Neogotický organ by mal zosta? sú?as?ou Dómu sv. Martina

Minister kultúry Marek Ma?ari? žiada, aby Krajský pamiatkový úrad Bratislava pri skúmaní žiadosti o premiestnenie historického organa bral do úvahy medzinárodné dohovory

Ministerstvo kultúry (MK) SR je presved?ené, že neogotický organ, ktorý bol vyhlásený za kultúrnu pamiatku, by mal zosta? na pôvodnom mieste ako sú?as? kompletne zachovaného neogotického interiéru Dómu svätého Martina v Bratislave. Ako ?alej agentúru SITA informoval hovorca MK SR Jozef Bednár, generálna riadite?ka Pamiatkového úradu (PÚ) SR Katarína Kosová dostala podnet od MK SR na prešetrenie rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu (KPÚ) v Bratislave a skonštatovala, že právne nedošlo k pochybeniu. “Ak KPÚ Bratislava dal súhlas na inštaláciu nového organa, je zarážajúce, že v danej chvíli nemal vedomos? o ?alšom nakladaní s historickým organom, to znamená, kde presne by mal by? historicky organ premiestnený,” konštatuje sa v stanovisku MK SR. Okrem toho sa ministerstvu kultúry zdá, že KPÚ sa pri svojom rozhodnutí opieral o posudky, ktoré sa zaoberajú viac muzikologickými aspektmi organa ako pamiatkovou stránkou tohto diela.


Ma?ari? preto požiadal riadite?ku PÚ SR, aby KPÚ Bratislava pri skúmaní žiadosti o premiestnenie historického organa bral do úvahy medzinárodné dohovory, ktoré podpísala SR – Benátsku chartu, Narský dokument o autenticite a Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedi?stva. Pod?a nich treba chráni? predmety kultúrneho dedi?stva v prvom rade na pôvodnom mieste a v autentickom výraze. “Pod?a ministra kultúry by bolo najlepším riešením, a to aj pre obec organistov, aby nový reprezentatívny organ európskeho formátu bol umiestnený v novom priestore, ktorý cirkev zamýš?a postavi?,” dodáva sa v stanovisku.


Na premiestnenie historického organa z roku 1880 z bratislavského Dómu sv. Martina sú v odbornej verejnosti rôzne názory. Výmenu organa na chóre Dómu sv. Martina v Bratislave za nový podporuje napríklad 14 osobností umeleckej hudobnej scény, medzi ktorých patria slovenskí koncertní organisti, pedagógovia vysokých škôl a konzervatórií. Imrich Szabó, Zuzana Ferjen?íková, Peter Reiffers, Marek Cepko, Peter Sochu?ák a ?alší upozor?ujú, že na Slovensku je ve?a cennejších historických organov, ktoré by si zaslúžili pozornos?. Organ dómu pod?a nich nevyhovuje sú?asným liturgickým ani umelecko-interpreta?ným požiadavkám.


Proti jeho s?ahovaniu sú medzi inými postavil dirigent Slovenského národného divadla Pavol Selecký, ktorý v polovici januára požiadal poslancov výboru NR SR pre kultúru a médiá o poslanecký prieskum. Pod?a Seleckého má by? sú?as?ou výmeny historického organa za nový elektronický aj prestavba pôvodného priestoru chóru v konkatedrále. Tým by sa narušil sú?asný koncertný priestor. K Seleckého žiadosti sa pripojilo takmer 400 umelcov. Výbor po prieskume, ktorý sa konal 26. januára, požiadal ministra kultúry, aby preskúmal postup pamiatkového úradu. Skôr ako sa rozhodne o osude historického organa dómu sú potrebné vyjadrenia slovenských aj zahrani?ných pamiatkarov, tvrdí to Stanislav Kowalski, riadite? festivalu Kremnický hradný organ a profesor Konzervatória v Bratislave. Iniciatívu za zachovanie organa podporuje aj Únia profesionálnych hudobníkov Slovenska a Lisztova spolo?nos?. Tvrdia, že v dóme môže by? starý aj nový nástroj.


Historický organ na chóre Dómu sv. Martina by mal nahradi? približne o dva roky nový. Nástroj by mala postavi? firma Geralda Woehla z nemeckého Marburgu, ktorá vyhrala konkurz. Nový nástroj bude typom tzv. univerzálneho organa so špecifickým prihliadnutím na interpretáciu diel Johanna Sebastiana Bacha a francúzskej organovej hudby 19. a 20. storo?ia. Výstavbu nového organa zastrešuje za Rímskokatolícku cirkev arcibiskup Bratislavsko-trnavskej diecézy Ján Sokol. Cirkev projekt zaplatí zo svojich zdrojov a darov sponzorov. Cena organa je 993-tisíc eur bez DPH. Starý organ by sa mal pres?ahova? do budúceho kostola v Petržalke.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Nový organ v Katedrále sv. Martina

V týchto dňoch v bratislavskej Katedrále sv. Martina vstúpilo do záverečnej fázy budovanie nového organa. Odborníci z Nemecka začnú o niekoľko dní s intonovaním a ladením nástroja. Dokončenie týchto prác, závislých aj od stálej vonkajšej teploty, sa predpokladá začiatkom leta tohto roka, keď by mal byť organ slávnostne uvedený do prevádzky. Dátum inaugurácie bude včas oznámený.