Príbeh

Portál Obnova.sk je neziskovým projektom voľného zoskupenia ľudí, ktorých okruh nie je zďaleka uzavretý. Vznikol ako križovatka informácií v oblasti pamiatok, zbierok a starožitností. Už od prvého dňa poskytoval svojim návštevníkom vždy zaujímavé a nové informácie a služby. Portál Obnova.sk (www.obnova.sk), je tvorený najnovšími technológiami, ktoré umožňujú interaktívne zapájanie sa návštevníka do procesu publikovania a reagovania na publikované. Portál je graficky jednoducho spracovaný, dôležitá je totiž jeho obsahová stránka. O ňu sa stará dobrovoľná skupinka ľudí z oblasti pamiatok, múzeí a iných spoločenských odborov. Snažíme sa portál aktualizovať každý deň.

Projekt portál Obnova.sk, ktorý podporujeme a sponzorujeme oslavuje na konci februára 2021 – 20 rokov od svojho prvého spustenia. Vo februári 2001 bol na internete publikovaný prvý predchodca portálu Obnova.sk. Už počas testovacej prevádzky tejto verzie, kedy adresu poznalo len málo ľudí zaznamenal významný úspech. V dobe svojho vzniku bol jediným podobným informačným zdrojom v Európe. Hlad po informáciách z oblasti kultúrneho dedičstva bol enormný. V roku 2006 bola spustená druhá verzia portálu a v roku 2011 tretia.

Za 20 rokov Obnova.sk navštevovalo takmer 4 300 000 unikátnych návštevníkov. A počas cca 117 149 dobrovoľníckych hodín (13 rokov – 24/7) vytvorili bázu informácii, ktorá obsahuje 5640 článkov,  61317 diskusných príspevkov v 4663 témach, 2855 komentárov, ročne takmer 200 000 návštevníkov a cez 1 000 000 zobrazených stránok, 3 725 pojmov vo výkladovom slovníku, 4 019 udalostí z histórie, 22 250 fotografií a ďalšie. (údaje k 02/2021)

Jeho štvrtá verzia na ktorú ste práve navštívili, ma ponúkať rozhranie adekvátne nárokom náročného používateľa internetu. V dobe sociálnych sieti a isteného obsahu máme snahu zachovať širokú databázu informácií a rozširovať komunitu a spoluprácu.

Portál 20 rokov poskytoval informácie vo verejnom záujme zdarma. Čisto dobrovoľnícka báza sa však ukázala ako neudržateľná. Do budúcnosti predpokladáme zapojenie iných komerčných foriem fungovania.

24.2.2021 v Banskej Štiavnici

Mgr. Michal Hrčka
– autor pracuje ako hlavný konzervátor Obnova s.r.o.