Fujara na zozname UNESCO

Dňa 25. novembra 2005 Mária Krasnohorská, veľvyslankyňa SR vo Francúzskej republike a stála delegátka SR pri UNESCO prevzala z rúk generálneho riaditeľa Organizácie Spojených národov pre vzdelanie, vedu a kultúru (UNESCO) K. Matsuuru potvrdenie o zápise fujary na Zoznam diel ústneho a nehmotného dedičstva humanity UNESCO v rámci slávnostnej proklamácie, v ktorej UNESCO ocenilo celkovo 43 diel. Ide o medzinárodné uznanie, ktoré UNESCO priznáva výnimočným formám ľudových a tradičných vyjadrení, akými sú napr. hudba, tanec, národné rituály a mytológia, poznatky a praktiky týkajúce sa prírody a sveta, skúsenosti spojené s tradičnou výrobou, ako i osobitné kultúrne prostredia. Súčasne sa týmto formám národnej kultúrnej identity poskytuje medzinárodná podpora a ochrana.

Slovenskú kandidatúru ,,Fujara, hudobný nástroj a jeho hudba“ posudzovali nezávislé expertné inštitúcie a o jej konečnom schválení rozhodla medzinárodná 18-členná porota, ktorá zasadala v sídle UNESCO v Paríži v dňoch 21- 24. novembra 2005.

Zdroj: Ministerstvo kultúry SR

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Návšteva generálneho riaditeľa UNESCO

V dňoch 20.- 23. augusta navštívil Slovensko na pozvanie ministra zahraničných vecí generálny riaditeľ UNESCO pán Koïchiro Matsuura s manželkou Takako Kirikae Matsuura. Ministerstvo kultúry SR bolo hostiteľom pána Matsuuru v prvý deň jeho pobytu na Slovensku, v nedeľu, 21. augusta 2005.

Vzniká zoznam nášho nehmotného dedičstva

Zvýšiť vedomosti verejnosti o našom nehmotnom kultúrnom dedičstve ale aj prispieť k propagácii jeho nositeľov je časť z cieľov pripravovaného Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Návrhy na zápis do zoznamu prijíma Ministerstvo kultúry SR do 20. júna 2010. Zoznam má okrem iného aj zaznamenať, ohodnotiť a sprístupniť významné prvky súvisiace s nehmotným kultúrnym dedičstvom Slovenska. Patria medzi ne napríklad ústne tradície, interpretačné umenie, spoločenské praktiky, či tradičné remeslá. V neposlednom rade má byť jednou z úloh zoznamu i podpora nositeľov tradícií v ich snahách o zachovanie nehmotného kultúrneho dedičstva.

Odpovede

  1. Fujara na zozname UNESCO

    V Korytárkach už dvanásť rokov organizujú celoslovenské prehliadky fujarášov. Každoročne sa tu stretávajú desiatky umelcov, ktorým učarovala fujara. Z tohto dôvodu chcú v obci zriadiť pamätnú izbu v priestoroch kultúrneho domu. Jedna časť izby bude venovaná životu našich predkov – ako žili, ako sa obliekali, pracovali a zarábali. V izbe sa budú nachádzať fujary, píšťalky, korytá, gelety, črpáky, krosná, kolovrátky, kroje, valašky… Osobitné miesto v izbe bude venované fujare a jej histórii. Zrod fujary sa datuje do čias tureckých vojen a prvé zmienky sú spojené práve s okolím Poľany.

    Priestor budúcej pamätnej izby má plochu viac ako päťdesiat švorcových metrov. Peniaze z grantu pokryjú náklady na rekonštrukciu priestorov a nákup exponátov. Pamätnú izbu bude spravovať obec Korytárky.

    Na podnet Spolku fujarášov bola fujara zapísaná do Zoznamu diel ústneho a nehmotného dedičstva organizácie UNESCO.
    Čítajte viac v článku milana Suju z 11. 10. 2010 na sme.sk.

Comments are closed.