Deň otvorených dverí v Archeologickom ústave SAV v Nitre

Skrcenec

Slovenskí archeológovia predstavia verejnosti svoje poklady. Unikátne nálezy z nášho územia, ktoré sa objavili napríklad pri Poprade alebo počas výstavby cesty R1 medzi Nitrou a Banskou Bystricou, spoznajú všetci záujemcovia v stredu 10. novembra 2010 počas Dňa otvorených dverí v Archeologickom ústave Slovenskej akadémie vied v Nitre. V sídle ústavu na Akademickej ulici bude pripravený program počas celého doobedia už od 9:00. Návštevníci sa zoznámia s výskumom, odkrývaním nálezísk, uvidia a budú si môcť vyskúšať napríklad rekonštrukciu keramických nálezov, konzervovanie kovových predmetov, výskum pod mikroskopom, až po jeho poslednú fázu – po dokumentáciu nálezov fotografovaním, kresbami a 3D skenovaním, povedal pre agentúru SITA riaditeľ Archeologického ústavu SAV Matej Ruttkay.

Ústav zároveň predstaví časť z unikátnych archeologických nálezísk na Slovensku, napríklad z oblasti rýchlostnej komunikácie R1 Nitra – Banská Bystrica. Výskum okolo R1 je unikátnym rozsahom nálezísk. To, že ich bude veľa, archeológovia vedeli ešte pred jeho začiatkom, no nakoniec ich našli ešte viac ako predpokladali. Oblasť je unikátna tým, že je to “veľmi dobrý rez krajinou, že si vieme od Nitry až po Žitavu urobiť obraz o osídlení v rôznych dobách, od mladšej doby kamennej až po stredovek,” priblížil výskum pre SITA Ruttkay. Upozornil zároveň, že archeológovia majú len zriedka možnosť robiť takéto celoplošné prieskumy, ktoré umožňujú rekonštruovať život dávnych obyvateľov, napríklad ich sociálne a rodinné vzťahy. Počas výstavby R1 sa napríklad objavila celá stredoveká dedina v Mikovom dvore v Nitre, či celá osada z mladšej doby kamennej v Nitre – Selenci. V Beladiciach v priestore križovatky zas odkryli osadu z doby rímskej a zaujímavé sú i tri celé pohrebiská – v Čiernych Kľačanoch, v Tesárskych Mlyňanoch a tiež pri Nitre.

Samostatný priestor bude mať aj rekonštrukcia unikátnej kniežacej hrobky z Poradu – Matejoviec. Hrobku starú takmer 1600 rokov z obdobia sťahovania národov odkryli náhodne v roku 2005 počas výstavby priemyselného parku. Najprv sa zdalo, že ide o bunker z 2. svetovej vojny, nakoniec sa však ukázalo, že je to celosvetovo vzácny archeologický nález. Významom a hlavne zachovalosťou hrobovej architektúry sa prirovnáva až k Tutanchamónovi. “Hrobka bola síce vykradnutá, ale objem týchto archeologicky absolútne vzácnych vecí sa podarilo zachrániť, previesť do jediného spôsobilého európskeho laboratória, ktoré je schopné takéto veľké nálezy zakonzervovať a zreštaurovať, do Schleswigu v severnom Nemecku, kde od roku 2007 dodnes prebieha ďalší výskum,” povedal pre SITA Karol Pieta z Archeologického ústavu v Nitre. V hrobke sa totiž zachovali stovky veľmi krehkých predmetov, napríklad aj nábytok z dreva či zvyšky potravín a rastlín. V Nemecku hrobku skúmajú slovenskí a nemeckí archeológovia spolu a stále im vydáva ďalšie a ďalšie tajomstvá. Výsledkom bude napríklad rekonštrukcia celého prírodného prostredia tejto doby, doby sťahovania národov, kedy na Slovensku prežívali germánske kmene, tesne pred príchodom Slovanov. Zisťuje sa tiež genetická príbuznosť náčelníka v nej pochovaného. Prvé zreštaurované predmety – nábytok by mali vystaviť na Slovensku v roku 2011 a do roku 2015 by sa k nám mal postupne vrátiť zakonzervovaný celý objem z hrobky. Predstavuje pritom ohromných deväť ton organickej hmoty, dodal pre SITA Pieta.

Počas stredajšieho Dňa otvorených dverí v Archeologickom ústave SAV budú podľa Ruttkaya zaujímavé taktiež predmety z pohrebiska a sídliska z doby rímskej objavené v Zohore, ako sklenené a bronzové nádoby. Najnovšie technológie v archeológii zas zastúpia digitálne prezentácie, napríklad rekonštrukcie archeologických objektov preskúmaných v poslednom období, medzi inými i hradov ako sú Lietava, Hainburg a ďalších.

Napriek výborným výsledkom má Archeologický ústav SAV aj viaceré problémy. Jedným z hlavných je, ako v prípade väčšiny podobných pracovísk na Slovensku, nedostatok peňazí. Zlý stav jeho laboratórií by však mal zmeniť projekt na prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ. “Našim dosť veľkým problémom je byrokracia archeologického výskumu. To znamená, že napriek tomu, že existuje systém licencií, rôznych oprávnení, na to aby my sme išli povedzme zachrániť nejaký objekt, alebo keď vidíme, že ‘detektorári’ vykrádajú nejakú lokalitu, aby sme tam rýchlo urobili nejakú sondu a preskúmali to treba dosť dlhý čas a veľa byrokratickej námahy, aby sme to mohli urobiť legálne,” povedal pre SITA šéf Archeologického ústavu SAV Ruttkay. Nielen slovenským, ale celosvetovým problémom je tiež pribúdanie archeologických nálezov a ich následné konzervovanie a uskladnenie. Napriek tomu, že depozitáre Archeologického ústavu SAV sú najväčšie na Slovensku, už nestačia a preto sa začali rekonštruovať. Ruttkay verí, že časť nálezov sa časom presunie aj do regionálnych múzeí.

Deň otvorených dverí Archeologického ústavu SAV je súčasťou desiatok podujatí, ktoré pripravila SAV od 8. do 12. novembra v rámci Týždňa vedy a techniky 2010. Cieľom podujatia je spopularizovať vedu a zoznámiť verejnosť s prácou Slovenskej akadémie vied. Pracoviská akadémie vied na celom Slovensku ponúknu približne stovku rôznych akcií – besied, prednášok, výstav, dní otvorených dverí, ale aj súťaží a tvorivých dielní. Tento rok podujatia SAV koordinuje Archeologický ústav SAV. Na všetky je vstup zdarma. Ich podrobný zoznam je dostupný na webstránke akadémie http://www.sav.sk.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Písmo

1. ÚVOD
Písmo je pamäť ľudstva. Môžeme sa o tom presvedčiť sami. Čo urobíme, keď si budeme chcieť niečo zapamätať? Zaviažeme si uzol na vreckovke? Po čase sa však môže stať, že nám uzol síce pripomenie nejakú povinnosť, ale akú – to nám nepovie. Najlepším spôsobom, ako si niečo zapamätať, je poznamenať si to do zošitu alebo notesu. A ako inak než v písomnej podobe!

Odpovede

  1. Deň otvorených dverí v Archeologickom ústave SAV v Nitre

    Na dni otvorených dverí u archeológov aj zub mamuta

    NITRA 10. novembra (SITA) – Zaujímavé archeologické nálezy si dnes mohli pozrieť záujemcovia počas Dňa otvorených dverí v Archeologickom ústave SAV v Nitre. Najväčšiemu záujmu najmä detských návštevníkov sa tešili zub mamuta a roh pratura zo Šoporne a tiež kostra ženy nájdená v Tesárskych Mlyňanoch. „Kus zo zuba mamuta váži 1,6 kilogramu a roh pratura 8,6 kilogramu. Našli ich robotníci v Šoporni pri čistení štrkoviska,“ povedala pre agentúru SITA Ingrid Palkovičová z Archeologického ústavu. Medzi vystavenými nálezmi nechýbali rôzne šperky, kovové predmety ako kľúče či poľnohospodárske nástroje, keramika, zvieracie a ľudské lebky a kosti. Archeológovia verejnosti predstavili celý proces archeologického bádania od terénneho výskumu cez rekonštrukciu a konzerváciu nálezov až po ich dokumentáciu fotografovaním, kreslením a 3D skenovaním. Techniky rekonštrukcie nálezov si mohli vyskúšať aj samotní návštevníci.

    V rámci Dňa otvorených dverí archeológovia prezentovali aj výsledky výskumov na trase výstavby rýchlostnej cesty R1. Bol to najplodnejší výskum súvisiaci s výstavbou cesty, aký sa doteraz na Slovensku robil, povedal riaditeľ Archeologického ústavu Matej Ruttkay. Archeológovia objavili také množstvo nálezov, že by naplnili niekoľko kamiónov. Našli niekoľko stoviek stredovekých hrobov a tisícky sídliskových objektov. Preskúmali desiatky lokalít od praveku až po stredovek, z nich bolo zhruba 23 významnejších. Na niektorých z nich výskum priniesol výsledky európskeho významu – Beladice, Selenec, Mikov Dvor, Čierne Kľačany, Tesárske Mlyňany. K najzaujímavejším nálezom patrí plastika Venuše z mladšej doby kamennej, hlava z plastiky medveďa, kapsula na šminky z doby rímskej alebo časť rímskej cisárskej sochy z pozláteného bronzu. Prierez najzaujímavejšími nálezmi z trasy R1 Nitra – Banská Bystrica možno vidieť na výstave v Ponitrianskom múzeu v Nitre.

Comments are closed.