Očkov mohyla

Prezentovaná je rekonštrukcia hrobovej komory na základe nálezových okolností. Jednalo sa o žiarový spôsob pochovávania. Na mieste spále…