Obnova.sk – pamiatky, zbierky a starožitnosti

Obnova.sk Fotografia

Obnova.sk na úvod:
Portál Obnova.sk je neziskovým projektom voľného zoskupenia ľudí, ktorých okruh nie je zďaleka uzavretý. Vznikol ako križovatka informácií v oblasti pamiatok, zbierok a starožitností. Už od prvého dňa poskytoval svojim návštevníkom vždy zaujímavé a nové informácie a služby. Portál Obnova.sk (www.obnova.sk), je tvorený najnovšími technológiami, ktoré umožňujú interaktívne zapájanie sa návštevníka do procesu publikovania a reagovania na publikované. Portál je graficky jednoducho spracovaný, dôležitá je totiž jeho obsahová stránka. O ňu sa stará dobrovoľná skupinka ľudí z oblasti pamiatok, múzeí a iných spoločenských odborov. Snažíme sa portál aktualizovať každý deň.Obnova.sk Fotografia

Vývoj:
V máji 2001 bol na internete publikovaný prvý predchodca portálu Obnova.sk. Júl 2001 bol začiatkom vytvárania portálu na adrese www.restaurovanie.host.sk. Portál sa mal najskôr profilovať ako informačný nástroj pre reštaurátorov a konzervátorov. Názov portálu bol Restaurovanie.sk – alchýmia obnovy. Podarilo sa ho spustiť v auguste 2001. Už počas testovacej prevádzky tejto verzie, kedy adresu poznalo len málo ľudí, autori získali prvé pozitívne ohlasy a ponuky na základnú spoluprácu. Prvého januára 2002 portál plynulo prešiel do skúšobnej oficiálnej prevádzky. 28. februára 2002 sa portál presťahoval na adresu www.obnova.sk a začal nadobúdať podobu, akú poznáme aj dnes a 1. januára 2003 portál prešiel do riadnej prevádzky. Počas doterajšej prevádzky sa nám podarilo získať niekoľko nových redaktorov, ktorí sa aktívne zapájajú do projektu Obnova.sk či už pravidelným prispievaním, článkami alebo fotografiami. Podarilo sa nám získať aj niekoľko sponzorov ktorí nám pomáhajú skvalitňovať služby ponúkané verejnosti úplne zdarma.

Budúcnosť projektu:
Autor a redaktori upravujú prostredie a služby tak, aby užívateľom čo najviac uľahčili orientáciu na Obnova.sk. Pripravujú nové databázové systémy týkajúce sa pamiatok, zbierok, starožitností a subjektov, ktoré s nimi pracujú. V budúcnosti plánujú pomaly sprístupňovať viacjazyčné mutácie niektorých služieb. Tiež sa budú snažiť hľadať viac sponzorov a finančných zdrojov, ktorí by pomohli hradiť aspoň základné finančné a materiálne výdavky, alebo pomohli inak. Existencia portálu Obnova.sk však bude aj naďalej závisieť od ochoty odbornej verejnosti spolupracovať.

Obnova.sk v roku 2004:
V roku 2004 plánujú autori portálu zmeniť dizajn portálu, pridať niektoré zaujímavé databázové služby. Aj v roku 2004 bude redakcia portálu Obnova.sk prinášať verejnosti zdarma informácie a aktualizovať ich pokiaľ možno denne. Plánuje prijať nových redaktorov, fotografov a programátorov, ktorý by radi pracovali ako dobrovoľníci na Obnova.sk. Redaktor portálu Obnova.sk nie je obmedzený počtom článkov ktoré ma publikovať ani inou normou. Ma v rukách možnosť, prostredníctvom Obnova.sk, pružne reagovať na situáciu na poli pamiatok zbierok a starožitností. Taktiež môže kedykoľvek prezentovať svoje fotografie vo fotoalbumoch. Práve táto skutočnosť by mohla byť sympatická ľudom ktorý nechcú len nečinne haniť svoje okolie, ale aktívne prispieť do rozvoju tematiky.

Služby:
Na portáli možno nájsť rôzne služby, ktorých počet neustále rastie. Články sú zoradené podľa tém, diskusie v štyroch hlavných rubrikách (všeobecné diskusie, reštaurovanie a konzervovanie, pamiatky a múzeá). Premostením na svet je systém web-odkazov. Vizuálnu časť zabezpečuje systém fotoalbumov do ktorého pribudne mesačne okolo 100 nových fotografií z rôznych oblastí tematiky portálu Obnova.sk. Články, web-odkazy, diskusné príspevky a fotografie do fotoalbumu môže pridávať ktokoľvek. Okrem týchto základných služieb sú k dispozícii ankety, vyhľadávanie, rôzne doplnky, aktuality, udalosti a e-mail novinky, vďaka ktorým vám na Obnova.sk nič neunikne. Ak vlastníte web-stránku s tematikou podobnou portálu Obnova.sk, môžete ju zaradiť do hlasovacieho systému Obnova.sk TopWeb, alebo si pomocou jednej zo služieb zaradiť vždy nové články z Obnova.sk na vaše stránky (Obnova.sk Export).

Michal Hrčka
Ondreja Plachého 47
036 08 Martin
– Autor pracuje ako konzervátor a reštaurátor a webový a grafický dizajnér

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Tretí rok Obnovy

Slovenský internetový portál o pamiatkach, zbierkach a starožitnostiach www.obnova.sk vstupuje do tretieho roka riadnej prevádzky. Portál vznikol z iniciatívy mladého aktivistu Michala Hrčku, ktorý stránku nielen vymyslel, ale ju aj zrealizoval a po takmer roku práce „zavesil“ na web.

Vznikol centrálny portál pre neziskový sektor

Neziskový sektor má od stredy 6. októbra 2010 centrálny internetový portál. Vytvorila ho Centrálna nezisková spoločnosť a 1. Slovenské neziskové centrum. Podľa tvorcov portálu jeho vytvorením na Slovensku vznikol priestor, kde bude “maximum dobrých myšlienok”, ktoré môže neziskový sektor zužitkovať.