struh

nástroj s rúčkou alebo párovými rúčkami a jednobritou čepeľou, ktorej ostrie je orientované kolmo na os rúčky (rúčok) a smeruje od osoby, ktorá ho ovláda. Slúži na úpravu materiálu strúhaním.
Rozoznávame:

drevákový struh,

garbiarsky struh,

podkúvačský struh,

sústružnícky struh.

© tpd 2012 for obnova.sk only

Kategória: Hnuteľné kultúrne pamiatky
Tag: drevák, garbiar, nástroj, náčinie, podkúvač, struh

Vytvorené: 29. júla 2012 01:07

Upravené: 29. júla 2012 01:07

Autor: sasha

Návrh na zmenu

Odpovede