unaware of own limits. These facts must be faced squarely, sacrilegious though this may sound. In its presents form, democracy is no longer well suited for the tasks ahead the complexity and the technical nature of many of today´s problems do not always allow elected representatives to make competent decisions at the right time. Few politicians in office are suffaciently aware of the global nature of the problems facing them and little, if any awarenes of the interactions between the problems.

    

   Generally speaking, informed discucssion on the main political, economic and social issues take place on radio and television rather than in parliament, to the detriment of the latter. The activities of political parties are so intensely focussed on election deadlines and party rivalries that they end up weakening the democracy they are supposed to serve. This confrontational approach gives an impression that party needs come before national interest.

    

   Strategies and tactics see more important than objectives and often a constituency is neglected as soon as it is gained. With the current mode mode of operation. Western democracies are seeing their formal role dedline and public opinion drifting away from elected representatives. However the crisis in the contemporary democratic system must not be allowed to serve as an excuse for rejecting democracy.

    

   To som len vyberal odstavce, k vytrhnutým vetám z kontextu, pre lepšie pochopenie si to treba prečítať, ak už nie celé, tak aspoň trochu väčších súvislostiach tu, netreba sťahovať, čítať sa dá.

   http://www.scribd.com/doc/2297152/Alexander-King-Bertrand-Schneider-The-First-Global-Revolution-Club-of-Rome-1993-Edition

    

   Niečo od „amatéra“, ktorý tomu určite nerozumie

   http://www.akademickyrepozitar.sk/sk/repozitar/rimsky-klub-riesenia-globalnych-problemov.pdf

    

   “Země má rakovinu a tou rakovinou je lidstvo,” – Ale áno, akokoľvek šokujúco to znie, v tom zmysle že svojim rozrastaním a činnosťou ohrozujeme nielen Zem, ale aj tým pádom aj seba, tváriť sa, že to tak nie je, je blbosť.

   Havel samozřejmě nemluví o tom, že by chtěl tento problém vyřešit vyříznutím tohoto rakovinotvorného nádoru – lidstva – z povrchu zemského, jeho poselství je ale jasné. Pomáhá popularizovat blud, který tvrdí, že neuděláme-li nic, všichni zahyneme. Odtud je už jen krůček k všemožným programům Billa Gatese, které růst populace cíleně podvazují.

    

   Jaký režim by tedy mohl umožnit kontrolu populace v té míře, v jaké ji globalisté požadují? Je to systém globální vlády, která je prostředkem pro naplnění jejich tužeb, ale i samotným cílem zároveň. Tato globální vláda by rozhodovala o tom, kolik a kde se bude rodit dětí.

    

   Žiadny režim, už aj slobodomurári a židia v komunistickej strane Číny dospeli k názoru, že :

   Peking – Presne pred tridsiatimi rokmi, 25. septembra 1980, rozoslalo vedenia komunistickej strany v Číne otvorený list, v ktorom informovalo o novej rodinnej politike. Po novom mohol mať každý pár len jedného potomka. Dôvodom opatrení boli obavy z explózie čínskej populácie.

   http://www.topky.org/2010/09/cina-uz-30-rokov-podporuje-politiku-1.html

   Naozaj na všetko nemám čas, ale stačí si pozrieť, že všetky publikácie sú v predaji, rozdiel vo wikipédiách, iná je jedine česká.

   http://sk.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADmsky_klub

   http://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3mai_Klub#C.C3.A9lok

   http://en.wikipedia.org/wiki/Club_of_Rome

   http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADmsk%C3%BD_klub

   Stačí si vygúgliť magora, čo to napísal Adam A. Bartoš …………

    

    

    

    

    

 22. Eh…   Buď neviem správne

  Eh…   Buď neviem správne formulovať svoje myšlienky, alebo ich neviem formulovať…   :|     často sa  stým stretám.   :((    Možno zavesenie toho článku bola chyba-hlavne nemal byť príkladom toho čo som chcel povedať- len príkladom odglorifikoivania Vaška. Vôbec nikde nehovorím o poteche z basy. V podstate  sa dokonca zhodujeme všetci na úcte k Havlovy-len nie v tej prehnanej miere v akej je prezentovaný. S dôrazom na naozaj neodškriepiteľné postoje Vaška k utrpeniu ľudí/bombardovanie , vojny, zločin/ v porovnaní s jeho “pravdoláskou”. Toť vše.

  P.s. Zmnoženie príspevkou je chyba pri vkladaní a zamŕzaní môjho stroja… nie úmysel.

 23. Jeden z mála slovákov, ktorý

  Jeden z mála slovákov, ktorý mi majú vždy čo povedať.

  Tieto Vianoce boli zrejme poznačené dvoma udalosťami, krátko pred nimi ste sa stali laureátom Ceny Jána Langoša a o týždeň neskôr zomrel Václav Havel

  Úmrtia a ocenenia patria čiastočne do inej duchovnej kategórie. Václav Havel pre mňa nezomrel ani ho nepochovávam ako materialisti a politici. Ideológia konzumu ako pandémia zachvátila už aj mŕtvych a pohreby. Čítam si zopár jeho rukopisných listov z rokov 1974 a 1975 a beriem ho ako spisovateľa a mysliteľa. Preferujem fakty a informácie predovšetkým z konkrétnej umeleckej tvorby. O politike mlčím, lebo vo všeobecnosti ju považujem za nižšiu kategóriu ľudskej činnosti.

   

Comments are closed.