Bratislava: Profesionálni hudobníci sú za zachovanie organa v Dóme

Historický organ by mal v Dóme Sv. Martina nahradi? približne o dva roky nový organ, starý organ by sa pod?a arcibiskupa Jána Sokola mal pres?ahova? do budúceho kostola v Petržalke

Únia profesionálnych hudobníkov Slovenska podporuje iniciatívu za zachovanie historického organa na chóre Dómu sv. Martina v Bratislave na jeho pôvodnom mieste. Svoje podporné stanovisko poslala únia listom Lisztovej spolo?nosti na Slovensku a svoje stanovisko oznámi zainteresovaným inštitúciám. Ako agentúru SITA informovala prezidentka Únie profesionálnych hudobníkov Slovenska Anna Miklovi?ová, táto podpora nevylu?uje umiestnenie nového organa na inom vhodnom mieste v dolnej ?asti chrámu. “Týmto riešením sa zachová nielen historický organ, ale aj jedine?ný priestor empory, ktorá svojou ve?kos?ou spolu s pôvodným organom patrí medzi historické skvosty európskeho kultúrneho a duchovného dedi?stva,” uvádza sa v liste. Vyše 120-ro?ný organ je hnute?nou kultúrnou pamiatkou a aj z toho dôvodu by sa nemal premiest?ova? z centra Bratislavy do jeho mestskej ?asti, do Petržalky, tvrdí Miklovi?ová.

Organ ilustracna fotka
Ilustra?ná fotografia


Únia profesionálnych hudobníkov Slovenska oboznámi so svojím stanoviskom: Ministerstvo kultúry SR, Výbor pre kultúru a médiá NR SR, Krajský pamiatkový úrad, Rímskokatolícky dekanát v Bratislave a trnavský Arcibiskupský úrad. Pošle ho tiež primátorovi Bratislavy Andrejovi ?urkovskému a starostovi bratislavského Starého Mesta Andrejovi Petrekovi.


Historický organ by mal v Dóme sv. Martina nahradi? približne o dva roky nový organ. Nový nástroj by mala postavi? firma Geralda Woehla z nemeckého Marburgu, ktorá vyhrala konkurz. Nový nástroj bude typom tzv. univerzálneho organa so špecifickým prihliadnutím na interpretáciu diel J. S. Bacha a francúzskej organovej hudby 19. a 20. storo?ia. Túto vlastnos? pod?a diecézneho hudobníka a koordinátora projektu Stanislava Šurina nesp??a žiaden iný organ na Slovensku. Výstavbu nového organa zastrešuje za Rímskokatolícku cirkev arcibiskup Bratislavsko-trnavskej diecézy Mons. Ján Sokol. Cirkev bude projekt hradi? zo svojich prostriedkov ako aj zo sponzorských darov. Cena organa je 993-tisíc eur bez DPH. Pod?a Sokola by sa starý organ mal pres?ahova? do budúceho kostola v Petržalke.


Proti s?ahovaniu organa sa postavil dirigent Slovenského národného divadla (SND) v Bratislave Pavol Selecký, ktorý v polovici januára požiadal poslancov parlamentného výboru pre kultúru a médiá o poslanecký prieskum. Selecký upozor?uje, že sú?as?ou výmeny historického organa za nový elektronický nástroj má by? aj prestavba pôvodného priestoru chóru v konkatedrále. Takýmto zásahom sa naruší ojedinelý koncertný priestor.
Pôvodný organ tvorí integrálnu sú?as? interiéru významnej národnej kultúrnej pamiatky. Okrem toho je organ sú?as?ou hudobnej a kultúrnej tradície Bratislavy a Slovenska, ako aj kultúrneho dedi?stva Európy. Pôvodný chór ako aj umiestnenie historického organa navrhol skladate? Franz Liszt, tvrdí Selecký. K žiadosti o poslanecký prieskum sa podpisom pripojilo takmer 400 bratislavských umelcov.


Na poslaneckom prieskume sa 26. januára zú?astnili štyria poslanci, zástupcovia cirkvi a mesta.
Podpredseda parlamentného výboru pre kultúru a médiá Dušan Jarjabek (Smer-SD) pre agentúru SITA konštatoval, že výbor nespochyb?uje to, že by dóm mohol ma? nový organ, ktorý by sp??al najvyššie interpreta?né kvality. Neznamená to však, že by v konkatedrále nemohli by? oba nástroje. Výbor pod?a Jarjabka nechce plni? v diskusii o osude historického organa arbitra, požiadal však ministerstvo kultúry, aby preskúmalo rozhodnutia pamiatkového úradu v tejto veci.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Nový organ v Katedrále sv. Martina

V týchto dňoch v bratislavskej Katedrále sv. Martina vstúpilo do záverečnej fázy budovanie nového organa. Odborníci z Nemecka začnú o niekoľko dní s intonovaním a ladením nástroja. Dokončenie týchto prác, závislých aj od stálej vonkajšej teploty, sa predpokladá začiatkom leta tohto roka, keď by mal byť organ slávnostne uvedený do prevádzky. Dátum inaugurácie bude včas oznámený.

Odpovede

 1. Bratislava: Profesionálni hudobníci sú za zachovanie organa

  Inaugurácia nového organa v bratislavskej Katedrále svätého Martina

  V nedeľu dňa 27. júna 2010 bude v Katedrále svätého Martina v Bratislave požehnaný nový organ a prvýkrát zaznie pri slávnostnej svätej omši.
  Predtým v nedeľu dňa 20. júna od 13.00 do 16.00 bude mať verejnosť možnosť prehliadnúť si organ z blízka v prítomnosti jeho staviteľa Geralda Woehla.

  Tento jedinečný hudobný nástroj predstavíme novinárom na tlačovej besede vo štvrtok dňa 17. júna 2010 o 11.00 hodine v Aule Bohosloveckej fakulty na Kapitulskej ulici 26. Po tlačovej besede bude približne o 11.30 hodine možnosť nasnímať organ z blízka.

  TK KBS, jh; jk

Comments are closed.