Umelecký historik Grúň ocenený za významný kultúrny prínos

Slovenského umeleckého historika Daniela Grúňa ocenili v rámci medzinárodného projektu Cena Igora Zabela za kultúru a teóriu. Jej držiteľom za rok 2010 sa stal poľský umelecký historik Piotr Piotrowsky. Daniel Grúň spolu s ocenením získal pracovný grant vo výške 12 tisíc eur, agentúru SITA o tom informovala Beáta Móriová zo spoločnosti Webster.

Cena Igora Zabela za kultúru a teóriu je uznaním práce protagonistov kultúry, ktorí rozširujú poznanie o vizuálnej kultúre v regióne strednej a juhovýchodnej Európy. Súčasťou udeľovania cien bolo aj odovzdávanie štyroch pracovných grantov, z ktorých jeden získal umelecký historik Daniel Grúň z Bratislavy. Ostatné granty boli udelené chorvátsko-britským spisovateľom a kurátorom Maji a Reubenovi Fowkes, interdisciplinárnemu Mierovému inštitútu z Ľubľany a rumunskej kurátorke Raluci Voinea. Ceremoniál udeľovania cien sa uskutočnil 10. decembra v Barcelone spoločne s konferenciou Písanie dejín umenia (Writing Art History). Na organizácii oboch podujatí spolupracovalo Múzeum súčasného umenia v Barcelone.


Cenu iniciovala a financuje Nadácia Eeste s cieľom oceniť významné kultúrne aktivity v regióne strednej a juhovýchodnej Európy. Cena Igora Zabela za kultúru a teóriu sa udeľuje každé dva roky, prvú cenu získalo v roku 2008 chorvátske združenie kurátorov What, How & for Whom (WHW). Držiteľmi pracovných grantov sa stali Fouad Asfour, Erden Kosova a srbské združenie Prelom.


Laureátov Ceny Igora Zabela za kultúru a teóriu vyberá medzinárodná porota nominovaná Nadáciou Erste. Tento rok ju tvorili Edit András, umelecká historička (Maďarsko/USA), Chus Martínez, kurátorka (Španielsko) a Tadej Pogačar, umelec (Slovinsko). Cenu môžu získať kurátori, teoretici, spisovatelia či kritici, ktorí pochádzajú z tohto regiónu alebo v ňom žijú, a ktorých záber pokrýva strednú a juhovýchodnú Európu. V roku 2010 boli okrem hlavnej ceny v hodnote 40 tisíc eur udelené štyri pracovné granty – tri udelila porota a jeden udelil laureát.


Ako ďalej agentúru SITA informovala Beáta Móriová, Piotr Piotrowski získal cenu Igora Zabela za svoje texty o dejinách umenia vo východnej Európe, regióne, ktorý nie je veľmi viditeľný v kanonizovaných, takzvaných univerzálnych dejinách umenia. Piotrowski je profesorom v Inštitúte dejín umenia na Univerzite Adama Mickiewicza v Poznani (Poľsko). Porota vyjadrila uznanie a podporu jeho práci a považuje ho za “jedného z najvynikajúcejších historikov umenia v regióne strednej a východnej Európy, ktorý dosiahol výnimočné profesionálne úspechy“. Piotr Piotrowski je autorom významných textov zameraných na nadnárodné moderné a súčasné umenie. Jeho hlavným cieľom je spochybniť tradičnú geografiu umenia, ktorá funguje ako nástroj podriaďovania, a využiť marginálnu pozíciu ako analytickú výhodu na základe presvedčenia, že “pohľad z marginálií môže odhaliť prvky, ktoré sú pri pohľade z centra neviditeľné.“ Ďalšie informácie možno získať na: http://www.staff.amu.edu.pl/~piotrpio/.


Jeden pracovný grant tradične udeľuje laureát. Piotr Piotrowski ho udelil Danielovi Grúňovi. Daniel Grúň je umelecký historik, kurátor, spisovateľ a umelecký kritik. Študoval umenie na Trnavskej univerzite a neskôr získal Višegrádske štipendium na Univerzite Adama Mickiewicza v Poznani a na Karlovej univerzite v Prahe. V roku 2009 dokončil dizertačnú prácu a vydal knihu s názvom Archeológia výtvarnej kritiky: Slovenské umenie šesťdesiatych rokov a jeho interpretácie. Publikácia sa zaoberá umeleckým diskurzom v Československu počas procesu demokratizácie socialistického režimu. V súčasnosti pracuje ako odborný asistent na Katedre teórie a dejín umenia Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.


Viac informácií je dostupných na internetovej adrese – http://www.igorzabelassociation.org/.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Karol Vaculík – historik umenia

V roku 1992 v Bratislave zomrel historik umenia Karol Vaculík. Študoval dejiny umenia, filozofiu a francúzštinu na univerzitách v Bratislave, vo Viedni a v Prahe. Od r. 1949 bol vedúcim zbierky starého umenia v pražskej Národnej galérii, odkiaľ v r. 1951 prešiel do Bratislavy, kde bol poverený vedením vznikajúcej Slovenskej národnej galérie.

Za prínos slovenskému umeniu udelia Ceny Martina Benku

Ivana Sláviková, Zuzana Ludiková a Eva Kotláriková získajú 21. septembra 2010 ceny Martina Benku za rok 2009. Laureátom ju udelí v rámci spomienkovej slávnosti pri príležitosti 122. výročia narodenia národného umelca Martina Benku Rada Fondu výtvarných umení v Múzeu Martina Benku v Martine. Každoročne fond ceny odovzdáva na základe odporúčania Komisie pre správu pozostalosti Martina Benku, ktorá pôsobí pri Fonde výtvarných umení. Robí tak v súlade s testamentom Martina Benku. Ceny majú prispieť k rozvoju a propagácii slovenského výtvarného umenia, najmä so zreteľom na životné dielo a pamiatku výtvarníka. Agentúru SITA o tom informovala tajomníčka Komisie pre správu pozostalosti Martina Benku Katarína Ilavská.